Úradná správa č.6, v Banskej Bystrici 24.8.2012

Správy zo sekretariátu

Upozorňujeme futbalové kluby, že do konca augusta je potrebné zaplatiť za rozhodcov tzv. ošatné (nemýliť si to s faktúrou za rozhodovanie zápasov, ktorú kluby budú mať doručenú koncom mesiaca).

Momentálne ešte sekretariát zväzu neeviduje platby od klubov: FK Pohronská Polhora (130 €), FK Riečka, FK Mičiná, FK Horné Pršany, FK Dúbravica, FK Beňuš a FK Bacúch (všetci po 50 €). Ak medzitým kluby už túto platbu uhradili, žiadame doručiť na zväz doklad (ústrižok) o zaplatení

Správy ŠTK a KM – predseda Milan Mecele

  1. Pre nesplnenie povinnosti predložiť súpisky (zoznamy) hráčov klubov FK Riečka a FK Horné Pršany v stanovenom termíne, prípad postupujeme na DK.
  2. Námietka kapitána hostí v MFS 2. triedy skupiny B 2. kolo Bacúch – Dolná Lehota bola prerokovaná a postúpená na doriešenie DK a KR.
  3. Upozorňujeme kluby, prihlásené do súťaže prípraviek ObFZ, že súťaž sa začne v septembri turnajovým spôsobom. Vedúci družstiev budú kontaktovaní telefonicky. Družstvá budú pravdepodobne rozdelené do dvoch skupín, v ktorých každé družstvo usporiada jeden turnaj. Zatiaľ sú do súťaže záväzne prihlásené tieto družstvá: ŠK Partizán Čierny Balog A aj B, Sokol Medzibrod, Mladosť Lučatín, ŠK OPL Poniky, ŠK Hrochoť, OFK 1950 Priechod a ŠK Sásová.

Uverejňujeme vyžrebovanie 1. triedy starších žiakov súťažného ročníka 2012/2013:

Účastníci: FK Jasenie (sobota 10,00), FK Valaská (predzápasy dospelých), FK Harmanec (predzápasy dospelých), FK Šalková (nedeľa 10,30), FK Beňuš (nedeľa 10,30) a FK Heľpa (predzápasy dospelých).

Prvé kolo 9. septembra 2012: Jasenie – Heľpa (SO 10,00), Beňuš – Valaská (NE 10,30), Harmanec – Šalková (NE 13,30).

Druhé kolo 16. septembra 2012: Heľpa – Šalková (NE 14,00), Beňuš – Harmanec (NE 10,30), Valaská – Jasenie (NE 14,00).

Tretie kolo 23. septembra 2012: Heľpa – Valaská (NE 10,30), Harmanec – Jasenie (NE 13,00), Šalková – Beňuš (NE 10,30).

Štvrté kolo 30. septembra 2012: Heľpa – Beňuš (NE 13,00), Jasenie – Šalková (SO 10,00), Valaská – Harmanec (NE 13,00)

Piate kolo 7. októbra 2012: Harmanec – Heľpa (NE 12,30), Šalková – Valaská (NE 10,30), Beňuš – Jasenie (NE 10,30).

Nadstavbová časť – šieste kolo 14. októbra 2012: Heľpa – Valaská (NE 13,30), Jasenie – Harmanec (SO 10,00). Beňuš a Šalková majú voľno.

Siedme kolo 21. októbra 2012: Beňuš – Valaská (NE 10,30), Harmanec – Šalková (NE 12,00). Heľpa a Jasenie majú voľno.

Ôsme kolo 28. októbra 2012: Heľpa – Beňuš (NE 12,00), Šalková – Jasenie (NE10,30). Valaská a Harmanec majú voľno.

Jarná odveta sa začne 28. apríla 2013 v opačnom slede zápasov.

Správy DK – predseda Július Kliment

D-I-8 Murín Pavol 721007 FK Horné Pršany 4 stretnutia nepodmienečne od 22. augusta podľa 1- 3b.

D-I-9 Mesík Ivan 760602 FK Baláže DK dňom 22. augusta 2012 zastavuje činnosť až do vyriešenia prípadu.

D-II-1 DK trestá FK Horné Pršany a FK Riečka pokutou 10 € za nepredloženie súpisiek mužstiev na ročník 2012/2013 v zmysle Rozpisu súťaže. Pokutu uhradiť v lehote do 7. septembra 2012.

