Pamiatke zakladateľa slovenskej národnej hudby, Eugenovi Suchoňovi, je venované podujatie Obrázky pre Slovensko, ktoré sa uskutoční 18. februára v Banskej Bystrici.

Piate bienále cyklu Reflexie, prehliadky hudby slovenských skladateľov a ich diel, bude monotematické, venované poprednému slovenskému hudobnému skladateľovi Eugenovi Suchoňovi (1908 – 1993). Impulzom bolo jeho vlaňajšie dvojité jubileum. Bienále organizuje Fakulta múzických umení Akadémie umení (FMU AU) v Banskej Bystrici.

„V programe, ktoré je kombináciou hovoreného slova a hudobných vstupov, vystúpia študenti Fakulty múzických umení. K spolupráci som prizvala aj Základnú umeleckú školu Jána Cikkera, ktorú reprezentuje dvanásťročný klavirista Andreas Badinsky. Zahrá inštruktívnu skladbu, ktorú Eugen Suchoň skomponoval pre svoje deti, Maličká som,“ hovorí organizátorka a garantka bienále Reflexie Mária Glocková.

Fakultu múzických umení AU reprezentuje mladý talentovaný študent kompozície Jakub Laco, ktorý venuje Suchoňovi svoje komorné dielo s názvom Len taká suita pre anglický roh, klarinet a akordeón v interpretácii kolegov.

„Na koncerte vystúpi aj klavírny virtuóz, banskobystrický rodák Matej Arendárik s interpretáciou klavírneho cyklu Kaleidoskop. Slovenskou premiérou bude Elégia pre pozaunu, ktorú Eugen Suchoň napísal ako mladý študent,“ dodáva Mária Glocková, autorka scenáru, námetu, aj režisérka podujatia Obrázky pre Slovensko.

Záver koncertu bude patriť dievčenskému zboru Cambiar la Musica z Pohronskej Polhory s dirigentkou Veronikou Veverkovou. Zaspievajú známu skladbu Aká si mi krásna, ktorú Eugen Suchoň zhudobnil na slová básnika Petra Bellu Horala.

Popoludnie s Eugenom Suchoňom nebude slávnostný koncert ale skôr bezprostredné stretnutie s Majstrom. Účinkujúci vystúpia priamo z hľadiska, aby sa dočasne stali aktérmi tohto stretnutia. Tiež sprievodné slovo v podaní Kristíny Vreckovej inscenovaným spôsobom pretlmočí spomienky Suchoňovej dcéry Danice.

Podujatie Obrázky pre Slovensko sa uskutoční v pondelok 18. februára od 15.00 h v Koncertnej sále Fakulty muzických umení Akadémie umení, ktorú nájdete na ulici Jána Kollára 22.