Úradná správa č. 38 v Banskej Bystrici, dňa 3.5.2013

Správy ŠTK a KM – predseda Milan Mecele

1. Kontumujeme nedohrané MFS 1. triedy 19. kolo Staré Hory – Harmanec podľa článku 100/d SP (inzultácia rozhodcu hráčom hostí). Priznávame 3 body a skóre 3 : 0 v prospech FK Staré Hory. Prípad postupujeme na DK.

2. Kontumujeme nedohrané MFS 2. triedy skupiny A 19. kolo Malachov – Strelníky podľa článku 100/e (počet hráčov domácich klesol pod sedem). Priznávame 3 body v prospech FK Strelníky a skóre dosiahnuté na ihrisku (0 : 3) ponechávame v platnosti.

3. Námietka kapitána hostí v MFS 2. triedy skupiny A 19. kolo Brusno B – Hronsek bola prerokovaná a postúpená na DK.

4. Súhlasíme po vzájomnej dohode s odohratím MFS 1. triedy 15. kolo Poniky – Osrblie dňa 8. mája 2013 (streda) o 17,30 hodine na ihrisku FK Poniky. Stretnutie je posunuté o hodinu neskôr oproti ÚHČ kvôli medzinárodnému turnaju žiakov na domácom ihrisku.

5.. Nariaďujeme odohrať neodohrané MFS 1. triedy 17. kolo Staré Hory – Baláže dňa 22. mája 2013 (streda) o 17,30 hodine na ihrisku FK Staré Hory.

6. Nariaďujeme odohrať MFS 2. triedy skupiny A 23. kolo Brusno B – Riečka dňa 5. júna 2013 (streda) o 17,00 hodine na ihrisku FK Brusno. V pôvodnom termíne konania MFS sa na ihrisku FK konajú obecné oslavy založenia obce.

Správy DK – predseda Július Kliment

D-I-51 Tešlár Pavel 781016 FK Hronsek 3 stretnutia nepodmienečne od 30. apríla podľa 1-6/1b.

D-I-52 Sitarčík Martin 850308 FK Michalová 1 stretnutie nepodmienečne od 30. apríla podľa 1-5a.

D-I-53 Nikel Robert 740611 FK Bacúch 4 stretnutia nepodmienečne od 30. apríla podľa 1-3b.

DK dňom 30. apríla 2013 zastavuje činnosť hráčovi FK Harmanec Jánovi Žabkovi 750808 až do vyriešenia prípadu.

Zastavenie činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne za 4 ŽK od 30. apríla 2013:

Michal Kucka 880401 FK Tajov, Andrej Pančík 810105 FK Dúbravica, Ján Dobrík 1190794 FK Horné Pršany, Mário Boroš 800917 FK Hronec.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Úradnej správe ObFZ Banská Bystrica.

 Správy TMK – predseda Miroslav Hruška

1. TMK SsFZ organizuje v rámci projektu vzdelávania trénerov 3 doškoľovacie špecializované semináre mládeže pre trénerov SsFZ pre kategórie dorastu, žiakov  a prípravky v rozsahu 2 dní (16 hod. – 10 hod. teória + 6 hod. prax) – pobytové náklady (strava, ubytovanie) hradí SsFZ. Semináre sa uskutočnia v areáli futbalového ihriska ŠK Bobrovec (pri Liptovskom Mikuláši) v nasledujúcich termínoch 22-23. jún (kategória dorast), 20. – 21. júl (kategória žiaci) a 10. – 11. august (kategória prípravka). Semináre slúžia aj ako doškoľovacie semináre na predĺženie platnosti trénerskej licencie. Záujemcovia z radov mládežníckych trénerov sa môžu prihlásiť mailom na adresu: peterstefanak@gmail.com do 13. mája 2013.

Delegačný list č.21

I. trieda 21. kolo 12. mája 2013 o 16,30

Podkonice – Hronec (Majer M. – Kosec, Hikker – Pecník)

Valaská – Pohr. Polhora (Smoleň – Rosenberger, Bošeľa – Mecele)

Osrblie – Jakub  SO (Kolofík – Majer M., Palider – Uhrín)

Heľpa – Baláže (Auxt – Rumanovský, Tůma – Kotrán)

Poniky – T. Č. Balog (Gajdoš – Caban, Spodniak – Piar)

Lučatín – Harmanec (Majer I. – Petrík, Sáliš – Prochádzka)

Braväcovo – Staré Hory (Kubančík – Štrba, Dorčiak – Sitarčík)

II. trieda skupina A 21. kolo 12. mája 2013 o 16,30

Mičiná – Hronsek (Šajdík – Lešták, Ondrejka)

Brusno B – Horné Pršany SO 10,30 (Petrík – Sáliš, Bulla)

Ľubietová – Hiadeľ (Bulla – Zeman, Alberty)

Dúbravica – Riečka (Mišány – Pivarček, Legíň)

Šalková B – Strelníky  SO (Ondriga – Fábry, Alberty)

Králiky – Tajov (Dírer – Kalina, Jastrab)

Malachov – Nemecká (Ondriga – Fábry, Sedliak)

Dohrávka – 17. kolo 15. mája 2013 o 17,30

Tajov – Strelníky (Bulla – Ursíny)

II. trieda skupina B 22. kolo 12. mája 2013 o 16,30

Beňuš A – Bacúch  (Godál – Krupík, Mereš)

Šumiac – Michalová (Marček – Pastorek)

Beňuš juniori – Polomka  SO (Godál – Krupík)

Do pozornosti R a DZ:

Zmeny: DL č. 20:

Podkonice – Valaská (Majer I. – Alberty – Kotrán)

Horné Pršany – Ľubietová NE (Bulla – Ursíny)

Beňuš juniori – Michalová SO  (Palider – Bošeľa)

Šumiac – Dolná Lehota  NE (Petrík – Sáliš)

Braväcovo – Kremnica V. liga dorast  SO o 16,30 (Auxt – Spišiak)

Liga ženy: Selce – Slovan 11. kolo NE 15,00/13,15 (Gajdoš)

DL č.15:

Staré Hory – Pohr. Polhora (Spodniak – Mišány, Sáliš – Sitarčík) – nová

Harmanec – Jakub (Caban – Rusko, Petrík – Kotrán) –  nová

Tajov – Hiadeľ (Legíň – Pivarček)

Beňuš A – Polomka –  nehrá sa

Mládežnícke stretnutia:

I. trieda starší žiaci 11. kolo 12. mája 2013

Valaská – Heľpa NE 14,30 (Rosenberger)

Jasenie – Harmanec  SO 10,00 (Rosenberger)

Beňuš – Šalková  NE 10,30 (Bošeľa)

Stretnutia riadené SsFZ:

II. liga SŽ a MŽ skupina  JUH 21. kolo 11. mája o 10,00/12,00

Partizán Čierny Balog – Žarnovica (Smoleň)

I. liga MŽ A a B 22. kolo 11.mája 2013 o 10,00/11,30

Jupie Banská Bystrica – Žilina-Závodie (Tůma)