Úradná správa č. 29, v Banskej Bystrici, 22.2.2019

Športovo-technická komisia – predseda Peter Mazúch

  1. Upozorňujeme futbalové kluby, že v čase konania prvého jarného kola 24. marca 2019 odohrá naša reprezentácia kvalifikačné stretnutie ME vo Walese so začiatkom o 15,00 hodine. Preto ŠTK dáva možnosť v prípade dohody oboch klubov, preložiť si stretnutia prvého jarného kola na skoršiu hodinu (nedeľa 10,30, prípadne podľa dohody). V sobotu 23. marca sa bude konať Konferencia ObFZ, takže prekladanie na sobotu nebude veľmi vhodné. ŠTK bude akceptovať všetky vzájomné dohody, no musia byť predložené najneskôr 7 dní pred konaním stretnutia.
  2. Na základe žiadosti FK Brezno (vyťaženosť umelej hracej plochy v Podbrezovej) nariaďujeme odohrať MFS I. triedy 14. kolo Brezno – Nemecká dňa 23. marca. 2019 (sobota) o 16,00 hodine na umelej tráve v Podbrezovej – Skalici.
  3. Na základe vzájomnej dohody súhlasíme s odohratím MFS II. triedy skupiny A 14. kolo Šalková B – Tajov dňa 24. marca 2019 (nedeľa) o 11,00 hodine na ihrisku v Šalkovej.
  4. Na základe žiadosti OFK Slovan Valaská nariaďujeme odohrať MFS I. triedy 14. kolo Valaská – Osrblie dňa 24. marca 2019 (nedeľa) o 15,00 hodine na umelej tráve v Podbrezovej – Skalici.
  5. V nedeľu 17. februára 2019 sa v telocvični ZŠ v Nemeckej odohral zimný halový turnaj prípraviek. Keďže sa naň prihlásilo až 12 záujemcov, boli rozdelení do dvoch skupín po šiestich účastníkoch, v ktorých odohrali stretnutia každého s každým.

A – skupina – výsledky: Jakub-Polomka 2:1, Ľubietová-Podbrezová 2:2, Podkonice – Slovenská Ľupča 0:2, Polomka-Ľubietová 3:0, Slovenská Ľupča-Jakub 5:0, Podbrezová-Podkonice 0:0, Slovenská Ľupča-Polomka 0:0, Podkonice-Ľubietová 1:0, Jakub-Podbrezová 0:3, Polomka-Podkonice 1:0, Podbrezová-Slovenská Ľupča 2:0, Ľubietová-Jakub 1:0, Podbrezová-Polomka 1:4, Jakub-Podkonice 1:4, Slovenská Ľupča-Ľubietová 2:0.

Poradie: 1 – Slovenská Ľupča 10 bodov (skóre 9:2), 2 – Polomka 10 b. (9:3), 3 – Podbrezová 8 b. (8:6), 4 – Podkonice 7 b. (5:3), 5 – Ľubietová 4 b. (3:8), 6 – Jakub 3 b. (3:14).

Individuálne ocenenia: najlepší strelec – Jozef Polievka (Slovenská Ľupča) dal 7 gólov; najlepší hráč – Matej Patráš (Podkonice) a najlepší brankár – Martin Kliment (Ľubietová).

B – skupina – výsledky: Poniky-Badín 1:1, Selce-Jupie 0:3, Brusno – Partizán Čierny Balog 1:0, Badín-Selce 1:2, P. Č. Balog-Poniky 0:0, Jupie-Brusno 1:0, P. Č. Balog-Badín 2:2, Brusno-Selce 2:2, Poniky-Jupie 0:3, Badín-Brusno 2:1, Jupie-P. Č. Balog 0:3, Selce-Poniky 1:1, Jupie-Badín 0:1, Poniky-Brusno 0:4, P. Č. Balog–Selce 0:1.

Poradie: 1 – Jupie FAMH 9 bodov (skóre 7:4), 2 – Selce 8 b. (6:7), 3 – Badín 8 b. (7:6), 4  Brusno 7 b. (8:5), 5 – Partizán Čierny Balog 5 b. (5:4), 6 – Poniky 3 b. (2:9).

O poradí na druhom a treťom mieste rozhodol vzájomný zápas.

Individuálne ocenenia: najlepší strelec – Michal Belica (Brusno) – 3 góly, najlepší hráč – Ján Cencer (Partizán Čierny Balog), najlepší brankár – Jakub Kvartek (Badín).

  1. Časový harmonogram mládežníckych halových turnajov:

Mladší žiaci – 23. februára 2019 v telocvični ZŠ v Nemeckej. Prihlásení sú: Podkonice, Bacúch, Selce, Badín, Braväcovo., Slovenská Ľupča, Jasenie, Brusno, Jupie FAMH a Jakub.

Dorastenci – 10. marca 2019 v telocvični ZŠ v Nemeckej. Prihlásení sú: Badín, Braväcovo, Ľubietová, Slovenská Ľupča, Brezno, Brusno a Jasenie.

Komisia rozhodcov – predseda Erik Gemzický

Zimný seminár R a DZ sa uskutoční v penzióne „Pod pyramídu“ Kremnička 48 v Banskej Bystrici v dňoch 15. – 16. 3. 2019. Každý z rozhodcov bude  kontaktovaný členom KR Milanom Legíňom ohľadom seminára v najbližších dňoch. Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedenej akcie zúčastniť. Účasť je nutná.