Úradná správa č.24, v Banskej Bystrici 25.1.2013

Správy zo sekretariátu

Upozorňujeme futbalové kluby s dostatočným predstihom pred začiatkom jarnej časti súťaže, že v systéme vyplácania rozhodcov sa vrátime do obdobia spred dvoch rokov, to znamená, že futbalové kluby budú vyplácať rozhodcov priamo po skončení stretnutia, budú odvádzať za nich daň a všetky poplatky pre sociálnu poisťovňu. Zväz musel prikročiť k tejto alternatíve vzhľadom k skutočnostiam, že ešte dodnes nemá uhradené faktúry od niektorých klubov z jesennej časti a už nemá ani viac finančných prostriedkov na zaisťovanie služieb, spojených s vyplácaním miezd rozhodcov (zabezpečenie novej licencie pre mzdový program, úhrada všetkých poplatkov, vyplňovanie rôznych hlásení a potvrdení pre všetky štátne úrady).

Preto je potrebné pre futbalové kluby ešte pred začiatkom jarnej časti súťaže dať sa znovu aktivovať ako platcovia dane na Daňovom úrade a v Sociálnej poisťovni, aby sa predišlo zbytočným nedorozumeniam.

Čo sa týka sumy vyplácania rozhodcom, keďže rapídne stúpli odvodové poplatky, snahou zväzu je skutočnosť, aby kluby nemuseli vydávať viac finančných prostriedkov ako v jesennej časti, ale zároveň, aby rozhodcovia nedostávali oveľa menej. Momentálne sa spolupracuje s Daňovým úradom na kompromise, aby boli všetky ich požiadavky splnené, aby to klubom neprinieslo zvýšenie výdavkov a aby aj rozhodcovia neboli veľmi ukrátení. O konečnej verzii ohľadne vyplácania rozhodcov bude rokovať konferencia ObFZ, ktorá sa bude konať 9. marca 2013.

Správy ŠTK a KM  – predseda Milan Mecele

KM dňa 27. januára 2013 usporiada turnaj prípraviek, ktorý sa uskutoční v nafukovacej hale pri ZŠ v Slovenskej Ľupči. Prihlásených je 6 účastníkov: OFK Slovenská Ľupča, FK 1934 Brusno, ŠK Badín, FK Jupie Banská Bystrica-Podlavice, ŠK Selce a Partizán Čierny Balog. Začiatok turnaja je o 14,00 hodine.

Družstvá sa stretnú v dvoch skupinách systémom každý s každým, po odohratí zápasov v skupinách sa podľa umiestnenia odohrajú stretnutia o konečné umiestnenie. Na turnaji budú štartovať takzvané „mladšie prípravky“ t. j. ročník narodenia 2004 a mladší.

Turnaj pre staršie prípravky (ročník narodenia 2002 a mladší) sa uskutoční 3. februára 2013 tiež v hale v Slovenskej Ľupči. Bude to turnaj o „Putovný pohár komisie mládeže ObFZ BB a firmy MM-STAV Banská Bystrica“, ktorá zároveň aj uvedený turnaj bude sponzorovať. Prihlásených je momentálne 6 družstiev. Systém a spôsob turnaja bude stanovený po definitívnej uzávierke prihlásených družstiev.