DK predvoláva na deň 28. augusta 2012 (utorok) o 15,00 hodine z MFS 1. triedy 3. kolo Harmanec – Baláže:

z FK Harmanec – Miroslav Rýs 590913 hlavný usporiadateľ, Ján Daubner 670706 vedúci mužstva a Martin Lovás 811021 kapitán mužstva.

z FK Baláže – Vladimír Chaban st. 510621 vedúci mužstva, Ivan Mesík 760602 hráč, Vladimír Chaban ml. 750812 hráč a Jozef Strečok 820910 kapitán mužstva.

rozhodcov a delegáta stretnutia – Karol Ambróš, Rastislav Kubančík, Miloš Mišány a Milan Mecele.

DK Predvoláva na deň 28. augusta 2012 (utorok) o 15,30 hodine z MFS 2. triedy skupiny A Malachov – Horné Pršany:

z FK Malachov – Ján Lavrík 630319 hlavný usporiadateľ, Ing, Jozef Vavrek 520319 vedúci mužstva a Rastislav Daniš 860406 kapitán mužstva.

z FK Horné Pršany – Juraj Dvorský 500726 vedúci mužstva a Ivan Rybársky 830315 kapitán mužstva.

rozhodcov stretnutia – Jaroslav Höger a Ján Dráždik.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Úradnej správe ObFZ Banská Bystrica.

Správy registračno-matričnej komisie – predseda Pavol Turňa

Upozorňujeme futbalové kluby, že dňom 31. augusta 2012 končí SsFZ s vystavovaním klasických (zasúvacích) registračných preukazov. Od 1. septembra sa budú vydávať už len plastové RP a to cez systém ISSF (platí to aj pre prestupy a hosťovania hráčov). U klubov nášho ObFZ je zatiaľ stále len zaregistrovaných 13 futbalových manažérov, tí ostatní, čo mali dosiaľ čas na registráciu, môžu mať po prvom septembri problém, za čo pracovníci matriky nemôžu, pretože už počnúc marcom tohto roku boli prostredníctvom Úradných správ upozorňovaní na zaregistrovanie. Preto aj prípadné výčitky a sťažnosti treba adresovať do vlastných radov.

Delegačný list č.5

I. trieda  5. kolo 2. septembra  2012 o 15,30

Harmanec – Hronec (Spodniak – Ondriga, Majer I. – Sitarčík)

Staré Hory – T. Č. Balog (Gajdoš – Ambróš, Sáliš – Mojžiš)

Braväcovo – Baláže (Štrba – Tůma, Dírer – Kotrán)

Lučatín – Jakub (Mišány – Rusko, Caban – Mecele)

Poniky – Pohr. Polhora (Majer M. – Biely, Petrík – Pecník)

Heľpa – Podkonice (Kosec – Kubančík, Zeman – Prochádzka)

Osrblie – Valaská  SO (Mišány – Kolofík, Rumanovský – Piar)

II. trieda skupina A  5. kolo  2. septembra  2012 o 15,30

Tajov – Hronsek (Ivanič – Alberty, Lešták)

Nemecká – Strelníky (Rumanovský – Rosenberger, Ursíny)

Malachov – Riečka (Jastrab – Čunta, Šajdík)

Králiky – Hiadeľ (Legíň – Höger st., Kalina)

Šalková B – Horné Pršany  Piatok o 18,30 (Kolofík – Rumanovský, Spodniak)

Dúbravica – Mičiná (Marček – Pastorek st., Pastorek ml.)

Ľubietová – Brusno B /ihr. Strelníky/ (Fábry – Hikker, Bulla)

II. trieda skupina B  5. kolo  2. septembra  2012 o 15,30

Michalová – Beňuš A (Mereš – Benko, Pančík)

Polomka – Dolná Lehota (Siman – Bošeľa, Godál)

Beňuš juniori – Bacúch  SO (Benko – Palider, Dorčiak)

Stretnutia riadené SsFZ

IV. liga dorast skupina JUH 5. kolo 2. septembra 2012 o 13,00

Tatran Čierny Balog – Žarnovica (Dírer – Tůma)

V. liga dorast skupina C 5. kolo 1. septembra 2012 o 15,30

Braväcovo – Stožok (Kosec – Gajdoš)

II. LSŽ a MŽ skupina JUH 5. kolo 1. septembra 2012 o 10,00/12,00

Partizán Čierny Balog – Krupina (Mikloš)

1. FK Horehron – Lučenec /ihr. Pohorelá/ 2. 9. 2012 o 11,00/13,00 (Godál)

III. LSŽ a MŽ skupina C 3. kolo 2. septembra 2012 o 10,00/12,00

MFK Banská Bystrica – Hontianske Nemce (Majer I.)

II. LSD a LMD  5. kolo 2. septembra 2012 o 11,00/13,15

Podbrezová B – Prešov B / Brezno/ (AR 2 – Smoleň)