Úradná správa č. 43, v Banskej Bystrici, 1.6.2018

Správy zo sekretariátu

Výkonný výbor ObFZ Banská Bystrica sa na svojom zasadnutí dňa 15. mája zaoberal okrem iného aj tradičným posezónnym stretnutím víťaza I. triedy dospelých proti výberu ObFZ, ktorý býva zložený z najlepších hráčov daného súťažného ročníka. Keďže víťaz súťaže už je známy a stal sa ním po prvýkrát v histórii ObFZ Banská Bystrica FK PODKONICE, bude  určená na základe hlasovania futbalových klubov len nominácia hráčov výberu ObFZ s tým, že vybraní hráči víťaza súťaže nastúpia v stretnutí za svoj klub.

Nominácia hráčov do družstva Výberu ObFZ BB na zápas proti víťaznému družstvu I. triedy, ktorý sa uskutoční na ihrisku v Podkoniciach v nedeľu 24. júna 2018 od 14,00 hodine bude oznámená dodatočne po doručení všetkých hlasovacích lístkov a vybraní hráčov komisiou TMK.

Športovo-technická komisia – predseda Peter Mazúch

Námietku FK Ľubietová berieme na vedomie. ŠTK ju považuje za bezpredmetnú (strelec gólu bol opravený) a postupuje ju na komisiu rozhodcov.

Na základe novej dohody futbalových klubov opravujeme bod číslo 3 z úradnej správy č. 42. Stretnutie II. triedy skupiny B 18. kolo Braväcovo B – Pohronská Polhora sa odohrá dňa 2. júna 2018 (sobota) o 17,00 hodine na ihrisku v Braväcove.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčení hráči po druhej ŽK:

Disciplinárna sankcia pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne podľa článku 9/2b DP a podľa článku 37/3 DP.

D-I-135 Michal Kováčik, 1126906, FK Tatran Čierny Balog, od 30. mája 2018. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

Ostatné:

D-I-136 Peter Ursíny, 1149949, FK Šalková B,. DK udeľuje DS 1 stretnutie nepodmienečne od 30. mája 2018 podľa článku 37/5a DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

D-I-137 Patrik Ďurčík, 1257365, FK Nemecká, DK udeľuje DS 1 stretnutie nepodmienečne od 30. mája 2018 podľa článku 37/5a DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-138 Maroš Sobotník, 1375186, FK Ľubietová, DK udeľuje DS 1 stretnutie nepodmienečne od 30. mája 2018 podľa článku 37/5b DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 84 odstavec 1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Jozef Medveď

1. Zmeny v DL č. 24I. trieda : T. Č. Balog – Hronec nová (Schober – Bambušek, Kamenský – Turňa Pe.), Strelníky – Osrblie nová  (Kamenský – Chromč – Sitarčík),  Braväcovo – Brezno (Schober za Faška), Valaská – Brusno (Faško za Schobera), II.trieda skupina A: Harmanec – Hiadeľ nová (Petrovič – Höhn), Ľubietová – Riečka nová (Vinarčík – Fuchs).  1.6. o 17,30: Ľubietová – Tajov nová (Chládek – Faško). Braväcovo B – Pohronská Polhora SO 2.6.  17,00 pôvodná delegácia (Chládek – Ondruš). Jasenie – Dolná Lehota (Kubančík namiesto Bambušeka), Lučatín – Riečka – zrušené, Ľubietová  – Tajov – zrušené.