Konečne. Žiar nad Hronom už nebude nočnou morou všetkých vodičov a ich spolujazdcov, ktorí cestovali z našich končín na západ Slovenska. Žiarsky lievik sa stal definitívne minulosťou po tom, čo  bol vo štvrtok oficiálne a v piatok už aj prakticky do užívania odovzdaný úsek od Šášovského Podhradia po Lehôtku pod Brehmi. Jeho hlavnú časť tvorí obchvat Žiaru nad Hronom, na tomto úseku sa nachádza zároveň aj niekoľko mostných objektov. Z Banskej Bystrice sa tak plynule, dvoma pruhmi v oboch smeroch, dostaneme až za hranice Banskobystrického samosprávneho kraja. Rýchlostná cesta R1 totiž zatiaľ z nášho smeru končí práve za Hronským Beňadikom, presnejšie už nad obcou Tekovské Nemce. Odovzdanie čerstvého úseku R1 sprevádzali problémy v súvislosti s minuloročnými záplavami, podmývaním viacerých úsekov a možnými zosuvmi pôdy v tejto oblasti cesty. Aj najbližšie týždne a mesiace sa budú musieť kvôli tomu vodiči potýkať na niekoľkých stovkách metrov tohto úseku s čiastočnými obmedzeniami.

Dostavba celej rýchlostnej cesty R1, vrátane severného obchvatu Banskej Bystrice, je už predmetom PPP projektu koncesionára – spoločnosti Granvia, a. s., ktorá pre Ministerstvo Dopravy, pôšt a telekomunikácií prostredníctvom svojho generálneho zhotoviteľa – spoločnosti Granvia Construction s. r. o., buduje zostávajúce úseky tejto rýchlostnej komunikácie medzi Nitrou a Banskou Bystricou.

Už v júli by mala byť do predčasného užívania odovzdaná rýchlostná cesta od spomínaných Tekovských Nemiec po Beladice, ktorá vyrieši mimoriadne problémový a nebezpečný úsek pri Zlatých Moravciach. Na konci septembra by potom mali byť do užívania odovzdané aj ďalšie dva úseky – Beladice – Selenec, Selenec – Nitra, západ. Čím sa vytvorí plynulé napojenie na existujúci úsek cesty R1 až po Trnavu. Tu sa táto ťažisková rýchlostná komunikácia priamo napája na diaľnicu D1 smerujúcu do Bratislavy, respektíve na Považie. Koncesionár sa celkovo postará o takmer 52 kilometrov novej štvorprúdovej cesty, ktorú bude napríklad lemovať viac ako 32 kilometrov protihlukových stien a viesť bude aj po 84 mostných objektoch.

Severný obchvat Banskej Bystrice by sa mal potom k rýchlostnej ceste R1 pripojiť v júli 2012 a následne je plánované pokračovanie R1-tky cez Hiadeľské sedlo až do Ružomberka a aj ďalej na sever  do Poľska. Banská Bystrica tak môže byť o niekoľko rokov významným dopravným uzlom Slovenska.