Úradná správa č. 42, v Banskej Bystrici, 24.5.2019

Správy zo sekretariátu

Vo štvrtok posielal SFZ mail všetkým manažérom ISSF ohľadne vytvorenia formulára v elektronickej podateľni v ISSF pre generovanie povinnej registrácie do nového registra MNO.

Upozorňujeme Vás, že je to POVINNÁ REGISTRÁCIA !
V PRÍPADE ŽE DO 30. 6. 2019 SI NESPLNÍTE TÚTO POVINNOSŤ, PO 1. 7. 2019 VÁM BUDÚ ODOBRATÉ KREDITY Z ESHOPU A NEBUDETE MÔCŤ PRIJÍMAŤ ŽIADNE VEREJNÉ PROSTRIEDKY, ANI OD SFZ, MESTA, OBCE ANI VÚC !!!
Nezabudnite vyplniť aj povinné prílohy !
Pokiaľ ste už registráciu spravili inou cestou, v každom prípade si tlačivo vygenerujte aj v elektronickej podateľni v ISSF, SFZ bude prihliadať jedine na tlačivá vygenerované v elektronickej podateľni v ISSF (duplicitne ich však posielať opäť nemusíte na ministerstvo).

Oznamujeme futbalovým klubom, že v FK Sokol Nemecká došlo ku zmene štatutára futbalového klubu. Novým štatutárom bol dňom 1. apríla 2019 zvolený pán Vladimír Vaník, Ráztoka 87, mobil: 0903 529 153.

Výber ObFZ Banská Bystrica žiakov ročníka narodenia 2007 sa zúčastnil v utorok 21. mája 2019 medzioblastného turnaja výberov ObFZ v Hliníku nad Hronom. Náš výber sa stal víťazom tohto turnaja po výhrach 2 : 1 s ObFZ Žiar nad Hronom (góly dali Lehocký a Soliar) a výhre 7 : 2 s ObFZ Zvolen (góly – Bubelíny 2, Chromek 2, Šubert, Stacho a Mandžák).

Náš výber reprezentovali ráči: Oliver Slobodník, Matúš Šubert, Simon Stacho, Matej Chromek, Lukáš Lačný (všetci MFK Dukla BB), Filip Lehocký, Rastislav Kollár, Ivan Gargulák, Jakub Majer, Lukáš Helexa, Aleš Kolenička, Matej Mandžák, Matúš Nemec, Adam Bubelíny (všetci Jupie FAMH), Patrik Baran, Lucas Soliar a Petre Kupec (všetci Železiarne Podbrezová). Trénermi výberu boli Marek Jobko, Ivan Lovás a Roman Radoš.

Športovo-technická komisia – predseda Peter Mazúch

Kontumujeme MFS I. triedy 22. kolo Priechod – Lučatín podľa článku 82/1g SP (pokles počtu hráčov hostí pod sedem). Priznávame 3 body v prospech OFK Priechoda skóre dosiahnuté na ihrisku (6:0) ponechávame v platnosti.

Kontumujeme MFS II. triedy skupiny A 22. kolo Harmanec – Hronsek podľa článku 82/1b SP (hostia sa na stretnutie nedostavili). Priznávame 3 body a skóre 3 : 0 v prospech FK Tatran Harmanec. Prípad postupujeme na DK.

Súhlasíme po vzájomnej dohode futbalových klubov s odohratím MFS I. triedy 26. kolo Lučatín – Braväcovo dňa 15. júna 2019 (sobota) o 14,00 hodine.

Súhlasíme po vzájomnej dohode futbalových klubov s odohratím MFS II. triedy skupiny A 26. kolo Hiadeľ – Riečka dňa 15. júna 2019 (sobota) o 15,00 hodine.

Súhlasíme po vzájomnej dohode futbalových klubov s odohratím MFS II. triedy skupiny A 25. kolo Horné Pršany – Tajov dňa 9. júna 2019 (nedeľa) o 17,00 hodine.

Súhlasíme po vzájomnej dohode futbalových klubov s odohratím MFS II. triedy skupiny Bnadstavbovej časti o umiestnenie 5. kolo Pohronská Polhora – Polomka dňa 9. júna 2019 (nedeľa) o 14,00 hodine.

Súhlasíme po vzájomnej dohode futbalových klubov s odohratím MFS I. triedy starších žiakov U15 14. kolo Selce – Badín dňa 22. mája 2019 (streda) o 17,00 hodine.

Súhlasíme po vzájomnej dohode futbalových klubov s odohratím MFS I. triedy starších žiakov U15 14. kolo Jasenie – Medzibrod dňa 9. júna 2019 (nedeľa) o 10,30 hodine.

Súhlasíme po vzájomnej dohode futbalových klubov s odohratím MFS I. triedy starších žiakov U15 15. kolo Poniky – Jasenie dňa 2. júna 2019 o 13,30 hodine.

Na základe nízkeho počtu aktívnych rozhodcov nariaďujemeodohrať MFS I. triedy 24. kolo Tatran Čierny Balog – Brusno dňa 2. júna 2019 o 17,30 hodine.

Oznamujeme futbalovým klubom žiadajúcim preloženie MFS Valaská – Hronec a Jasenie – Strelníky, že ŠTK rozhodne o preložení ich stretnutí až na základe vývoja situácie v tabuľke a po prípadnom skoršom rozhodnutí o vypadávajúcich mužstváchz I. triedy.

Vzhľadom k nepriaznivým poveternostným podmienkam (zatopené ihrisko) súhlasíme po vzájomnej dohode futbalových klubov s odohratím MFS I. triedy 23. kolo Selce B-Baláže – Malachov dňa 29. mája 2019 (streda) o 17,45 hodine.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčení hráči priamo po ČK:

Disciplinárna sankcia nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa článku 9/2b DP.

D-I-104 Michal Klinčík, 1253075, FK Osrblie, DK na základe zápisu DZ a odborného vyjadrenia KR upúšťa od udelenia disciplinárnej sankcie za vylúčenie v MFS 22. kola Osrblie – Strelníky. Poplatok 10 € za prerokovanie bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

Ostatné:

D-I-105 DK berie na vedomie žiadosť OFK Slovan Valaská o zmenu trestu na podmienečný hráča Mateja Plieštika, 1210110.  Žiadosti DK nevyhovuje vzhľadom na nesplnenie podmienky  článku 41/1 DP. Poplatok 10 € za prerokovanie bol zahrnutý do MZF.

D-II-15 DK udeľuje v zmysle článku 12/6 DP a článku 5/a Rozpisu majstrovských futbalových súťaží pokutu pre FK Pohorelá vo výške 80 € za nenastúpenie na MFS II. triedy skupiny B nadstavbovej časti 3. kolo Pohronská Polhora – Pohorelá. Pokuta + poplatok 10 € za prerokovanie boli zahrnuté do MZF.

Doplnenie textu D-II-14 z úradnej správy číslo 41: DK na základe odborného stanoviska KR v zmysle článku 10/1 DP ukladá DS upozornenie pre OFK Slovan Valaská za nesplnenie Športovo-technických zásad Rozpisu súťaží, článok 5 (neumožnenie pozrieť videozáznam delegátovi zápasu po stretnutí). V prípade, že sa bude uvedený nedostatok opakovať DK pristúpi k prísnejšej sankcii.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 84 odstavec 1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Erik Gemzický

Zmeny v delegačnom liste  č. 23: Čierny Balog B – Michalová 17:00 (Sojka – Krupa).