Úradná správa č. 31, v Banskej Bystrici, 27. 2. 2015

Správy zo sekretariátu

Upozorňujeme futbalové kluby, že v TJ Iskra Horné Pršany došlo k zmene čísla telefónu aj mailovej adresy predsedu klubu Ivana Dobrotu. Nové číslo telefónu je 0903 439 468 a nová mailová adresa je: starosta@horneprsany.sk.

Športovo-technická komisia – predseda Ivan Šimko

Vyžrebovanie zimného turnaja dospelých (kluby z okresu BB), ihrisko Radvaň – umelá tráva.:

Sobota 7. marec 2015: 15,00 Savon Banská Bystrica – Šalková B, 15,45 Dúbravica – Selce, 16,30 Savon Banská Bystrica – Harmanec, 17,15 Šalková B – Dúbravica, 18,00 Harmanec – Selce.

Nedeľa 8. marec 2015: 15,00 Savon Banská Bystrica – Dúbravica, 15,45 Harmanec – Šalková B, 16,30 Selce – Savon Banská Bystrica, 17,15 Dúbravica – Harmanec, 18,00 Selce – Šalková B.

Hrací čas 2 x 20 minút s paťminútovou prestávkou.

Propozície a organizačné pokyny boli zúčastneným družstvám zaslané poštou.

Komisia mládeže – predseda Martin Majling

Turnaj mladších žiakov o „Pohár Jána Šutku“

Vzhľadom k chrípkovej epidémii hráčov ŠKM Savon Banská Bystrica, došlo k zmene jedného účastníka turnaja. Namiesto Savonu odohrajú turnaj mladší žiaci OFK Slovenská Ľupča vo vyžrebovanej skupine a časoch pôvodného účastníka turnaja.

Turnaj starších žiakov

Odohrá sa 8. marca 2015 v telocvični SOŠ pod Bánošom. Prihlásené sú futbalové kluby: CVČ Brusno, Savon Banská Bystrica, Šalková, Jasenie, Partizán Čierny Balog a Valaská. Propozície ako aj rozpis stretnutí boli zúčastneným klubom zaslané mailom aj klasickou poštou.

Komisia rozhodcov – predseda Jozef Medveď

Upozorňujeme všetkých rozhodcov a delegátov, že v priebehu tohto týždňa im boli zaslané na mailové adresy (tí, ktorí nemajú, tak poštou) pozvánky, program a nové dohody o vykonaní práce, platné pre rok 2015. Žiadame ich, aby si dôsledne skontrolovali vyplnené údaje, či sú uvedené správne, doplnili IBAN (pozor je to 24-miestny číselný údaj, tak nech je bezchybný) a vrátili návrhy dohôd včas na zväz (mailom, poštou, osobne), tak aby do začiatku seminára (7. marca) stihla naša externá účtovníčka pripraviť všetky dohody na podpis a prevzatie.