Centrum pre otvorenú politiku (COP) v rámci série diskusií “Odluka s Havranom” na tému odluky cirkví od štátu priniesla po Bratislave a Prešove, túto platformu aj do Banskej Bystrice.

Hosťami známeho moderátora boli Ondrej Prostredník z Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave, generálny vikár Banskobystrickej diecézy RKC Branislav Kopal, Ján Vígľaš, rektor kňazského seminára v Badíne, publicista Maríán Balázs a poslanec Národnej rady SR Daniel Krajcer.

odlukashavranom

Diskusia zaujala desiatky Banskobystričanov, ktorí sa zapojili do témy konkrétnymi otázkami. Diskutujúci sa vyjadrovali k jednotlivým modelom odluky cirkvi od štátu vychádzajúc aj z hodnotenia aktuálneho legislatívneho stavu. Témou bola nielen finančná odluka, ale aj jej ďalšie formy, ako spoločenská či politická.

Cieľom série týchto diskusií je naštartovať verejnú debatu na aktuálnu celospoločenskú tému vzťahu cirkví a štátu. Centrum postupne prinesie túto tému do všetkých krajských miest a spolu so svojimi hosťami chce sprostredkovať širokej verejnosti rôzne názory zúčastnených strán. Aj diskusia v Banskej Bystrici ukázala, že verejnosť má záujem o debatu o odluke cirkví od štátu.

Odluka cirkví od štátu je stále nenaplnenou ambíciou Novembra `89. Podľa Centra je dôležité, aby prebehla seriózna diskusia ešte pred tým, ako sa budú prijímať akékoľvek rozhodnutia.