Projekt Zelené sídliská (zelené oázy) zameraný na revitalizáciu siedmich vnútroblokov v rôznych častiach Banskej Bystrice sa dostáva do ďalšej fázy. Po dotazníkovom prieskume a viacerých aktivitách približujúcich zelené projekty samosprávy a dôležitosť zavádzania opatrení zelenej a modrej infraštruktúry, sa od pondelka, 20. septembra začínajú verejné stretnutia s obyvateľmi mesta. Ich cieľom je nájsť spoločnú predstavu o využití okolia obydlí s prihliadnutím na zmenu klímy. 

Po vzore verejných stretnutí pri projektoch revitalizácie vnútroblokov v Sásovej a na Fončorde organizuje mesto v spolupráci s Dialogue Centrom, n. o., neformálne stretnutia s obyvateľmi v siedmich lokalitách. Spolu s odborníkmi z oblasti urbanizmu i zástupcami mesta budú môcť Banskobystričanky a Banskobystričania diskutovať o tom, ako by mali vyzerať verejné priestory v okolí ich domovov, aby sa im žilo lepšie.

„Mnohé podnety sme získali z dotazníkového prieskumu, ktorý sme realizovali v júni 2021. Spolu s tými, ktoré vyplynú z diskusií ich spracujeme do požiadaviek, podľa ktorých sa budú vytvárať návrhy jednotlivých lokalít a formovať podklady pre projektové a investičné zámery alebo urbanisticko-architektonicko-krajinársku súťaž návrhov. Cieľom mesta je v novom programovom období postupne získať na jednotlivé projekty mimorozpočtové zdroje. Verím, že na stretnutia prídu mnohí, pretože práve obyvatelia sú tí, ktorí poznajú svoje prostredie a vedia, čo potrebujú. Všetkých pozývam,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Prvé kolo stretnutí sa uskutoční v nasledujúcich termínoch: 

Severná: 20. septembra

Medzi vchodom č. 11 a č. 16, 17:00 h.

V prípade výrazne nepriaznivého počasia: ZŠ s MŠ J. Bakossa, 17:00 h. (v prípade dažďa pôvodné miesto)

Vansovej: 21. septembra

Zelená plocha medzi domami T. Vansovej 16 a 18 (bývalé detské ihrisko), 17:00 h. V prípade nepriaznivého počasia: Kaviareň FLEK, 17:00 h.

Magurská – Krivánska – Jelšový hájik: 22. septembra

Miesto nad Jelšovým hájikom (nad hokejbalovým ihriskom), 17:00 h. V prípade nepriaznivého počasia: ZŠ Pieninská, 17:00 h.

Mládežnícka – Družby – Okružná: 23. septembra

Ihrisko Udurná, 16:00 h. 

V prípade nepriaznivého počasia: Gymnázium M. Kováča, 17:00 h.

Bernolákova – Radvanská: 28. septembra

Priestor medzi MŠ pod svahom, 16:30 h. 

V prípade nepriaznivého počasia: Aula SZU, 16:30 h.

Gaštanová – Lipová – Limbová – Povstalecká: 29. septembra

V prípade akéhokoľvek počasia: Kultúrny dom Podlavice, 18:00 h.

Podháj: 30. septembra

V prípade akéhokoľvek počasia: Penzión Olympia, 18:30 h. 

V prípade nepriaznivej epidemickej situácie sa verejné stretnutia uskutočnia online. Všetky informácie o participatívnom procese nájdete na stránke mesta v sekcii Zelené sídliská (zelené oázy). O akýchkoľvek zmenách bude mesto informovať na sociálnych sieťach, prostredníctvom webstránky a zástupcov občianskych rád.