Úradná správa č. 45, v Banskej Bystrici, 15.6.2018

Správy zo sekretariátu

Nominácia hráčov do družstva Výberu ObFZ BB na zápas proti víťaznému družstvu I. triedy, ktorý sa uskutoční na ihrisku v Podkoniciach v nedeľu 24. júna 2018 od 14,00 hodine :

Brankári: Jakub Kučera (Valaská), Peter Kajda (Brusno), Peter Uriaš (Hronec)

Obrancovia: Martin Boháčik (Brezno), Matej Belko (Čierny Balog), Michal Lakomčík (Slovenská Ľupča), Matej Baliak (Braväcovo), Lukáš Ambróz (Braväcovo), Juraj Kováčik (Brusno), Patrik Foltáni (Slovenská Ľupča).

Záložníci: Robert Elek (Osrblie), Marek Srnka (Braväcovo), Matej Trnik (Osrblie), Samuel Ternuščák (Slovenská Ľupča), Matúš Vozár (Čierny Balog), Martin Lapin (Valaská), Branislav Halupka (Riečka).

Útočníci: Mário Želiezka (Osrblie), Ján Kubašiak (Poniky), Oliver Trajteľ (Brezno), Radoslav Kuzma (Hronec), Adam Šimiak (Lučatín).

Upozorňujeme futbalové kluby, že tento týždeň boli v systéme ISSF otvorené všetky súťaže ObFZ Banská Bystrica pre nový súťažný ročník 2018/2019, vrátane súťaže dorastu U19 a žiackych súťaží  U15,  U13 a prípraviek. Pripomíname, že pred vyplnením prihlášky do súťaže, ktorá sa nachádza v elektronickej podateľni, je potrebné najskôr vytvoriť nové družstvo v novej sezóne, ktorého názov do prihlášky doťahuje (v prípade nevytvorenia nového družstva sa prihláška nedá celá vyplniť a tým pádom aj odoslať). Upozorňujeme, že prihláška sa odosiela za každé prihlásené družstvo zvlášť, to znamená, že futbalový klub, ktorý prihlasuje aj dospelých aj napr. žiakov musí vyplniť a odoslať dve prihlášky do súťaže. Uzávierka prihlášok je do 13. júla 2018, aby stihla ŠTK včas pripraviť všetky potrebné podklady na svoj aktív a napasovať pridelené čísla podľa požiadaviek futbalových klubov.

Športovo-technická komisia – predseda Peter Mazúch

Obojstranne kontumujeme MFS II. triedy skupiny A 13. kolo Staré Hory – Tajov podľa článku 82/1a SP (svojvoľné preloženie stretnutia na iný termín bez súhlasu riadiaceho orgánu). Obom družstvám neprideľujeme žiadny bod a priznávame skóre 0:3 v ich neprospech. Prípad postupujeme na DK.

Kontumujeme MFS II. triedy skupiny A 25. kolo Hronsek – Lučatín podľa článku 82/1g SP (počet hráčov domácich klesol pod sedem). Priznávame 3 body v prospech FK Mladosť Lučatín a výsledok dosiahnutý na ihrisku (0:7) ponechávame v platnosti.. Prípad postupujeme na DK.

Kontumujeme MFS II. triedy skupiny B 13. kolo Tatran Čierny Balog B – Jasenie podľa článku 82/1b SP (nenastúpenie mužstva hostí na MFS). Priznávame 3 body a skóre 3 : 0 v prospech FK Tatran Čierny Balog B. Prípad postupujeme na DK.

Vylučujeme podľa článku 12 odstavec 1 SP TJ Slovan Tajov a TJ Hronsek zo súťaže II. trieda skupina A dospelí. Na základe článku 12/2 SP sa družstvám dosiahnuté výsledky neanulujú, ale zostávajúce stretnutia musia byť skontumované v prospech súpera. Prípad odstupujeme na DK

Kontumujeme MFS 25. kola II. triedy skupiny A Mičiná – Tajov podľa článku 12/2 SP Priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech TJ Družstevník Mičiná.

Kontumujeme MFS 26. kola II. triedy skupiny A Malachov – Hronsek podľa článku 12/2 SP Priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech TJ Slovan Malachov.

Kontumujeme MFS 26. kola II. triedy skupiny A Tajov – Staré Hory podľa článku 12/2 SP Priznávame 3 body a skóre 3:0 v prospech TJ Sokol Staré Hory.

Súhlasíme na základe vzájomnej dohody klubov s odohratím MFS I. triedy SŽ U15 Selce – Poniky dňa 19. júna 2018 (utorok) o 17,00 hodine na ihrisku ŠK Selce.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčení hráči priamo po ČK:

Disciplinárna sankcia nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa článku 9/2b DP.

