Úradná správa č. 45, v Banskej Bystrici, 14.6.2019

Správy zo sekretariátu

Upozorňujeme futbalové kluby, že tento týždeň boli v systéme ISSF otvorené všetky súťaže ObFZ Banská Bystrica pre nový súťažný ročník 2019/2020, vrátane súťaže dorastu U19 a žiackych súťaží  U15,  U13 a prípraviek. Pripomíname, že pred vyplnením prihlášky do súťaže, ktorá sa nachádza v elektronickej podateľni, je potrebné najskôr vytvoriť nové družstvo v novej sezóne, ktorého názov do prihlášky doťahuje (v prípade nevytvorenia nového družstva sa prihláška nedá celá vyplniť a tým pádom aj odoslať). Upozorňujeme, že prihláška sa odosiela za každé prihlásené družstvo zvlášť, to znamená, že futbalový klub, ktorý prihlasuje aj dospelých aj napr. žiakov musí vyplniť a odoslať dve prihlášky do súťaže. Uzávierka prihlášok je do 3. júla 2019 do 15,00 hodiny (streda), aby stihla ŠTK včas pripraviť všetky potrebné podklady na svoj aktív a prideliť čísla podľa požiadaviek futbalových klubov.

Začiatkom týždňa boli posielané na mail klubových manažérov ISSF linky s návrhom úprav Registračného a prestupového poriadku, ktoré ešte definitívne schváli VV SFZ dňa 18. júna 2019. Keďže sa podľa týchto noriem bude postupovať už od letného termínu od 1. júla 2019, doporučujeme funkcionárom klubov včas si preštudovať tieto zmeny.

Novelu je predstavená v nasledovných dokumentoch:
1.) Novela Registračného a prestupového poriadku (jún 2019) aj s dôvodovou správou
LINK: https://docs.google.com/document/d/1YdkPZI4p8XatblWE0nf8RLX8IUdVRJg6cJuxE6R-9jo/edit?usp=sharing
2.) Konsolidované znenie Registračného a prestupového poriadku SFZ s vyznačenými zmenami (vyznačenie zeleným zvýraznením)
LINK: https://drive.google.com/file/d/16t3LlSIhUK_pJBJReyPtjNtSpF4YhvlA/view?usp=sharing
Zároveň si Vás dovoľujeme informovať, že k novele RaPP bude spracovaná aj miniséria troch článkov, ktorá bude uverejňovaná po schválení novely (dňa 18.6.2019) na oficiálnej stránke futbalsfz.sk a na sociálnych sieťach SFZ.

Trénersko-etodická komisia – predseda Marek Jobko

Nominácia hráčov do družstva Výberu ObFZ Banská Bystrica na zápas proti víťaznému družstvu I. triedy FK Brezno, ktorý sa uskutoční na ihrisku v Brezne v nedeľu 23. júna 2019 od 17,00 hodine : Peter Uriaš – Hronec, Kuzma Radoslav – Hronec, Zátroch Peter – Poniky,  Potkan Miroslav – Poniky, Kubašiak Ján – Poniky, Lakomčík Michal – Sl. Ľupča, Lakomčík Peter – Sl. Ľupča, Gašperan Mário – Braväcovo, Srnka Marek – Braväcovo, Železník Michal – Braväcovo, Štulrajter Rudolf – T. Č. Balog, Strelec Lukáš – Valaská, Petrík Adam – Valaská, Žilík Michal – Valaská, Švéda Filip – Osrblie, Kováčik Juraj – Brusno,  Kubát Matej – Priechod, Štulajter Martin – Priechod, Kulík Radovan – Priechod, Vajda Filip – Priechod.

Zraz nominovaných hráčov bude v nedeľu o 16,00 hodine na mestskom štadióne v Brezne. V prípade neúčasti niektorého z nominovaných hráčov je treba včas kontaktovať trénera výberu Mareka Jobka (mobil 0905 754 029), aby stihol byť včas zabezpečený prípadný náhradník.

Športovo-technická komisia – predseda Peter Mazúch

Súhlasíme po vzájomnej dohode futbalových klubov s odohratím MFS nasledovne: I. trieda 26. kolo Nemecká – Slovenská Ľupča dňa 14. júna 2019 (piatok) o 17,30 hodine; I. trieda 26. kolo Jasenie – Strelníky dňa 15. júna 2019 (sobota) o 17,00 hodine; II. trieda skupina A 26. kolo Tajov – Malachov dňa 16. júna 2019 (nedeľa) o 17,30 hodine;  II. trieda skupina A 26. kolo Staré Hory – Mičiná dňa 15. júna 2019 (sobota) o 15,00 hodine.

Nesúhlasíme s návrhom FK Tatran Čierny Balog o preložení stretnutia I. triedy 26. kolo Tatran Čierny Balog – Brezno, chýba vzájomná dohoda oboch futbalových klubov. Stretnutie sa odohrá v pôvodne vyžrebovanom termíne v nedeľu 16. júna 2019 o 17,30 hodine.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčení hráči po druhej ŽK:

Disciplinárna sankcia pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne podľa článku 9/2b DP a podľa článku 37/3 DP.

