Úradná správa č.11, v Banskej Bystrici 28.9.2012

Správy ŠTK a KM – predseda Milan Mecele

1. Kontumujeme MFS 1. triedy starších žiakov Valaská – Jasenie podľa SP článku 100/i (neoprávnený štart hráča domácich na cudzí RP). Prideľujeme 3 body a skóre 3 : 0 v prospech FK Jasenie. Prípad postupujeme na DK.

2. Súhlasíme na základe vzájomnej dohody mužstiev s odohratím MFS 2. triedy skupiny A 9. kolo Šalková B – Tajov dňa 3. novembra 2012 (sobota) o 14,00 hodine na ihrisku FK Šalková.

Správy DK – predseda Július Kliment

DK upozorňuje futbalové kluby, že vzhľadom k neustálym oneskoreným platbám z ich strany, či už faktúr alebo poplatkov, bude dňom 1. októbra 2012 dôsledne dodržiavať závery zasadnutia Rady z júla 2012, kde bolo schválené, že v prípade platby po termíne do piatich dní sa bude v nasledujúcej faktúre účtovať poplatok 5 percent. V prípade platby omeškanej do 10 dní poplatok 10 percent za oneskorenie a za každých 5 dní sa bude táto sadzba zvyšovať o 5 percent. V mesiaci septembri bolo len 6 klubov v rámci ObFZ, ktoré uhradili poplatky v termíne, prípadne ešte skôr a dohodnutú zálohu na faktúru už nezaplatil tento mesiac žiadny klub..

D-I-22 Vetrák Michal 831225 FK Beňuš 3 stretnutia nepodmienečne od 26. septembra podľa 1- 3b.

D-I-23 Baník Michal 880721 FK Valaská 3 stretnutia nepodmienečne od 26. septembra podľa 1-3b.

D-I-24 Belan Ján 820326 FK Heľpa 1 stretnutie nepodmienečne od 19. septembra podľa 1-5a

D-I-25 Kucka Michal 880401 FK Tajov 2 stretnutia nepodmienečne od 26. septembra podľa 1-4a

D-I-26 Srnka Jozef 640426 zákaz výkonu akejkoľvek funkcie počas MFS po dobu troch stretnutí od 26. septembra za hrubé nešportové správanie v stretnutí 1. triedy 7. kolo Braväcovo – Harmanec. Poplatok 7 € za prerokovanie uhradiť v lehote do 11. októbra 2012.

D-II-5 DK udeľuje pokutu 10 + 7 €  pre FK Braväcovo za hrubé nešportové správanie sa funkcionára v MFS 1. triedy 7. kolo Braväcovo – Harmanec. Pokutu uhradiť v termíne do 11. októbra 2012.

D-II-6 DK trestá FK Valaská (žiaci) pokutou 20 + 7 € za porušenie športovo technických zásad ObFZ – Rozpis MFS v stretnutí 1. triedy starších žiakov 2. kolo Valaská – Jasenie. Splatnosť pokuty je do 11. októbra 2012.

D-I-27 Ľubomír Danko 600408 vedúci družstva starších žiakov FK Valaská zákaz výkonu akejkoľvek funkcie v MFS počas 2 majstrovských stretnutí od 16. septembra 2012 za hrubé porušenie Rozpisu súťaží MFS a jeho športovo-technických zásad. Poplatok vo výške 7 € uhradiť do 11. októbra 2012.

Zastavenie činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne za 4 ŽK od 26. septembra 2012:

Tomáš Magura 900314 FK Šumiac.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Úradnej správe ObFZ Banská Bystrica.

Správy trénersko-metodickej komisie – predseda Miroslav Hruška

TMK SsFZ v súlade s plánom práce na rok 2012 plánuje otvoriť  v novembri 2012 prvý beh školenia  C licencie (pre trénerov bez trénerského vzdelania) a prvý beh školenia UEFA B licencie (pre trénerov – držiteľov C licencie). Podrobnejšie informácie o školeniach nájdete na www.ssfz.sk / komisie / trénersko-metodická komisia/ materiály / plán školení SsFZ na rok 2012. Aktuálny zoznam prihlásených trénerov ako aj  prihlášku na uvedené školenia nájdete na www.ssfz.sk / aktuality.

Správy komisie rozhodcov – predseda Peter Králka

Dôrazne upozorňujeme rozhodcov, aby zápisy 1. triedy dospelých vypisovali na písacom stroji alebo na PC (nie ručne). Z ostatných kôl to boli rozhodcovia Spodniak, Ondriga a Kučera.

Delegačný list č. 10

I. trieda 10. kolo  7. októbra 2012 o 14.30

Hronec – Pohr. Polhora (Zeman – Majer I., Kosec – Sitarčík)

Jakub – Podkonice (Majer M. – Mišány, Rosenberger – Piar)

Baláže – Valaská  NE 10,30 (Majer I. – Höger st., Höger ml. – Pecník)

T. Č. Balog – Osrblie (Tůma – Roštár, Dírer – Kotrán)

Harmanec – Heľpa (Kolofík – Caban, Petrík – Prochádzka)

Staré Hory – Poniky (Kučera – Ondriga, Jastrab – Mecele)

Braväcovo – Lučatín (Bošeľa – Siman, Auxt – Pecník)

II. trieda skupina A 10. kolo  7. októbra 2012 o 14.30

Hronsek – Horné Pršany (Höger st. – Bulla, Čunta)

Hiadeľ – Mičiná (Ambróš – Legíň, Šajdík)

Riečka – Brusno B (Pastorek st. – Marček, Pastorek ml.)

Strelníky – Ľubietová (Rusko – Gajdoš, Alberty)

Tajov – Dúbravica (Dráždik – Ivanič, Ursíny)

Nemecká – Šalková B (Hikker – Dorčiak, Štrba)

Malachov – Králiky (Lešták – Fábry, Kalina)

II. trieda skupina B 10. kolo  7. októbra 2012 o 14.30

Beňuš A – Dolná Lehota (Benko – Turňa P., Mikloš)

Bacúch – Michalová  SO (Palider – Godál, Batis)

Šumiac – Beňuš juniori (Kubančík – Sáliš, Mereš)

Mládežnícke stretnutia:

I. trieda starší žiaci 5. kolo 7. októbra 2012

Harmanec – Heľpa  NE 12,30 (Petrík)

Šalková – Valaská  NE 10,30 (Alberty)

Beňuš – Jasenie  NE 10,00 (Pančík)

Stretnutia riadené SsFZ:

IV. liga dorast skupina JUH 10. kolo 7. októbra 2012 o 12,00

T. Č. Balog – Hriňová (Roštár –  Dírer)

Bacúch – Brusno (Mikloš – Turňa P.)

V. liga dorast skupina  C 10. kolo 6. októbra 2012 o 14,30

Braväcovo – Látky (Smoleň – Auxt)

II. LSŽ a MŽ skupina JUH 10. kolo 7. októbra 2012 o 11,00/13,00

1. FK Horehron – Banská Štiavnica /Pohorelá/ (Smoleň)

III. LSŽ a MŽ skupina C 10. kolo 6. októbra 2012 o 10,00/12,00

Slovenská Ľupča – Hontianske Nemce (Tůma)

I. liga MŽ A a B  9. kolo 6. októbra 2012 o 10,00/11,30

Dukla Banská Bystrica – Námestovo /Radvaň/ (Majer I.)