Približne 30-tisíc eur investovalo mesto do realizácie dopravných opatrení v okolí križovatky Rudlovskej cesty a ulice Kapitána Jaroša a ďalších dopravných opatrení v Rudlovej. K ich realizácii došlo na základe dlhodobých podnetov miestnych obyvateľov.

Tí vďaka výstavbe deliaceho ostrovčeka, chodníka a priechodov pre chodcov získajú bezpečnejšiu cestu napríklad ku blízkej zastávke MHD. Frekventovanú cestu spájajúcu sídlisko Rudlová-Sásová s centrom Banskej Bystrice mnohí miestni roky prirovnávali k rieke rozdeľujúcu starú a novú časť Rudlovej. Navyše, kvôli blízkej zátačke hlavnej cesty bola situácia pre chodcov na mieste často neprehľadná. Ku nehodám dochádzalo aj priamo na križovatke ulice Kapitána Jaroša s Rudlovskou cestou.

„Stavebnými úpravami chceme zvýšiť nielen bezpečnosť obyvateľov, ale aj spomaliť autá odbočujúce z hlavnej cesty do Rudlovej,“ hovorí Jakub Gajdošík (HLAS-SD), prvý zástupca primátora.

Už skôr na jeseň v Rudlovej mesto osadilo nové spomaľovacie prahy. Tie sú jedným z mála možných opatrení spomaľujúcich dopravu medzi domami, keďže šírkové parametre komunikácií tu nedovoľujú vybudovanie chodníkov.

„Hoci spomaľovacie prahy všetci obyvatelia vyžadujú, málokto chce, aby boli osadené pri jeho dome, pretože spôsobujú hluk a otrasy. Tento rok sme sa rozhodli zakúpiť nové špeciálne spomaľovacie vankúše z iného materiálu, ktoré hluk nespôsobujú. Pozitívom je, že môžu byť osadené na ceste aj v zime. Ak dostaneme od obyvateľov Rudlovej pozitívnu spätnú väzbu, v budúcnosti budú takéto spomaľovacie vankúše osadené aj v iných mestských častiach,“ dopĺňa Gajdošík.