Úradná správa č.20, 30. novembra 2012 v Banskej Bystrici

Správy hospodárskej komisie – predseda Július Kliment

Napriek tomu, že je už mesiac od skončenia jesennej časti súťažného ročníka 2012/2013 neevidujeme do dnešného dňa úhradu faktúr za rozhodovanie v MFS od futbalových klubov: ŠK Partizán Čierny Balog (dva turnaje prípraviek), Družstevník Baláže, Slovan Pohronská Polhora, ŠK OPL Poniky, ŠK Sokol Jakub, Iskra Horné Pršany a Družstevník Mičiná (za dohrávku s Brusnom B).

Žiadame uvedené kluby, aby svoje pohľadávky urýchlene vyrovnali, aby sme nemuseli prikračovať k ďalším nepopulárnym opatreniam podľa Rozpisu súťaží a disciplinárneho poriadku.

Správy matričnej komisie  – predseda Pavol Turňa

Žiadame všetky futbalové kluby, aby si počas zimnej prestávky prekontrolovali riadne všetky svoje registračné preukazy. Podľa údajov matriky skončí platnosť RP ku dňu 31. decembra 2012 približne 300 RP hráčov klubov, hrajúcich v súťažiach ObFZ Banská Bystrica. Upozorňujeme, že vystavenie nového RP, prípadne predĺženie hosťovania, nové hosťovanie a prestup je možné už len cez systém ISSF. Kluby, ktoré do dnešného dňa nie sú zaregistrované môžu mať problém. Preto je potrebné využiť zimnú prestávku na registráciu sa do systému a bez stresov si skúšať všetky možnosti, ktoré systém ISSF ponúka.

Správy trénersko-metodickej komisie – predseda Miroslav Hruška

Dňa 8. decembra 2012 (sobota) sa uskutoční v Rimavskej Sobote medzioblastný turnaj výberov ObFZ Banskobystrického kraja v kategórii dospelých. Náš výber obhajuje prvenstvo z vlaňajšieho ročníka.

Nominácia hráčov: Rudolf Rubint, Roman Filadelfi, Martin Janík (všetci Jakub), Vladimír Kosec, Peter Uhliarik (Podkonice), Igor Šišiak, Pavol Zlevský (Lučatín), Daniel Kiedžuch (Harmanec), Martin Kučera (Baláže). U ostatných nominovaných hráčov sa ešte čaká na definitívne potvrdenie ich účasti. Výsledky nášho výberu budú zverejnené v predvianočnej úradnej správe.