Úradná správa č.13, v Banskej Bystrici 12.10.2012

Správy ŠTK – predseda Milan Mecele

1. Súhlasíme po vzájomnej dohode klubov s odohratím MFS 1. triedy starších žiakov 7. kolo Beňuš – Valaská dňa 20. októbra 2012 (sobota) o 12,00 hodine na ihrisku FK Beňuš.
2. Schvaľujeme výsledky súťaží dospelých po odohranom 9. kole.

Správy DK – predseda Július Kliment

D-I-30 Latinák Robert 760515 FK Baláže 2 stretnutia nepodmienečne od 10. októbra podľa 1- 4a.
D-I-31 Kováčik Michal 810630 FK Tatran Čierny Balog 2 stretnutia nepodmienečne od 10. októbra podľa 1-4a.
D-I-32 Selecký Dávid 951229 FK Lučatín 1 stretnutie nepodmienečne od 10. októbra podľa 1-5a.
D-I-33 Turčan Ondrej 880117 FK Lučatín 7 mesiacov nepodmienečne od 3. októbra 2012 do 2. mája 2013 podľa prílohy 1 DP článok 6/1c. Pokutu 7 € za prerokovanie priestupku uhradiť do 24. októbra 2012.
D-I-34 Lovás Michal 840504 FK Staré Hory 4 stretnutia nepodmienečne od 3. októbra podľa 1-6/1a. Poplatok 7 € za prerokovanie uhradiť do 24. októbra 2012.
D-I-35 Ružinský Peter 690518 tréner FK Lučatín 22 mesiacov nepodmienečne zákaz akejkoľvek funkcie počas MFS od 3. októbra 2012 do 2. augusta 2014 podľa DP 1-6/3b. Pokutu 7 € za prerokovanie uhradiť do 24. októbra 2012.
D-II-7 DK zastavuje činnosť FK Lučatín na 1 stretnutie nepodmienečne (mínus 3 body po skončení ročníka) + pokuta 50 € + 7 € za prerokovanie výtržností podľa DP 2/1d. Pokutu uhradiť v lehote do 24. októbra 2012.
D-II-8 DK vyslovuje pokarhanie pre FK Staré Hory za svojvoľné opustenie hracej plochy celým družstvom počas MFS 1. triedy 9. kola Lučatín – Staré Hory podľa DP 2/3.

Zastavenie činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne za 4 ŽK od 10. októbra 2012:
Richard Zmajkovič 850520 FK Staré Hory a Michal Ružička 910708 FK Pohronská Polhora.

Zmena trestu:
Martin Hromada 830909 FK Riečka zostatok trestu 1 stretnutie nepodmienečne sa mení na 1 stretnutie podmienečne do 30. mája 2013.
Boris Bánik 860905 FK Valaská – žiadosť sa zamieta, trest hráčovi naďalej trvá.

Neprerokované priestupky:
Peter Šebeš 930115 FK Brusno B, Andrej Batis 1208854 FK Heľpa – obom chýbajú poplatky za 4 ŽK.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Úradnej správe ObFZ Banská Bystrica.

Správy trénersko-metodickej komisie – predseda Miroslav Hruška

TMK SsFZ v súlade s plánom práce na rok 2012 plánuje otvoriť v novembri 2012 prvý beh školenia C licencie (pre trénerov bez trénerského vzdelania) a prvý beh školenia UEFA B licencie (pre trénerov – držiteľov C licencie). Podrobnejšie informácie o školeniach nájdete na www.ssfz.sk / komisie / trénersko-metodická komisia/ materiály / plán školení SsFZ na rok 2012. Aktuálny zoznam prihlásených trénerov ako aj prihlášku na uvedené školenia nájdete na www.ssfz.sk / aktuality.

Správy komisie rozhodcov – predseda Peter Králka

Predvolávame na deň 24. októbra 2012 o 15,30 hodine na rokovanie komisie rozhodcu Tibora Ondrigu.

Delegačný list č. 12

I. trieda 12. kolo 21. októbra 2012 o 14,00

Hronec – Jakub (Smoleň – Dorčiak, Štrba – Pecník)

Baláže – Pohr. Polhora  NE 10,30 (Majer M. – Dírer, Kolofík – Pecník)

T. Č. Balog – Podkonice (Benko – Gajdoš, Majer I.- Piar)

Harmanec – Valaská (Mišány –  Sáliš, Spodniak – Kotrán)

Staré Hory – Osrblie (Hikker – Dírer, Jastrab – Sitarčík)

Braväcovo – Heľpa (Tůma – Caban, Auxt – Prochádzka)

Lučatín – Poniky (Ambróš – Kosec, Petrík – Mecele)

II. trieda skupina A 12. kolo 21. októbra 2012 o 14,00

Hronsek – Hiadeľ (Čunta – Šajdík)

Riečka – Horné Pršany (Pastorek st. – Marček, Pastorek ml.)

Strelníky – Mičiná (Fábry – Ursíny, Zeman)

Tajov – Brusno B (Dráždik – Bulla, Alberty)

Nemecká – Ľubietová (Rosenberger – Kubančík)

Malachov – Dúbravica (Kalina – Legíň, Ivanič)

Králiky – Šalková B (Bunganič – Hudák, Höger st.)

II. trieda skupina B 12. kolo 21. októbra 2012 o 14,00

Beňuš A – Michalová (Siman – Mereš, Roštár)

Dolná Lehota – Polomka (Kučera – Lešták, Pančík)

Bacúch – Beňuš juniori  SO (Godál – Auxt, Batis)

Mládežnícke stretnutia:

Nadstavbová časť:

I. trieda starší žiaci 7. kolo 21. októbra 2012

Beňuš – Valaská  SO 12,00 (Auxt)

Harmanec – Šalková  NE 12,00 (Sáliš)

Stretnutia riadené SsFZ:

IV. liga dorast skupina JUH 12. kolo 21.októbra 2012 o 11,30

T. Č. Balog – Hliník (Gajdoš – Majer I.)

Bacúch – Detva (Roštár – Tůma)

II. LSŽ a MŽ skupina JUH  12.kolo 21. októbra 2012 o 11,00/13,00

1.FK Horehron – Banská Štiavnica (Godál)

I.LMŽ A a B 11. kolo 20. októbra 2012 o 10,00/11,30

Dukla Banská Bystrica – Čadca (Majer I.)