D-I-118 Kamil Fedor, 1351029, FK Pohronská Polhora, od 12. júna 2019. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

Vylúčení hráči priamo po ČK:

Disciplinárna sankcia nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa článku 9/2b DP.

D-I-119 Šimon Štulrajter, 1272946, FK Tatran Čierny Balog, DK udeľuje disciplinárnu sankciu (DS) 3 stretnutia nepodmienečne od 12. júna 2019 podľa článku 45/2a DP za porušenie článku 45/1 DP.  Poplatok 10 € za prerokovanie bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

D-I-120 Patrik Foltáni, 1261059, FK Slovenská Ľupča, DK udeľuje disciplinárnu sankciu (DS) 2 stretnutia nepodmienečne od 12. júna 2019 podľa článku 49/2a DP za porušenie článku 49/1a DP.  Poplatok 10 € za prerokovanie bol zahrnutý do MZF.

Ostatné:

D-I-121 Jakub Tajboš, 1229436, FK Strelníky, DK udeľuje DS 1 stretnutie nepodmienečne od 12. júna 2019 podľa 37/5a DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

D-I-122 DK berie na vedomie žiadosť o zmenu trestu hráča: Maroš Tokár, 1198088, FK Jasenie. DK žiadosti nevyhovuje vzhľadom na závažnosť disciplinárneho previnenia. Poplatok 10 € za prerokovanie bol zahrnutý do MZF.

D-II-20 DK udeľuje v zmysle článku 12/6 DP a článku 5/a Rozpisu majstrovských futbalových súťaží pokutu pre FK Pohorelá vo výške 80 € za nenastúpenie na MFS II. triedy skupiny B nadstavbovej časti o umiestnenie 6. kolo Pohorelá – Pohronská Polhora. Pokuta  + poplatok 10 € za prerokovanie boli zahrnuté do MZF.

D-I-123 DK v zmysle článku 38 DP  upúšťa od uloženia disciplinárnej sankcie Jaroslavovi Kocúrovi, trénerovi FK Hronec, nakoľko prerokovaním prípadu nebolo zistené disciplinárne previnenie. Zároveň ruší dňom 12. júna 2019 ochranné opatrenie, uložené v úradnej správe číslo 44.

D-II-17 DK vzhľadom k tomu, že FK Lučatín nedoplnil požadované dôkazy, o ktoré bol požiadaný v ÚS číslo 44 zo dňa 5. júna 2019, vo veci odvolania proti rozhodnutiu DK v zmysle článku 83 odstavec 4 DP konanie o odvolaní zastavuje. Proti rozhodnutiu o zastavení konania o odvolaní je prípustné odvolanie.

D-I-124 DK ukladá DS 2 mesiace zákaz výkonu funkcie nepodmienečne pre rozhodcu Jaroslava Kamenského, 1275664, od 5. júna 2019  podľa článku 63/2b DP za porušenie článku 63/1b DP, pričom podľa článku 40/1,2 DP výkon DS podmienečne odkladáme na dobu 6 mesiacov. Poplatok 10 € za prerokovanie bude stiahnutý z júnovej výplaty.

D-I-125 DK ukladá DS 1 mesiac zákaz výkonu funkcie nepodmienečne pre delegáta zväzu  Jána Sitarčíka, 1312737, od 5. júna 2019  podľa článku 63/2b DP za porušenie článku 63/1b DP, pričom podľa článku 40/1,2 DP výkon DS podmienečne odkladáme na dobu 6 mesiacov. Poplatok 10 € za prerokovanie bude stiahnutý z júnovej výplaty.

DK začína disciplinárne konanie podľa článku 71/1.2.3a,d,e voči: Rastislav Kubančík, 1059142, rozhodca, Zdenko Binder, 1143655, hráč FK Mičiná. Žiadame menovaných o písomné stanovisko k nesprávnemu uvedeniu červenej karty v MFS II. triedy skupiny A 24. kolo Ľubietová – Mičiná v termíne do 19. júna 2019 (streda) do 13,00 hodiny. Zároveň DK predvoláva na deň 19. júna 2019 o 14,30 hodine  aj kapitána Ľubietovej Frederika SAUKU  a vedúceho mužstva Juraja KOLÍKA. Účasť menovaných je bezpodmienečne nutná. V prípade neospravedlnenej neúčasti.  DK vyvodí disciplinárne opatrenie.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 84 odstavec 1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Erik Gemzický

Zmeny v delegačnom liste  č. 26:

I. triedaPriechod : Brusno AR1 FrehanOsrblie : Poniky R Krupík, AR1 SojkaNemecká : Slovenská Ľupča DZ UhrínII. trieda sk. AHarmanec : Selce B R Gajdoš Delegácia na turnaj:15.06.2019 od 08:00 do 16:00 (Mýto pod Ďumbierom) R Matušík, Krupík, Sojka, Frehan (zodpovedný za obsadenie na turnaji Matušík)