Úradná správa č.18, v Banskej Bystrici 16. novembra 2012

Správy zo zasadnutia Výkonného výboru ObFZ Banská Bystrica

Výkonný výbor sa na svojom zasadnutí dňa 14. novembra 2012 okrem iných aktuálnych vecí zaoberal aj:

1. Odvolaním trénera FK Lučatín pána Ružinského voči výške udeleného trestu disciplinárnou komisiou. VV schválil návrh Odvolacej komisie uvedené odvolanie zamietnuť. Odvolanie nesplňuje článok 123 Súťažného poriadku v bodoch: D, E, F, G, H, K a L.

2. Na návrh komisie rozhodcov vyradila z nominačnej listiny rozhodcov pána Milana Kučeru pre neustále porušovanie svojich povinnosti a nedodržiavanie všeobecne záväzných nariadení.

Správy ŠTK – predseda Milan Mecele 

1. ŠTK schvaľuje výsledky 2. triedy skupiny A po odohratom 13. kole súťažného ročníka a schvaľuje tabuľku po jesennej časti. Stretnutie Šalková B – Hronsek sa odohrá v jarnej časti súťažného ročníka.

1

Králiky

13

9

3

1

53

:

23

30

2

Nemecká

13

9

2

2

39

:

20

29

3

Brusno B

13

8

3

2

31

:

17

27

4

Tajov

13

8

1

4

32

:

20

25

5

Strelníky

13

7

2

4

34

:

26

23

6

Horné Pršany

13

6

4

3

24

:

17

22

7

Riečka

13

6

2

5

33

:

29

20

8

Šalková B

12

5

2

5

32

:

36

17

9

Hronsek

12

5

1

6

21

:

26

16

10

Malachov

13

4

2

7

23

:

28

14

11

Dúbravica

13

3

3

7

21

:

31

12

12

Mičiná

13

3

1

9

21

:

36

10

13

Hiadeľ

13

2

1

10

22

:

41

7

14

Ľubietová

13

0

3

10

8

:

44

3

Najlepšími strelcami po jesennej časti sú : Pavel Fraňo (Horné Pršany) – 13 gólov, Tomáš Handzuš (Králiky) a Miroslav Brna (Hiadeľ) obaja dali po 9 gólov a Marek Holmík (Králiky) – 8 gólov.

2. ŠTK schvaľuje výsledky 1. triedy starších žiakov po odohratom 7. kole súťažného ročníka a schvaľuje tabuľku po jesennej časti. Stretnutie Heľpa – Beňuš sa odohrá v jarnej časti súťažného ročníka.

1

Jasenie

7

6

0

1

46

:

10

18

2

Šalková

7

6

0

1

29

:

22

18

3

Valaská

7

2

3

2

15

:

15

9

4

Beňuš

6

2

1

3

11

:

14

7

5

Heľpa

6

1

2

3

3

:

9

5

6

Harmanec

7

0

0

7

3

:

37

0

Najlepšími strelcami po jesennej časti sú : Mário Maruškin (Jasenie) – 11 gólov, Kristián Fodrek (Jasenie) dal 9 gólov a dvojica Sebastián Ježek (Šalková) a Monika Havranová (Jasenie) dala po 8 gólov.

3. Oznamujeme klubom futbalových prípraviek, že termíny zimných halových turnajov budú oznámené prostredníctvom Úradnej správy ObFZ a následne aj zainteresovaným klubom telefonicky v dostatočnom predstihu pred ich uskutočnením.

Správy DK – predseda Július Kliment 

DK počas zimnej prestávky prerušuje tresty v súťažnom ročníku 2012/2013:

Peter Ursíny 850618 FK Tajov 3 stretnutia nepodmienečne od 20. marca 2013,

Michal Uličný 910330 FK Lučatín 1 stretnutie nepodmienečne od 20. marca 2013,

Tomáš Bukovina 921121 FK Šumiac 1 stretnutie nepodmienečne od 20. marca 2013,

Ondrej Turčan 880117 FK Lučatín trest 7 mesiacov plynie do 2. mája 2013,

Tomáš Štulajter 910718 FK Tatran Čierny Balog 1 stretnutie nepodmienečne (4 ŽK) od 20. marca 2013,

Ivan Mesík 760602 FK Baláže 1 stretnutie nepodmienečne (4 ŽK) od 20. marca 2013,

Peter Mrvík 890208 FK Brusno B 1 stretnutie nepodmienečne za 4 ŽK od 20. marca 2013. Pokutu 7 + 7 € uhradiť v lehote do 29. novembra 2012,

Marek Meľo funkcionár FK Šumiac 3 stretnutia nepodmienečne od 20. marca 2013,

Ivan Bučko tréner FK Dúbravica 3 stretnutia nepodmienečne od 20. marca 2013,

Peter Ružinský tréner FK Lučatín trest 22 mesiacov plynie do 2. augusta 2014.

D-II-9 DK dňom 20. marca 2013 (15. kolo 2. triedy skupiny B) zastavuje činnosť FK Šumiac z dôvodu neuhradenia uloženej pokuty pod bodmi DK D-I-41 a D-II-8.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Úradnej správe ObFZ Banská Bystrica.

Správy komisie rozhodcov – predseda Peter Králka

1. Odporúčame pre rozhodcov a delegátov zväzu aby zimnú prestávku venovali dôkladnému štúdiu pravidiel futbalu, súťažnému poriadku, rozpisu súťaže, pokynov pre činnosť delegátov ako aj sledovaniu a rozboru futbalových stretnutí v televízii na internete a zároveň pre rozhodcov aby sa venovali aj fyzickej príprave.

2. Zimný seminár R a DZ ObFZ BB sa uskutoční v mesiaci marec 2013, dátum, čas a miesto obdržia menovaní pozvánkou. Účasť všetkých je nutná a preto žiadame aby si menovaní v dostatočnej miere / včas / zabezpečili pracovné a školské povinnosti.

3. Žiadame záujemcov o funkciu futbalového rozhodcu, že prihlásiť sa môžu osobne alebo telefonicky na tel. čísle 048/4142254, 0907/806 995, 0903/029 052. Plánované školenie kandidátov na funkciu rozhodcov / čakateľov / je plánované na mesiac február 2013.