Podujatie Stredoslovenského múzea z cyklu Príroda bez hraníc pokračuje aj v apríli. Témou stretnutia, ktoré sa uskutoční v utorok 5. apríla v Tihányiovskom kaštieli, budú vtáky a elektrické vedenia.

Návštevníci podujatia Príroda bez hraníc sa dozvedia, ako človek zásadným spôsobom pretvára vtákom ich prirodzené prostredie. Vtáky sa musia neustále prispôsobovať zmenám krajiny spôsobeným činnosťou človeka. Ľudia budujú v krajine množstvo umelých bariér, ktorým sa vtáky nestihli za takú krátku dobu prispôsobiť. Patria sem rôzne prvky infraštruktúry, ako sú cestné komunikácie či veterné turbíny. Medzi najväčšie hrozby pre voľne žijúce vtáctvo patria zásahy elektrickým prúdom (alebo tiež elektrokúcia, z angl. výrazu electrocution) a nárazy do elektrických vedení.

„Problematike elektrokúcie sa v našich podmienkach začala venovať vyššia pozornosť približne v osemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia. Opatrenia proti nárazom vtáctva do drôtov sa uplatňujú približne od roku 2007, problematické úseky evidovali pracovníci Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky aj ornitologické mimovládne organizácie. Systematicky sa tento problém začal skúmať od roku 2014 v rámci projektu LIFE Energia. Projekt priniesol prvé ucelené poznatky zo systematického monitoringu na Slovensku a navrhol efektívne riešenia prostredníctvom inštalácie odkloňovacích prvkov na najrizikovejších úsekoch distribučných elektrických vedení v trinástich Chránených vtáčích územiach,“ hovorí Marek Gális, odborný koordinátor projektu LIFE Energia, ktorý sa na podujatí bude venovať problematike interakcie voľne žijúcich vtákov a elektrických vedení, hlavných príčin mortality, efektívnych riešení a aktuálnych poznatkov, ktoré sú výsledkom mnohých realizovaných projektov a odborných monitoringov.

Elektrické vedenia sú neoddeliteľnou súčasťou funkčnej modernej spoločnosti. Vzájomné interakcie vtáctva s elektrizačnou sústavou sú celosvetovo pozorované od samotného počiatku elektrifikácie. Územie Slovenska pretína približne 35 tisíc kilometrov elektrických vedení, rozdelených na distribučnú a prenosovú sieť. V legislatíve máme zakotvenú povinnosť pri budovaní a rekonštrukcii nových elektrických vedení použiť riešenie zabraňujúce zraňovaniu alebo usmrcovaniu vtáctva. Od roku 2014 sa organizácia Ochrana dravcov na Slovensku systematicky venuje problematike ochrany vtákov pred nárazmi do vedení 22 kV a 110 kV napätia v rámci projektu LIFE Energia.

„Veľmi nás teší spolupráca Stredoslovenského múzea s organizáciou Ochrana dravcov na Slovensku. Táto téma je taká bohatá a zaujímavá, že sme sa jej rozhodli venovať v našom múzeu priestor. Marek Gális s kolegami Tomášom Veselovským a Romanom Slobodníkom sú odborníci, ktorí sa s veľkým nadšením a úsilím dlhé roky podieľajú na ochrane ohrozených dravých vtákov a sov na území Slovenska,“ uviedla Lucia Hrčková, kurátorka výstavy Sedím na vedení a je mi dobre, inštalovanej v Tihányiovskom kaštieli.

Marek Gális vyštudoval Katedru ekológie a environmentalistiky na Fakulte prírodných vied UKF v Nitre. V občianskom združení Ochrana dravcov na Slovensku pracuje od roku 2014, špecializuje sa na ochranu vtákov na elektrických vedeniach, monitoring vedení, vyhodnocovanie ich rizikovosti a podobne. Pracoval ako vedecký koordinátor dvoch projektov, LIFE Energia a LIFE Danube Free Sky. Na svojom konte má viacero odborných článkov a zúčastnil sa viac ako desiatich medzinárodných konferencií.

Podujatie v cykle Príroda bez hraníc bude v Tihányiovskom kaštieli pokračovať aj v máji. V utorok 3. mája (17:00 h) Tomáš Veselovský priblíži návštevníkom tému vtáčej kriminality a jej dopady na vtáctvo okolo nás.