Úradná správa č.2, v Banskej Bystrici 27.7.2012

Správy DK – predseda Július Kliment

D-II-1 DK dňom 25. júla 2012 uvoľňuje činnosť FK Pohorelá a FK Mýto pod Ďumbierom po uhradení poplatkov uvedených v Úradnej správe pod bodom D-II-27. Zároveň sú uvoľnené aj prestupy a hosťovania hráčov FK Mýto pod Ďumbierom. Jediným dlžníkom zostáva ešte FK Králiky, ktorý má neuhradenú faktúru za rozhodcov za mesiac jún 2012.

Prehľad o pokračujúcich disciplinárnych trestoch z jarnej časti minulého súťažného ročníka:

–          Juraj Obuch 730308 FK Šalková 1 stretnutie nepodmienečne

–          Marek Pokoš 780514 FK Pohorelá 1 stretnutie nepodmienečne

–          Michal Vetrák 831225 FK Beňuš 1 stretnutie nepodmienečne

V uvedených prípadoch sa jedná o udelenú 4 ŽK v poslednom kole jarnej časti súťažného ročníka. Trest nemožno odpustiť, v zmysle DP sa musí vykonať.

Na nižšie uvedených hráčov sa vzťahuje amnestia udelená DK na návrh predsedu ObFZ, to znamená, že menovaní hráči môžu v prvom kole jesennej časti súťažného ročníka 2012/2013 nastúpiť:

–          Ľubomír Faktor 670318 FK Králiky

–          Peter Novanský 820221 FK Horné Pršany

–          Martin Kenický 870724 FK Baláže

–          Martin Ostrihoň 830922 FK Mýto pod Ďumbierom

–          Andrej Batis 910928 FK Heľpa

–          Pavol Šifra 771225 FK Šumiac

–          Roman Chudík 690620 tréner FK Heľpa

DK upozorňuje futbalové kluby na zaplatenie poplatku za rozhodcov (v 1. triede 130 €, v 2. triede 50 €) v súlade s Rozpisom súťaže, časť Športovo-technické zásady bod C. Termín úhrady je najneskôr do konca augusta 2012.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Úradnej správe ObFZ Banská Bystrica.

Správy ŠTK a KM – predseda Milan Mecele

Oznamujeme futbalovým klubom, že ešte stále je možnosť dodatočne prihlásiť mládežnícke mužstvá do súťaží v ročníku 2012/2013. Definitívna uzávierka účastníkov bude 1. augusta 2012 (súťaže žiakov) a 30.augusta 2012 (súťaže prípraviek).

Vyžrebovanie jesennej časti 2. triedy skupiny A dospelých:

1.kolo 5. augusta 2012 o 16,30

Riečka – Hronsek, Strelníky – Hiadeľ, Tajov – Horné Pršany, Nemecká – Mičiná, Malachov – Brusno B, Králiky – Ľubietová, Šalková B – Dúbravica (SO)

2.kolo 12. augusta 2012 o 16,30

Hronsek – Dúbravica, Ľubietová – Šalková B, Brusno B – Králiky (10,30), Mičiná – Malachov, Horné Pršany – Nemecká, Hiadeľ – Tajov, Riečka – Strelníky

3. kolo 19 augusta 2012 o 16,00

Strelníky – Hronsek, Tajov – Riečka, Nemecká – Hiadeľ, Malachov – Horné Pršany, Králiky – Mičiná, Šalková B – Brusno B (SO), Dúbravica – Ľubietová

4. kolo 26. augusta 2012 o 16,00

Hronsek – Ľubietová, Brusno B – Dúbravica (10,30), Mičiná – Šalková B, Horné Pršany – Králiky, Hiadeľ – Malachov, Riečka – Nemecká, Strelníky – Tajov

5. kolo 2. septembra 2012 o 15,30

Tajov – Hronsek, Nemecká – Strelníky, Malachov – Riečka, Králiky – Hiadeľ, Šalková B – Horné Pršany (SO), Dúbravica – Mičiná, Ľubietová – Brusno B

6. kolo 9. septembra 2012 o 15,30

Hronsek – Brusno B, Mičiná – Ľubietová, Horné Pršany – Dúbravica, Hiadeľ – Šalková B, Riečka  – Králiky, Strelníky – Malachov, Tajov – Nemecká

7. kolo 16. septembra 2012 o 15,00

Nemecká – Hronsek, Malachov – Tajov, Králiky – Strelníky, Šalková B – Riečka (SO), Dúbravica – Hiadeľ, Ľubietová – Horné Pršany, Brusno B – Mičiná (10,30)

8. kolo 23. septembra 2012 o 15,00

Hronsek – Mičiná, Horné Pršany – Brusno B, Hiadeľ – Ľubietová, Riečka – Dúbravica, Strelníky – Šalková B, Tajov – Králiky, Nemecká – Malachov

9. kolo 30. septembra 2012 o 15,00

Malachov – Hronsek, Králiky – Nemecká, Šalková B – Tajov (SO), Dúbravica – Strelníky, Ľubietová – Riečka, Brusno B – Hiadeľ (10,30), Mičiná – Horné Pršany

10. kolo 7. októbra 2012 o 14,30

Hronsek – Horné Pršany, Hiadeľ – Mičiná, Riečka – Brusno B, Strelníky – Ľubietová, Tajov – Dúbravica, Nemecká – Šalková B, Malachov – Králiky

