Úradná správa č.4, v Banskej Bystrici 10.8.2012

Správy ŠTK a KM – predseda Milan Mecele

1.  Žiadame vedúcich mužstiev FK Bacúch a FK Beňuš A (2. trieda skupina B dospelých) predložiť vzájomnú dohodu o termíne odohratia neodohraného MFS 1. kola najneskôr do 15. augusta 2012. Stretnutie sa v pôvodnom termíne neodohralo pre nespôsobilý terén.

2. Na základe kontroly odstránenia nedostatkov v areáli FK Pohronská Polhora ŠTK schvaľuje hraciu plochu a sociálne zariadenia pre súťažné stretnutia 1. triedy dospelých.

3. Súhlasíme po vzájomnej dohode klubov s odohratím MFS 1. triedy dospelých 3. kolo Lučatín – Podkonice dňa 18. augusta 2012 (sobota) o 16,00 hodine na ihrisku FK Lučatín. Stretnutie sa v pôvodne vyžrebovanom termíne nemôže odohrať pre medzinárodnú akciu na ihrisku domáceho klubu.

4. Žiadame FK: Jakub, Baláže (1. trieda), Riečka, Dúbravica, Horné Pršany, Hiadeľ, Hronsek (2. trieda skupina A), Dolná Lehota (2. trieda skupina B) o predloženie súpisiek (zoznamov) hráčov do stanoveného termínu (15. augusta) pod následkom disciplinárnych opatrení.

5. Opätovne upozorňujeme kluby, že ešte stále majú možnosť prihlásiť svoje žiacke družstvo do mládežníckych súťaží ObFZ. Platí to najmä pre tie kluby 1. triedy, ktoré neplnia podmienku Rozpisu súťaží o minimálne jednom aktívne zaradenom družstve v súťaži.

6. Do súťaže starších žiakov sú zatiaľ prihlásené tieto družstvá: Šalková, Harmanec, Jasenie, Valaská, Beňuš a Heľpa. V stredu 15. augusta budú medzi 15 až 17 hodinou telefonicky kontaktovaní jednotliví zástupcovia prihlásených klubov, kde sa určí spôsob súťaže (dvojkolovo, štvorkolovo) a hracie časy ich družstiev (predzápasy, soboty, nedele). Oficiálnym úradným hracím časom starších žiakov  je nedeľa o 10,00 hodine.

7. Do súťaže prípraviek (U10) ObFZ Banská Bystrica sú aktuálne prihlásené tieto kluby: Partizán Čierny Balog A, Partizán Čierny Balog B, Medzibrod, Poniky, Hrochoť, Sásová. Hrať sa bude turnajovým systémom. Zloženie skupín a miesta turnajov budú dohodnuté na stretnutí s vedúcimi jednotlivých klubov v prvú septembrovú stredu. KM očakáva ešte ďalšie prihlášky klubov, keďže pred aktívom ObFZ bolo avizovaných 12 až 16 účastníkov. Vzhľadom k dovolenkovému obdobiu je termín uzávierky prihlášok posunutý na koniec augusta.

8. ŠTK ešte stále neeviduje platby štartovného, ktoré sú jednou z podmienok zaradenia mužstiev do súťaže u týchto FK: Heľpa, Pohronská Polhora, Dolná Lehota, Polomka, ……..

V prípade, že štartovné týchto klubov už bolo uhradené žiadame predložiť do 15. augusta doklad (ústrižok) o zaplatení pod následkom aj spätného zastavenia činnosti od začiatku súťaže (štart v zastavenej činnosti znamená mínus tri body po skončení súťaže za každé takto odohraté stretnutie).

Správy DK – predseda Július Kliment

D-I-1 Štefanovie Michal 850207 FK Hiadeľ 4 stretnutia nepodmienečne od 8. augusta podľa 1-3b.

D-I-2 Poliak Walter 760112 FK Poniky 5 stretnutí nepodmienečne od 8. augusta podľa 1-3b.

D-I-3 Poliak Walter 760112 FK Poniky zákaz funkcie kapitána mužstva do 30. novembra 2012 podľa prílohy 1 DP článku 10. Poplatok 7 € uhradiť v lehote do 22. augusta 2012.

Neprerokované priestupky:

Dolinský Jozef 970210 FK Beňuš juniori – chýba poplatok za červenú kartu.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Úradnej správe ObFZ Banská Bystrica.

Delegačný list č.3

I. trieda 3. kolo 19. augusta 2012 o 16.00

T. Č. Balog – Hronec (Dírer – Mikloš, Auxt – Piar)

Harmanec – Baláže (Ambróš – Kubančík, Biely – Mecele)

Staré Hory – Jakub (Petrík – Sáliš, Zeman – Prochádzka)

Braväcovo – Pohr. Polhora (Bošeľa – Siman, Godál – Mojžiš)

Lučatín – Podkonice SO (Štrba – Gondek, Ondriga – Prochádzka)

Poniky – Valaská (Kučera – Mišány, Fábry – Kotrán)

Heľpa – Osrblie (Caban – Gajdoš, Smoleň – Sitarčík)

II. trieda skupina A 3. kolo 19 . augusta 2012 o 16.00

Strelníky – Hronsek (Hudák – Majer I., Ivanič)

Tajov – Riečka (Majer M. – Kosec, Ondriga)

Nemecká – Hiadeľ (Kalina – Legíň, Štrba)

Malachov – H. Pršany (Höger st. – Čunta, Gondek)

Králiky – Mičiná (Marček – Pastorek)

Šalková B – Brusno B SO (Höger ml. – Höger st., Kolofík)

Dúbravica – Ľubietová (Rumanovský – Jastrab, Hikker)

II. trieda skupina B 3. kolo 19. augusta 2012 o 16.00

Dolná Lehota – Beňuš A (Rosenberger – Alberty, Benko)

Michalová – Bacúch (Dorčiak – Mereš, Pančík)

Beňuš juniori – Šumiac SO (Siman – Bošeľa, Benko)

Stretnutia riadené SsFZ:

IV. liga dorast skupina JUH 3. kolo 19.augusta 2012 o 13,30

T. Č. Balog – Fiľakovo (Mikloš – Auxt)

II. liga SŽ a MŽ JUH 3. kolo 19. augusta 2012 o 11,00/13,00

1.FK Horehron – Žarnovica /ihr. Pohorelá/ (Smoleň)