Úradná sprava č. 44, v Banskej Bystrici, 8.6.2018

Správy zo sekretariátu

Výkonný výbor ObFZ Banská Bystrica sa na svojom zasadnutí dňa 15. mája zaoberal okrem iného aj tradičným posezónnym stretnutím víťaza I. triedy dospelých proti výberu ObFZ, ktorý býva zložený z najlepších hráčov daného súťažného ročníka. Keďže víťaz súťaže už je známy a stal sa ním po prvýkrát v histórii ObFZ Banská Bystrica FK PODKONICE, bola určená na základe hlasovania futbalových klubov nominácia hráčov výberu ObFZ s tým, že vybraní hráči víťaza súťaže nastúpia v stretnutí za svoj klub.

Škoda, že svoje návrhy neposlali zástupcovia siedmich futbalových klubov, mohol byť výber hráčov ObFZ skutočne ten najlepší na základe hodnotenia všetkých účastníkov prvej triedy. Svoje vyplnené hlasovacie lístky nezaslali futbalové kluby Pohorelá, Nemecká, Poniky, Brusno, Hronec, Osrblie a Šalková B.

Nominácia hráčov do družstva Výberu ObFZ BB na zápas proti víťaznému družstvu I. triedy, ktorý sa uskutoční na ihrisku v Podkoniciach v nedeľu 24. júna 2018 od 14,00 hodine :

Brankári: Jakub Kučera (Valaská), Peter Kajda (Brusno), Peter Uriaš (Hronec)

Obrancovia: Martin Boháčik (Brezno), Matej Belko (Čierny Balog), Michal Lakomčík (Slovenská Ľupča), Matej Baliak (Braväcovo), Lukáš Ambróz (Braväcovo), Juraj Kováčik (Brusno), Patrik Foltáni (Slovenská Ľupča).

Záložníci: Robert Elek (Osrblie), Marek Srnka (Braväcovo), Matej Trnik (Osrblie), Samuel Ternuščák (Slovenská Ľupča), Matúš Vozár (Čierny Balog), Martin Lapin (Valaská), Branislav Halupka (Riečka).

Útočníci: Mário Želiezka (Osrblie), Ján Kubašiak (Poniky), Oliver Trajteľ (Brezno), Radoslav Kuzma (Hronec), Adam Šimiak (Lučatín).

Upozorňujeme futbalové kluby, že tento týždeň boli v systéme ISSF otvorené všetky súťaže ObFZ Banská Bystrica pre nový súťažný ročník 2018/2019, vrátane súťaže dorastu U19 a žiackych súťaží U15,  U13 a prípraviek. Pripomíname, že pred vyplnením prihlášky do súťaže, ktorá sa nachádza v elektronickej podateľni, je potrebné najskôr vytvoriť nové družstvo v novej sezóne, ktorého názov do prihlášky doťahuje (v prípade nevytvorenia nového družstva sa prihláška nedá celá vyplniť a tým pádom aj odoslať). Upozorňujeme, že prihláška sa odosiela za každé prihlásené družstvo zvlášť, to znamená, že futbalový klub, ktorý prihlasuje aj dospelých aj napr. žiakov musí vyplniť a odoslať dve prihlášky do súťaže. Uzávierka prihlášok je do 30. júna 2018, aby stihla ŠTK včas pripraviť všetky potrebné podklady na svoj aktív a napasovať pridelené čísla podľa požiadaviek futbalových klubov.

Športovo-technická komisia – predseda Peter Mazúch

Kontumujeme MFS II. triedy skupiny A 15. kolo Lučatín – Riečka podľa článku 82/1b SP (nenastúpenie mužstva hostí na MFS). Priznávame 3 body a skóre 3 : 0 v prospech FK Mladosť Lučatín. Prípad postupujeme na DK.

Kontumujeme MFS II. triedy skupiny A 13. kolo Ľubietová – Tajov podľa článku 82/1b SP (nenastúpenie mužstva hostí na MFS). Priznávame 3 body a skóre 3 : 0 v prospech FK Baník Ľubietová. Prípad postupujeme na DK.

Kontumujeme MFS II. triedy skupiny B 18. kolo Braväcovo B – Pohronská Polhora podľa článku 82/1b SP (nenastúpenie mužstva hostí na MFS). Priznávame 3 body a skóre 3 : 0 v prospech FK Sokol Braväcovo B. Prípad postupujeme na DK.