11. kolo 14. októbra 2012 o 14,30

Králiky – Hronsek, Šalková B – Malachov (SO), Dúbravica – Nemecká, Ľubietová – Tajov, Brusno B – Strelníky (10,30), Mičiná – Riečka, Horné Pršany – Hiadeľ

12. kolo 21. októbra 2012 o 14,00

Hronsek – Hiadeľ, Riečka – Horné Pršany, Strelníky – Mičiná, Tajov – Brusno B, Nemecká – Ľubietová, Malachov – Dúbravica, Králiky – Šalková B

13. kolo 28. októbra 2012 o 14,00

Šalková B – Hronsek (SO), Dúbravica – Králiky, Ľubietová – Malachov, Brusno B – Nemecká (10,30), Mičiná – Tajov, Horné Pršany – Strelníky, Hiadeľ – Riečka

Vyžrebovanie jesennej časti 2. triedy skupiny B dospelých:

1.kolo 5. augusta 2012 o 16,30

Bacúch – Beňuš A (SO), Dolná Lehota – voľno, Michalová – Šumiac, Polomka – Beňuš juniori

2.kolo 12. augusta 2012 o 16,30

Beňuš A – Beňuš juniori, Šumiac – Polomka, voľno – Michalová, Bacúch – Dolná Lehota (SO)

3. kolo 19 augusta 2012 o 16,00

Dolná Lehota – Beňuš A, Michalová – Bacúch, Polomka – voľno, Beňuš juniori – Šumiac (SO)

4. kolo 26. augusta 2012 o 16,00

Beňuš A – Šumiac, voľno – Beňuš juniori, Bacúch – Polomka (SO), Dolná Lehota – Michalová

Predohrávané 14.kolo 29. augusta 2012 (streda) o 16,00

Beňuš A – Polomka, Michalová – Beňuš juniori, Dolná Lehota – Šumiac, Bacúch – voľno

5. kolo 2. septembra 2012 o 15,30

Michalová – Beňuš A, Polomka – Dolná Lehota, Beňuš juniori – Bacúch (SO), Šumiac – voľno

6. kolo 9. septembra 2012 o 15,30

Beňuš A – voľno, Bacúch – Šumiac (SO), Dolná Lehota – Beňuš juniori, Michalová – Polomka

7. kolo 16. septembra 2012 o 15,00

Polomka – Beňuš A, Beňuš juniori – Michalová (SO), Šumiac – Dolná Lehota, voľno – Bacúch

8. kolo 23. septembra 2012 o 15,00

Beňuš A – Bacúch, voľno – Dolná Lehota, Šumiac – Michalová, Beňuš juniori – Polomka (SO)

9. kolo 30. septembra 2012 o 15,00

Beňuš juniori – Beňuš A (SO), Polomka – Šumiac, Michalová – voľno, Dolná Lehota – Bacúch

10. kolo 7. októbra 2012 o 14,30

Beňuš A – Dolná Lehota, Bacúch – Michalová (SO), voľno – Polomka, Šumiac – Beňuš juniori

11. kolo 14. októbra 2012 o 14,30

Šumiac – Beňuš A, Beňuš juniori – voľno, Polomka – Bacúch, Michalová – Dolná Lehota

12. kolo 21. októbra 2012 o 14,00

Beňuš A – Michalová, Dolná Lehota – Polomka, Bacúch – Beňuš juniori (SO), voľno – Šumiac

13. kolo 28. októbra 2012 o 14,00

voľno – Beňuš A, Šumiac – Bacúch, Beňuš juniori – Dolná Lehota (SO), Polomka – Michalová

Delegačný list č.1

I. trieda 1. kolo 5. augusta  2012 o 16.30

Baláže – Hronec  NE 10,30 (Zeman – Ambróš, Kubančík – Piar)

T. Č. Balog – Jakub (Smoleň – Gajdoš, Majer I. – Mojžiš)

Harmanec – P. Polhora (Majer M. – Petrík, Sáliš – Prochádzka)

St. Hory – Podkonice (Kubančík – Ambróš, Zeman)

Braväcovo – Valaská (Mišány – Dírer, Lepieš – Kotrán)

Lučatín – Osrblie (Kosec – Kučera, Cseky – Sitarčík)

Poniky – Heľpa (Caban – Mikloš, Baka – Piar)

II. trieda skupina A 1. kolo 5. augusta  2012 o 16.30

Riečka – Hronsek (Hudák – Snopko, Ivanič)

Strelníky – Hiadeľ (Rosenberger – Marček, Legíň)

Tajov – H. Pršany (Bunganič – Tůma, Höger st.)

Nemecká – Mičiná (Ondriga – Rusko, Alberty)

Malachov – Brusno B (Čunta – Jastrab, Dráždik)

Králiky – Ľubietová (Hikker – Biely, Vereš)

Šalková B – Dúbravica SO (Spodniak – Rumanovský, Biely)

II. trieda skupina B 1. kolo 5. augusta 2012 o 16.30

Bacúch – Beňuš A  SO / ihr. Beňuš/(Auxt – Dorčiak, Godál)

Michalová – Šumiac (Dorčiak – Mereš, Pančík)

Polomka – Beňuš juniori (Siman – Bošeľa, Auxt)

Stretnutia riadené SsFZ:

IV. liga dorast JUH 1.kolo 5. augusta 2012 o 14,00

T. Č. Balog – Tornaľa (Gajdoš  – Majer I.)

Bacúch – Fiľakovo (Lepieš – Dírer)

V. liga dorast skupina C 1. kolo 4. augusta 2012 o 16,30

Braväcovo – Slovenská Ľupča (Mikloš – Gemzický)