Úradná správa č. 48, v Banskej bystrici, 7.7.2017

Správy zo sekretariátu

V dňoch 7. až 17. júla 2017 bude kvôli čerpaniu dovolenky sekretariát ObFZ uzavretý a nefunkčný. Transfery hráčov cez ISSF a prípadné žiadosti funkcionárov budú priebežne vybavované prostredníctvom mailu vo večerných hodinách.

Športovo-technická komisia – predseda Ivan Šimko

Pridelené čísla účastníkom súťaží ObFZ Banská Bystrica budú zverejnené v najbližšej úradnej správe po aktíve ŠTK a KM.

Začiatok jesennej časti súťažného ročníka je plánovaný pre I. triedu a II. triedu skupinu A na nedeľu 6. augusta (pri 14-tich účastníkoch) a pre II. triedu skupinu B na nedeľu 20. augusta (pri 9-tich účastníkoch).

Programy jednotlivých kôl všetkých súťaží (kto kedy s kým) budú postupne zverejňované v úradnej správe v priebehu mesiaca júla.

Registračno-matričná komisia – predseda Tomáš Tůma

Upozorňujeme futbalové kluby, že v registračno-matričnom poriadku došlo oproti minulému obdobiu ku zmene. Prestupy bez obmedzenia je možné podávať len v období od 1. júla do 31. júla. Pri týchto prestupoch sa nevyžaduje súhlas materského klubu, iba súhlas hráča. Zmenou je aj to, že čiastka odstupného, uvedeného v ISSF pri transfere sa automaticky započíta do mesačnej zbernej faktúry novému klubu. Podotýkame, že matrika nerieši sumu odstupného, to záleží na dohode futbalových klubov, prípadne tabuľky výšky odstupného, uvedenej v článku 37 RaPP. Ak materský klub so sumou uvedenou pri transfere nesúhlasí a ani nemá žiadnu písomnú dohodu o výške odstupného s novým klubom, podá pôvodný klub podnet na DK toho zväzu, ktorého príslušnosťou je nový klub. Ďalšie kroky sú už na disciplinárnej komisii príslušného zväzu

Prestupy s obmedzením (bývalé hosťovania) sa podávajú v období od 1. augusta do 30. septembra. Pri týchto typoch transferov sa okrem súhlasu hráča vyžaduje aj súhlas materského klubu, no nepožaduje sa odstupné, nakoľko hráč po ukončení transferu s obmedzením naďalej zostáva hráčom materského klubu.