Úradná správa č. 30, v Banskej Bystrici dňa 9.3.2011

Správy KM – predseda Milan Mecele

1. Dňa  3. marca 2012 sa uskutočnil XIX. ročník zimného halového turnaja mladších žiakov o „Pohár Jána Šutku“, ktorého víťazom sa stali mladší žiaci FK Dukla Banská Bystrica – B. Výsledky turnaja ako aj poradie všetkých zúčastnených družstiev bolo už uverejnené v minulom čísle týždenníka MY.

2. Dňa 17. marca sa odohrá turnaj prípraviek o „Pohár firmy MIS“ v športovej hale v Slovenskej Ľupči.  Prihlásení účastníci turnaja (12 družstiev) boli zadelení do dvoch skupín, v ktorých sa stretnú systémom každý s každým. Podľa umiestnenia v skupinách sa na záver odohrajú stretnutia o celkové umiestnenie v turnaji. Propozície turnaja ako aj rozpis jednotlivých zápasov dostanú prihlásení účastníci poštou.

Správy KR – predseda Peter Králka:

1. Na halový turnaj starších žiakov „O pohár firmy MIS“, ktorý sa uskutoční dňa 17. marca 2012 od 9,00 hodiny v športovej nafukovacej hale pri ZŠ v Slovenskej Ľupči deleguje KR rozhodcov:  Peter Dírer a Peter Kosec.

2. Jarný seminár rozhodcov a delegátov zväzu sa uskutoční 24. marca 2012 (sobota) v jedálni Strednej odbornej školy, Pod Bánošom 80 v Banskej Bystrici – Sásovej. Pozvánky s programom dostane každý účastník seminára poštou v dostatočnom časovom predstihu.