Úradná správa č. 46, v Banskej Bystrici, 22.6.2018

Správy zo sekretariátu

Upozorňujeme futbalové kluby, že. uzávierka prihlášok je do 13. júla 2018 pre súťaže dospelých a pre mládežnícke súťaže je predĺžená až do konca júla.

Športovo-technická komisia – predseda Peter Mazúch

Kontumujeme MFS I. triedy starších žiakov 21. kolo Pohronská Polhora  – Selce podľa článku 82/1b SP (nenastúpenie mužstva hostí na MFS).  Priznávame 3 body a skóre 3 : 0 v prospech FK Slovan Pohronská Polhora. Prípad postupujeme na DK.

ŠTK schválila všetky dosiahnuté výsledky a umiestnenie družstiev dospelých v súťažnom ročníku 2017/2018. Konečné tabuľky súťaží súhlasia s tými, ktoré sú uvedené na webovej stránke FUTBALNET.

Prvá trieda: Víťazom súťaže a postupujúcim mužstvom do piatej ligy skupiny C sa stal FK Podkonice, vypadávajúcimi mužstvami do druhej triedy sú FK Šalková B a TJ Mladosť Pohorelá.

Najlepšími strelcami prvej triedy boli: Tomáš KLINEC (Podkonice) – 37 gólov, Ján Kubašiak (Poniky) – 29 gólov a dvojica Oliver Trajteľ (Brezno) a Mário Želiezka (Osrblie), ktorá vsietila 19 gólov.

Druhá trieda skupina A: Víťazom súťaže a postupujúcim do prvej triedy sa stal TJ Mladosť Lučatín.

Najlepšími strelcami II. triedy skupiny A boli: Rastislav TORŇOŠ (Dúbravica) – 30 gólov, Dávid Selecký (Lučatín) – 29 gólov a Adam Šimiak (Lučatín) – 27 gólov.

Druhá trieda skupina B: Víťazom súťaže a postupujúcim mužstvom do prvej triedy sa stal FK 1928 Jasenie.

Najlepšími strelcami II. triedy skupiny B boli: Michal MURÁNSKY (Tatran Čierny Balog B) – 15 gólov, Lukáš Šperka (Beňuš)  – 13 gólov, Henrich Weisenbacher (Jasenie) a Peter Šuhajda (Dolná Lehota) – obaja dali po 12 gólov.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčení hráči po druhej ŽK:

Disciplinárna sankcia pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne podľa článku 9/2b DP a podľa článku 37/3 DP.

D-I-153 Branislav Miartuš, 1154478, FK Horné Pršany, od 1. augusta 2018. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

D-I-154 Matúš Malček, 1171473, FK Nemecká, od 1. augusta 2018. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-155 Matúš Tuček, 1197836, FK Šalková B, od 1. augusta 2018. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-156 Marek Dzurman, 1275062, FK Brezno, od 1. augusta 2018. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

Vylúčení hráči priamo po ČK:

Disciplinárna sankcia nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa článku 9/2b DP.

D-I-157 Tomáš Vetrák, 1101170, FK Osrblie, DK udeľuje disciplinárnu sankciu (DS) 1 stretnutie  nepodmienečne od  1. augusta 2018 podľa článku 45/2a DP za porušenie článku 45/1 DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

Ostatné:

D-I-158 Matej Trnik, 1218395, FK Osrblie, DK udeľuje DS 1 stretnutie nepodmienečne od 1. augusta 2018 podľa článku 37/5a DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

D-I-159 Milan Lakomčík, 1200436, FK Ľubietová, DK udeľuje DS 1 stretnutie nepodmienečne od 1. augusta 2018 podľa článku 37/5a DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-160 Marek Piliar, 1159600, FK Hronec, DK udeľuje DS 3 mesiace nepodmienečne od 1. augusta 2018 podľa článku 49/2e DP za porušenie článku 49/1e  a 37/3 DP. DS bola uložená v zmysle článku 34/8 DP (za viac previnení jednotlivca prerokovávaných v jednom disciplinárnom konaní sa DS uloží najprísnejšie postihnuteľné previnenie). DK rozhodla na základe podnetu delegáta stretnutia Nemecká – Hronec v 26. kole. Poplatok 10 € za prerokovanie bol zahrnutý do MZF.

D-II-30 DK v zmysle článku 12/6 DP ukladá pokutu vo výške 30 € pre ŠK Selce U15 za porušenie článku 59 DP za nenastúpenie mužstva na MFS I. triedy starších žiakov U15 21. kolo Pohronská Polhora – Selce. Pokuta + poplatok za prerokovanie vo výške 5 € bol zahrnutý do MZF.

Prerušenie trestov v období od 20. júna do 1. augusta 2018:

Daniel Babjak, 1049134, FK Staré Hory; Peter Mažgut, 1079393, FK Tajov; Jozef Náčin, 1088929, FK Riečka; Ján Matyó, 1069674, FK Hiadeľ;  Peter Nemčok, 1317966, FK Beňuš, Milan Jankov, 1242763, FK Heľpa; Vladimír Čunderlík, 1008929, FK Selce B; Michal Čunderlík, 117215, FK Selce B.

Najbližšie rokovanie DK sa uskutoční dňa 1. augusta 2018 (streda) od 13,00 hodiny.

DK upozorňuje futbalové kluby na možnosť prihlásenia sa do súťaží ObFZ Banská Bystrica v súťažnom ročníku 2018/2019 v termíne do 13. júla 2018 prostredníctvom elektronickej prihlášky v ISSF.

Upozorňujeme futbalové kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných futbalových činovníkov, že v zmysle článku 17/8 DP a článku 34/7 DP sa disciplinárne sankcie udelené v súťažnom ročníku 2017/2018 prenášajú do začiatku nového súťažného ročníka 2018/2019.

DK zároveň oznamuje futbalovým klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom zápase súťažného ročníka 2017/2018 napomínaný piatou alebo deviatou žltou kartou, môže podľa článku 37/6 DP do 14 dní od oznámenia za tieto napomínania v ÚS, písomne požiadať o určenie pokuty namiesto pozastavenia výkonu športovej činnosti v súťažnom ročníku 2018/2019. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí disciplinárne opatrenie za pozastavenie športovej činnosti sa ruší a hráč môže v prvom kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom: „Žiadosť o určení pokuty za pozastavenie výkonu športovej činnosti“. Túto žiadosť je potrebné v stanovenej lehote doručiť na sekretariát ObFZ buď na mailovú adresu alebo klasickou poštou. Finančné pokuty sú stanovené takto: súťaže dospelých = 20 €, mládežnícke súťaže = 10 €.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 84 odstavec 1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Jozef Medveď

Oznamujeme rozhodcom a delegátom zväzu, že letný predsezónny seminár sa uskutoční v piatok 27. júla 2018 od 16,30 hodiny v zasadačke ObFZ Banská Bystrica na prízemí. Pozvánka a program seminára bude zúčastneným zaslaný na ich mailovú adresu. Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedenej akcie zúčastniť.