D-I-148 Jozef Náčin, 1088929, FK Riečka, DK udeľuje disciplinárnu sankciu (DS) 1 stretnutie  nepodmienečne od  13. júna 2018 podľa článku 46/2 DP za porušenie článku 46/1b DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

Ostatné:

D-I-149 Andrej Dubovický, 1104134, FK Podkonice, DK udeľuje DS 1 stretnutie nepodmienečne od 13. júna 2018 podľa článku 37/5a DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

D-I-150 Matej Garaj, 1092140, FK Ľubietová, DK udeľuje DS 1 stretnutie nepodmienečne od 13. júna 2018 podľa článku 37/5a DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-II-26 DK v zmysle článku 12/6 DP ukladá pokutu vo výške 40 € pre ŠK Zornička Riečka za porušenie článku 59 DP za nenastúpenie mužstva na MFS II. triedy skupiny A 15. kolo Lučatín – Riečka. Pokuta + poplatok za prerokovanie vo výške 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-II-27 DK v zmysle článku 12/6 DP ukladá pokutu vo výške 40 € pre TJ Slovan Tajov za porušenie článku 59 DP za nenastúpenie mužstva na MFS II. triedy skupiny A 15. kolo Ľubietová – Tajov. Pokuta + poplatok za prerokovanie vo výške 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-II-28 DK v zmysle článku 12/6 DP ukladá pokutu vo výške 40 € pre TJ Slovan Pohronská Polhora za porušenie článku 59 DP za nenastúpenie mužstva na MFS II. triedy skupiny B 18. kolo Braväcovo B – Pohronská Polhora. Pokuta + poplatok za prerokovanie vo výške 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-II-29 DK v zmysle článku 12/6 DP ukladá pokutu vo výške 40 € pre FK 1928 Jasenie za porušenie článku 59 DP za nenastúpenie mužstva na MFS II. triedy skupiny B 13. kolo Tatran Čierny Balog B – Jasenie. Pokuta + poplatok za prerokovanie vo výške 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-151 Na základe postúpenia ŠTK: Daniel Babjak, 1049134, FK Staré Hory, zákaz výkonu funkcie vedúceho mužstva na 2 mesiace nepodmienečne od 13. júna 2018 s prerušením podľa článku 64/3 DP za porušenie článku 64/1b DP (svojvoľné preloženie stretnutia na iný termín bez súhlasu riadiaceho orgánu). Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-152 Na základe postúpenia ŠTK: Peter Mažgut, 1079393, FK Tajov, zákaz výkonu funkcie vedúceho mužstva na 2 mesiace nepodmienečne od 13. júna 2018 s prerušením podľa článku 64/3 DP za porušenie článku 64/1b DP (svojvoľné preloženie stretnutia na iný termín bez súhlasu riadiaceho orgánu). Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

DK berie na vedomie informáciu ŠTK o vylúčení mužstiev Slovan Tajov a FK Hronsek zo súťaže II. triedy skupiny A dospelí bez udelenia disciplinárnych sankcií.

DK upozorňuje futbalové kluby na možnosť prihlásenia sa do súťaží ObFZ Banská Bystrica v súťažnom ročníku 2018/2019 v termíne do 13. júla 2018 prostredníctvom elektronickej prihlášky v ISSF:

Upozorňujeme futbalové kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných futbalových činovníkov, že v zmysle článku 17/8 DP a článku 34/7 DP sa disciplinárne sankcie udelené v súťažnom ročníku 2017/2018 prenášajú do začiatku nového súťažného ročníka 2018/2019.

DK zároveň oznamuje futbalovým klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom zápase súťažného ročníka 2017/2018 napomínaný piatou alebo deviatou, dvanástou, prípadne pätnástou žltou kartou, môže podľa článku 37/6 DP do 14 dní od oznámenia za tieto napomínania v ÚS, písomne požiadať o určenie pokuty namiesto pozastavenia výkonu športovej činnosti v súťažnom ročníku 2018/2019. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí disciplinárne opatrenie za pozastavenie športovej činnosti sa ruší a hráč môže v prvom kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom: „Žiadosť o určení pokuty za pozastavenie výkonu športovej činnosti“. Túto žiadosť je potrebné v stanovenej lehote doručiť na sekretariát ObFZ buď na mailovú adresu alebo klasickou poštou. Finančné pokuty sú stanovené takto: súťaže dospelých = 20 €, mládežnícke súťaže = 10 €.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 84 odstavec 1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Jozef Medveď

Oznamujeme rozhodcom a delegátom zväzu, že letný predsezónny seminár sa uskutoční v piatok 27. júla 2018 od 16,30 hodiny v zasadačke ObFZ Banská Bystrica na prízemí. Pozvánka a program seminára bude zúčastneným zaslaný na ich mailovú adresu. Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedenej akcie zúčastniť.

Zmeny v DL č. 26: I. trieda: Valaská – Podkonice (Vinarčík za Ondruša aj starší žiaci );

Braväcovo – Brusno (Gajdoš za Tótha); starší žiaci U15: Pohronská. Polhora – Selce  nehrá sa.