Verejná ochrankyňa práv odporúča mediáciu ako spôsob riešenia sporov za pomoci tretej nestrannej osoby – mediátora. Podľa nej ide o kultivovaný spôsob riešenia sporov, ktorý má viacero výhod.

Jana Dubovcová, verejná ochrankyňa práv, sa od januára 2013 stala odbornou garantkou Mediačno-konzultačného centra SOVA. „Pani Dubovcová sprevádzala a podporovala Centrum SOVA takmer od začiatku aj tým, že sa ochotne vždy podelila so svojimi cennými skúsenosťami sudkyne, právničky a poskytla odborné rady v oblasti legislatívy aj ako poslankyňa NR SR, ale hlavne ako človek s hlbokým sociálnym cítením. Našej garantke patrí za to veľká vďaka,“ píše sa v stanovisku MKC SOVA.

Mediácia je mimosúdne riešenie sporu za pomoci tretej nestrannej osoby – mediátora. Verejná ochrankyňa práv vníma mediáciu ako spôsob na lepšie uplatňovanie spravodlivosti. V prípade, že je to vhodné, je lepšie využiť tento variant urovnania, keďže ide kultivovaný a civilizovaný spôsob riešenia sporov. Okrem nižšej finančnej a časovej náročnosti pomáha v menšej miere narušiť vzťahy sporových strán a môže ich kvalitu dokonca zlepšiť. To je výhodou predovšetkým v rodinných, susedských či pracovnoprávnych vzťahoch.

Viac informácií o mediácii a mediátoroch možno nájsť na stránke Ministerstva spravodlivosti SR , ktoré spravuje zoznam mediátorov, ale napríklad aj na stránke Mediačno-konzultačného centra SOVA.