Súhlasíme po vzájomnej dohode futbalových klubov s odohratím MFS I. triedy 26. kolo Poniky – Slovenská Ľupča dňa 16. júna 2018 (sobota) o 17,00 hodine.

Po vzájomnej dohode nariaďujeme odohrať MFS 19. kola I. triedy SŽ U15 MFK Dukla Banská Bystrica B – Pohronská Polhora dňa 10. júna 2018 (nedeľa) o 10,30 hodine na ihrisku v Radvani.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčení hráči priamo po ČK:

Disciplinárna sankcia nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa článku 9/2b DP.

D-I-139 Ján Matyó, 1069674, FK Hiadeľ, DK udeľuje disciplinárnu sankciu (DS) 4 týždne  nepodmienečne od  6. júna 2018 podľa článku 48/2b DP za porušenie článku 48/1c DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

Vylúčení hráči po druhej ŽK:

Disciplinárna sankcia pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne podľa článku 9/2b DP a podľa článku 37/3 DP.

D-I-140 Tomáš Kožiak, 1330210, FK Valaská U15, od 6. júna 2018. Poplatok 5 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

Ostatné:

D-I-141 Ivan Klinčík, 1167938, FK Osrblie, DK udeľuje DS 1 stretnutie nepodmienečne od 6. júna 2018 podľa článku 37/5a DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

D-I-142 Tomáš Magura, 1198517, FK Braväcovo, DK udeľuje DS 1 stretnutie nepodmienečne od 6. júna 2018 podľa článku 37/5a DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-143 Martin Motyka, 1280027, FK Braväcovo, DK udeľuje DS 1 stretnutie nepodmienečne od 6. júna 2018 podľa článku 37/5a DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-144 Ondrej Pribula, 1182582, FK Brezno, DK udeľuje DS 1 stretnutie nepodmienečne od 6. júna 2018 podľa článku 37/5a DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-145 Martin Boháčik, 1141185, FK Brezno, DK udeľuje DS 1 stretnutie nepodmienečne od 6. júna 2018 podľa článku 37/5a DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-146 Radoslav Kuzma, 1234696, FK Hronec, DK udeľuje DS 1 stretnutie nepodmienečne od 6. júna 2018 podľa článku 37/5a DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-147 Peter Nemčok, 1317966, vedúci mužstva FK Slovan Beňuš, 4 týždne nepodmienečne zákaz výkonu funkcie vedúceho mužstva podľa 48/2b SP za porušenie článku 48/1c DP. Trest začne plynúť od dátumu začiatku jesennej časti súťažného ročníka 2018/2019. Poplatok 10 € za prerokovanie bol zahrnutý do MZF.

Upozorňujeme futbalové kluby, funkcionárov, hráčov a ostatných futbalových činovníkov, že v zmysle článku 17/8 DP a článku 34/7 DP sa disciplinárne sankcie udelené v súťažnom ročníku 2017/2018 prenášajú do začiatku nového súťažného ročníka 2018/2019.

DK zároveň oznamuje futbalovým klubom, že hráč, ktorý bol v poslednom zápase súťažného ročníka 2016/2017 napomínaný piatou alebo deviatou, dvanástou, prípadne pätnástou žltou kartou, môže podľa článku 37/6 DP do 14 dní od oznámenia za tieto napomínania v ÚS, písomne požiadať o určenie pokuty namiesto pozastavenia výkonu športovej činnosti v súťažnom ročníku 2017/2018. V prípade, ak hráč stanovenú pokutu zaplatí disciplinárne opatrenie za pozastavenie športovej činnosti sa ruší a hráč môže v prvom kole nového súťažného ročníka nastúpiť. Žiadosť je potrebné označiť názvom: „Žiadosť o určení pokuty za pozastavenie výkonu športovej činnosti“. Túto žiadosť je potrebné v stanovenej lehote doručiť na sekretariát ObFZ buď na mailovú adresu alebo klasickou poštou. Finančné pokuty sú stanovené takto: súťaže dospelých = 20 €, mládežnícke súťaže = 10 €.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 84 odstavec 1 DP).