Úradná správa č.10, v Banskej Bystrici 21.9.2012

Správy ŠTK a KM – predseda Milan Mecele

1. Súhlasíme po vzájomnej dohode klubov s odohraním MFS 2. triedy skupiny A 7. kolo Brusno B – Mičiná dňa 4. novembra 2012 (nedeľa) o 10,30 hodine na ihrisku v Brusne. Stretnutie sa v pôvodnom termíne neodohralo pre virózu hráčov hostí.

2. Súhlasíme po vzájomnej dohode klubov s odohraním MFS 2. triedy skupiny A 9. kolo Brusno B – Hiadeľ dňa 29. septembra 2012 (sobota) o 10,30 hodine na ihrisku v Brusne.

3. Z dôvodu prekrývania sa termínov zápasov starších žiakov nariaďujeme odohrať stretnutia v týchto termínoch :

4. kolo Valaská – Harmanec dňa 30. septembra o 11,30 hodine na ihrisku vo Valaskej

5. kolo Beňuš – Jasenie dňa 7. októbra o 10,00 hodine na ihrisku FK Beňuš

7. kolo Beňuš – Valaská dňa  21. októbra o 9,30 hodine na ihrisku FK Beňuš

4. Predvolávame na deň 26. septembra 2012 o 15,30 hodine z MFS 1. triedy starších žiakov 2. kolo:

za FK Valaská – Ľubomír Danko vedúci družstva starších žiakov, Matúš Švantner 010411 – kapitán družstva a Jakub Puška 000831 hráč mužstva, ktorý si so sebou prinesie preukaz poistenca ZP.

za FK Jasenie – Rastislav Halaj vedúci družstva starších žiakov

Rozhodcu stretnutia: Lukáš Petrík.

5. Upozorňujeme OFK Slovan Valaská, aby urýchlene riešili otázku domáceho ihriska. Plocha, na ktorej odohrali MFS s FK Jasenie nevyhovuje futbalovým normám a ani nie je schválená komisiou ŠTK

Správy DK – predseda Július Kliment

D-I-19 Šifra Pavol 771225 FK Šumiac 1 stretnutie nepodmienečne od 19. septembra podľa 1- 5a. Poplatok + pokuta 7 + 7 € už bola uhradená po zasadnutí komisie.

D-I-20 Ružička Matúš 870701 FK Pohronská Polhora 1 stretnutie nepodmienečne od 19. septembra podľa 1-4a.

D-I-21 DK trestá vedúceho družstva starších žiakov FK Valaská Ľubomíra Danka 600408 zákazom výkonu funkcie vedúceho družstva až do vyriešenia previnenia.

DK predvoláva na deň 26. septembra 2012 o 15,00 hodine z MFS 1. triedy Braväcovo – Harmanec:

za FK Braväcovo – Jozef Srnka 640426 vedúci mužstva, Michal Medveď 771204 kapitán mužstva

za FK Harmanec – Martin Lovás 811021 kapitán mužstva

rozhodcu a delegáta – Ing. Stanislav Riša, Jaroslav Prochádzka

Neprerokovaný priestupok:

Ján Belan 820326 FK Heľpa – chýba poplatok za červenú kartu.

Proti rozhodnutiu DK je možné sa odvolať do 15 dní od uverejnenia v Úradnej správe ObFZ Banská Bystrica.

Správy registračno-matričnej komisie – predseda Pavol Turňa

V priebehu uplynulého týždňa pribudli do rodiny ISSF ďalšie naše dva kluby: Slovan Tajov a Tatran Čierny Balog, čím sa ich počet zvýšil na 14, no stále to ešte nie je ani polovica klubov ObFZ Banská Bystrica. Vyzývame ostatné kluby o urýchlenú registráciu, lebo všetky matričné úkony (prestupy, hosťovania a registrácie hráčov) sa vykonávajú už len prostredníctvom systému ISSF a na jeho nových predpísaných tlačivách. Na margo štartu hráčov, ktorí ešte nemajú dodaný nový plastový preukaz, no už požiadali o jeho vydanie, pripomíname, že takýto hráči môžu nastúpiť na iba jedno majstrovské stretnutie, kde sa preukážu rozhodcovi platným dokladom (občiansky, pas, u žiakov preukaz poistenca), pričom klub, za ktorý tento hráč štartuje sa preukáže výpisom zo systému ISSF o vykonanom matričnom zázname hráča (registrácia, prestup, hosťovanie). Rozhodca túto skutočnosť uvedie do zápisu a hráča do hry pripustí. Následne komisia ŠTK na svojom najbližšom zasadnutí posúdi oprávnenosť štartu hráča a v prípade ak došlo k nejakému podvodu, vyvodí z toho príslušné opatrenia (kontumácia stretnutia za neoprávnený štart hráča s posunom na DK na ďalšie riešenie). Štart hráča Patráša v minulom kole 1. triedy Valaská – Podkonice bol oprávnený a postup funkcionárov FK Podkonice, rozhodcu aj delegáta stretnutia bol správny.

Delegačný list č.9

I. trieda  9. kolo 30. septembra  2012 o 15,00

Braväcovo – Hronec (Caban – Roštár, Bošeľa  – Piar)

Lučatín – Staré Hory (Kubančík – Majer I., Kučera – Pecník)

Poniky – Harmanec (Mišány – Fábry, Kosec – Prochádzka)

Heľpa – T. Č. Balog (Kolofík – Gajdoš, Benko – Kotrán)

Osrblie – Baláže  SO (Štrba – Palider, Auxt – Sitarčík)

Valaská – Jakub (Smoleň – Tůma, Štrba – Mecele)

Podkonice – Pohr. Polhora (Dírer – Rusko, Majer M.)

II. trieda skupina A 9. kolo 30. septembra  2012 o 15,00

Malachov – Hronsek (Jastrab – Legíň, Ursíny)

Králiky – Nemecká (Ondriga – Lešták, Hikker)

Šalková B – Tajov SO (Höger st. – Bulla, Höger ml.)

Dúbravica – Strelníky (Rosenberger – Čunta, Höger st.)

Ľubietová – Riečka /Strelníky/ (Ivanič – Dráždik, Šajdík)

Mičiná – Horné Pršany (Zeman – Kalina, Marček)

Brusno B – Hiadeľ  SO 10,30 (Marček – Pastorek st., Pastorek ml.)

II. trieda skupina B  9. kolo 30. septembra  2012 o 15,00

Beňuš juniori – Beňuš „A“  SO (Mereš – Dorčiak)

Polomka – Šumiac (Siman – Dorčiak, Mereš)

Dolná Lehota – Bacúch (Petrík – Sáliš, Rumanovský)

Mládežnícke stretnutia:

I. trieda starší žiaci 4. kolo 30. septembra 2012.

Heľpa – Beňuš  NE 13,00 (Benko)

Jasenie – Šalková  SO 10,00 (Sáliš)

Valaská – Harmanec   NE 11,30 (Pančík)

Turnaj prípraviek: Alberty, Hudák – podľa potreby.

Stretnutia riadené SsFZ:

II. LSŽ a MŽ skupina JUH 9. kolo 29.septembra 2012 o 10,00/12,00

Partizán Čierny Balog – Poltár (Godál)

III. LSŽ a MŽ skupina C 7. kolo 30. septembra 2012 o 10,00/12,00

MFK Banská Bystrica – Štiavnické Bane (Dírer)

I. Liga MŽ  A a B  8. kolo 29. septembra 2012 o 10,00/11,30

Jupie Banská Bystrica – Ružomberok (Gajdoš)