Úradná správa č.26, v Banskej Bystrici dňa 8. februára 2013

Správy ŠTK a KM  – predseda Milan Mecele

Dňa 3. februára sa uskutočnil turnaj o „Putovný pohár komisie mládeže ObFZ a firmy MM-STAV Banská Bystrica“ pre staršie prípravky (ročník narodenia 2002 a mladší) v športovej hale ZŠ  v Slovenskej Ľupči.

Víťazom turnaja sa stal FK 1934 Brusno, pred ŠK Partizán Čierny Balog a FK Jupie Banská Bystrica-Podlavice. Najlepším hráčom turnaja bol vyhlásený Marek Klementis z ŠK OPL Poniky. Cena sympatie za najodhodlanejší výkon v stretnutiach bola udelená Filipovi Leitnerovi z FK Sokol Nemecká.

Turnaj mladších žiakov „ O putovný pohár Jána Šutku – XX. ročník“ sa uskutoční 10. februára 2013 v telocvični pri ZŠ v Závadke nad Hronom. Štartujú na ňom: ŠK Badín, Partizán Čierny Balog, 1. FK Horehron, ŽP Šport Podbrezová a Slovan Beňuš-dievčatá.

Turnaj starších žiakov „O pohár predsedu ObFZ“ sa uskutoční 17. februára 2013 v hale pri ZŠ v Slovenskej Ľupči. KM ráta minimálne s účasťou tých družstiev starších žiakov, ktoré štartujú v súťaži ObFZ ( 6 družstiev).

Na záver zimnej halovej sezóny sa uskutoční finálový turnaj prípraviek, ktorého termín ešte nie je definitívne určený. Miesto jeho konania bude v športovej hale v Badíne, termín a účastníci turnaja budú ešte doplnení v nasledujúcich úradných správach.