Úradná správa č.14, v Banskej Bystrici 19.10.2012

Správy ŠTK – predseda Milan Mecele

Súhlasíme po vzájomnej dohode klubov s odohratím MFS 1. triedy dospelých 13. kolo Osrblie – Braväcovo dňa 28. októbra 2012 (nedeľa) o 14,00 hodine na ihrisku FK Osrblie.

Správy DK – predseda Július Kliment

Upozorňujeme futbalové kluby, ktoré ešte nemajú uhradenú faktúru za rozhodcov v termíne dátumu splatnosti, že penále za každý deň omeškania im budú zaúčtované vo faktúre za nasledujúci mesiac.

Týka sa to klubov: FK Pohronská Polhora, FK Tajov, FK Baláže. Kluby FK Poniky, FK Hronec, FK Staré Hory majú po dohode so sekretariátom zväzu a k vzhľadom k ich špecifickým podmienkam termín úhrady posunutý o týždeň. Ostatným klubom, ktorým termín úhrady uplynul 17. októbra, a ich platby nebudú včas uhradené, bude penále udelené v budúcej úradnej správe.

D-I-36 Šebeš Peter 930115 FK Brusno B 1 stretnutie nepodmienečne od 10. októbra za 4 ŽK.

D-I-37 Batis Andrej 1208854 FK Heľpa 1 stretnutie nepodmienečne od 10. októbra za 4 ŽK.

D-I-38 Terem René 811001 FK Hronsek 1 stretnutie nepodmienečne od 17. októbra podľa 1-5a.

D-I-39 Moravčík Juraj 880128 FK Hronsek 2 stretnutia  nepodmienečne od 17. októbra podľa 1-6/1a.

D-I-40 Majer Radoslav 780620 FK Strelníky 1 stretnutie nepodmienečne od 17. októbra podľa 1-5a.

D-I-41 Meľo Marek 681024 vedúci mužstva FK Šumiac 4 stretnutia nepodmienečne zákaz výkonu akejkoľvek činnosti počas MFS od 17. októbra podľa 1-3b. Pokutu 7 € uhradiť v lehote do 2. novembra 2012.

D-II-8 DK trestá pokutou 10 + 7 € FK Šumiac za nedostatočnú usporiadateľskú službu v MFS 2. triedy 11. kolo Šumiac – Beňuš A. Splatnosť pokuty je do 2. novembra 2012.

Zastavenie činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne za 4 ŽK od 17. októbra 2012:

Matej Kaliský 890821 FK Staré Hory, Lukáš Kučerák 901022 FK Hronec a Branislav Janko 690308 FK Hronec.

Neprerokované priestupky:

Tomáš Bukovina 921121 FK Šumiac – chýba poplatok za ČK.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Úradnej správe ObFZ Banská Bystrica.

Správy trénersko-metodickej komisie – predseda Miroslav Hruška

TMK ObFZ pozýva všetkých trénerov mužstiev prvej triedy na pracovné posezónne stretnutie dňa 14. novembra 2012 (streda) o 16,30 hodine v zasadačke ObFZ Banská Bystrica. Na stretnutí budú prebrané všetky problémy spojené s výkonom funkcie trénera mužstva z pohľadu odborného (licencie) aj psychologického. Neospravedlnená neúčasť každého trénera bude posudzovaná podľa platných noriem a disciplinárneho poriadku.

Delegačný list č. 13

Keďže štvrtok 1. novembra 2012 je štátnym sviatkom a komisie SsFZ sa budú konať už v stredu, musia byť komisie ObFZ presunuté na utorok 30. októbra. Preto žiadame všetkých rozhodcov a delegátov zväzu, aby svoje zápisy o stretnutí z posledného kola odoslali hneď v pondelok 29. októbra do 12,00 hodiny prvou triedou, tak aby nasledujúci deň boli už k dispozícii odborným komisiám na prerokovanie.

Zároveň žiadame rozhodcov a delegátov, aby na stretnutiach prvej triedy 13. kola skontrolovali licencie trénerov a ich platnosť a o ich výsledku informovali v zápise o stretnutí.

I. trieda 13. kolo 28. októbra  2012 o 14,00

Poniky – Hronec (Gajdoš – Ondriga, Bunganič – Piar)

Heľpa – Lučatín (Zeman – Smoleň, Dorčiak – Kotrán)

Osrblie – Braväcovo (Hikker – Auxt, Caban)

Valaská – Staré Hory (Benko – Siman, Tůma – Pecník)

Podkonice – Harmanec (Kosec – Marček, Jastrab – Sitarčík)

Pohr. Polhora – T. Č. Balog (Dírer – Rumanovský, Mereš  – Mecele)

Jakub – Baláže (Majer I. – Ambróš, Rusko – Prochádzka)

II. trieda skupina A 13. kolo 28. októbra 2012 o 14,00

Šalková B – Hronsek  SO (Höger ml. – Höger st., Kučera)

Dúbravica – Králiky (Mišány – Ursíny, Šajdík)

Ľubietová – Malachov /ihr. Strelníky/ (Dráždik – Bulla)

Brusno B – Nemecká  NE 10,30 (Siman – Petrík, Tůma – Pecník)

Mičiná – Tajov (Legíň – Ivanič, Höger st.)

Horné Pršany – Strelníky (Rosenberger – Čunta, Lešták)

Hiadeľ – Riečka (Petrík – Pastorek st., Pastorek ml.)

II. trieda skupina B 13. kolo 28. októbra 2012 o 14,00

Šumiac – Bacúch (Kubančík – Sáliš)

Beňuš juniori – Dolná Lehota  SO (Godál – Batis, Dorčiak)

Polomka – Michalová (Štrba – Pančík)

Mládežnícke stretnutia:

Nadstavbová časť:

I. trieda starší žiaci 8. kolo 28. októbra 2012

Heľpa – Beňuš  NE 12,00 (Dorčiak)

Šalková – Jasenie NE 10,30 (Bunganič)

Stretnutia riadené SsFZ:

III. LSŽ a MŽ skupina C 11. kolo 28. október 10,00/12,00

MFK Banská Bystrica – Vígľaš Pstruša (Majer I.)

I. liga MŽ A a B  12. kolo 27.októbra 2012 o 10,00/11,30

Jupie Banská Bystrica – Dukla Banská Bystrica (Gajdoš)