Úradná správa č. 6, v Banskej Bystrici, 12. 8. 2016

Športovo-technická komisia – predseda Ivan Šimko

  1. Na základe žiadosti FK Tatran Harmanec nariaďujeme v zmysle článku 37/2 SP odohrať MFS II. triedy skupiny A 5. kolo Harmanec – Mičiná dňa 3. septembra 2016 (sobota) o 15,30 hodine na ihrisku v Uľanke.
  2. Na základe žiadosti FK Družstevník Dúbravica nariaďujeme v zmysle článku 37/2 SP odohrať MFS II. triedy skupiny A 5. kolo Dúbravica – Králiky dňa 4. septembra 2016 (nedeľa) o 15,30 hodine na ihrisku v Dúbravici.
  3. Na základe vzájomnej dohody futbalových klubov nariaďujeme odohrať MFS II. triedy skupiny A 2. kolo Mičiná – Dúbravica dňa 12. augusta 2016 (piatok) o 18,00 hodine na ihrisku v Hornej Mičinej.
  4. Na základe žiadosti ŠK Heľpa nariaďujeme v zmysle článku 37/2 SP odohrať MFS II. triedy skupiny B 5. kolo Heľpa – Braväcovo B dňa 18. septembra 2016 (nedeľa) o 15,00 hodine na ihrisku v Heľpe.
  5. Z dôvodu kvalifikačného stretnutia Slovensko – Anglicko dňa 4. septembra 2016 o 18,00 hodine navrhujeme futbalovým klubom podľa uváženia a po vzájomnej dohody obidvoch klubov požiadať cestou Informačného systému na komisiu ŠTK ObFZ o náhradný termín odohratia MFS 5. kola buď na sobotu 3. septembra prípadne na nedeľu o 10,30 hodine.

Komisia mládeže – predseda Martin Majling

V piatok 5. augusta boli vyžrebované súťaže starších a mladších žiakov ObFZ Banská Bystrica.

Starší žiaci: prihlásených je 6 futbalových klubov, ktoré odohrajú súťaž štvorkolovo – 10 kôl v jesennej časti a 10 v jarnej časti súťaže. Úradný hrací čas je nedeľa o 10,30 hodine, výnimku tvorí iba OFK Slovan Valaská, ktorý svoje domáce stretnutia chce odohrať ako predzápas dospelých, čo sa vo väčšine zápasov podarilo napasovať.

Program 1. kola – nedeľa 4. septembra 2016 o 10,30 hodine: Pohronská Polhora – Kremnička, Michalová – Partizán Čierny Balog,  Jasenie  – Valaská.

Mladší žiaci: Do súťaže mladších žiakov sa prihlásilo nakoniec len 5 futbalových klubov. Aj táto súťaž sa bude hrať štvorkolovo, hracím dňom je sobota, no nechceme meniť dobré zvyky a budeme akceptovať po vzájomnej dohode klubov akýkoľvek deň, ktorý si dohodnú. Je to urobené tak kvôli tomu, že aj táto súťaž už bude prebiehať pod systémom ISSF. A to je urobené hlavne kvôli tomu, že dotácie pre mládežnícky futbal, ktoré budú vyzbierané z členského, pôjdu len na tie mládežnícke kluby, ktoré budú aktívne hrať svoje súťaže a budú môcť byť kontrolované „zhora“ prostredníctvom systému ISSF. Bližšie pokyny ku súťaži mladších žiakov (pre veľké množstvo informácií) dostanú zúčastnené družstvá poštou.

Program 1. kola mladších žiakov: oficiálny začiatok v sobotu 3. septembra 2016 (no budeme akceptovať prípadné dohody klubov a zmene termínov): Poniky – Nemecká, Malachov – Medzibrod, ŠK Selce majú v prvom kole voľno.

Súťaž prípraviek: Prihlásených je zatiaľ 11 futbalových klubov, ideálne by bolo, kedy sa ešte niekto prihlásil. Rozdelené budú do troch skupín po štyroch podľa územného členenia. Každé zo zúčastnených družstiev bude usporiadateľom jedného turnaja na jeseň a jedného na jar, pričom na turnaji sa odohrajú stretnutia každého s každým. Novinkou bude, že aj táto súťaž pôjde cez ISSF. Bližšie pokyny a inštrukcie dostanú zúčastnené družstvá poštou.

Priebežné rozdelenie do skupín:

Skupina A: Selce, Poniky, Jakub a Slovenská Ľupča;

Skupina B: FK Brusno, Ľubietová, Medzibrod;

Skupina C: Polomka, Valaská, Partizán Čierny Balog a Heľpa.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

D-I-2 Tomáš Murgaš, 1131102, FK Harmanec, DK na základe žiadosti menovaného hráča a podľa článku 40/1,2 DP mení zostatok trestu 2 stretnutia nepodmienečne na 2 stretnutia podmienečne s účinnosťou do 30. novembra 2016. Poplatok za prerokovanie vo výške 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 84 odstavec 1 DP).