Úradná správa č. 40, v Banskej Bystrici, 30. 4. 2015

Správy zo sekretariátu

Na medzioblastný turnaj výberov ObFZ, ktorý sa uskutoční v stredu 20. mája 2015 na štadióne FK Lokomotíva Zvolen boli za náš výber ObFZ Banská Bystrica nominovaní títo hráči: David Jackuliak, Tomáš Buš, Richard Reptiš, Patrik Reptiš, Adrián Melich, Jakub Rusko, Adam Danko, Matej Brada, Alex Mário Belička, (všetci Dukla Banská Bystrica), Roman Snopko, Filip Kvietok, (obaja ŽP ŠPORT Podbrezová), Simon Sihelský, Marek Mičák, Stanislav Berky, Peter Jahoda, Vladimír Sklenka, Mário Ždánsky, Adam Poliak (všetci FK Jupie Banská Bystrica – Badín).

Športovo-technická komisia – predseda Ivan Šimko

  1. Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS 24.kola 1. triedy Podkonice – Nemecká dňa 5. júna 2015 (piatok) o 17,30 hodine.
  2. Žiadosť FK Braväcovo o zmenu UHČ 20. kola neschvaľuje, chýba súhlas ŠK Selce.
  3. Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS 11. kola 2. triedy skupiny B Sihla – Heľpa dňa 8. mája 2015 (piatok) o 11,00 hodine.
  4. Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS 29. kola 2. triedy skupiny A Tajov – Králiky dňa 29. mája 2015 (piatok) o 17,30 hodine.
  5. Súhlasí so vzájomnou dohodou odohrať MFS 23. kola 2.triedy skupiny A Baláže – Mičiná dňa 13. mája 2015 (streda) o 17,30 hodine.

Komisia mládeže – predseda Martin Majling

  1. Komisia mládeže pozýva všetkých zástupcov futbalových klubov, ktorí majú družstvo mládeže (aj v súťažiach SsFZ a SFZ), prípadne v budúcom súťažnom ročníku ho chcú založiť na spoločné stretnutie, na ktorom sa preberú témy štruktúry mládežníckych súťaží, ich naplnenia a obsadenia futbalovými klubmi v novom súťažnom ročníku 2015/2016. Spoločné stretnutie sa uskutoční v piatok 15. mája 2015 od 17,00 hodiny vo veľkej zasadačke na ObFZ Banská Bystrica.
  2. Výsledky turnaja prípraviek v Braväcove:

Braväcovo – Heľpa 1:1, Valaská – Partizán Čierny Balog A 0:5, Braväcovo – Partizán Čierny Balog A 1:3,

Valaská – Partizán Čierny Balog B 1:0, Heľpa – Čierny Balog A 0:3, Braväcovo – Čierny Balog B 1:5, Heľpa – Valaská 0:1, Čierny Balog A – Čierny Balog B 3:1, Heľpa – Čierny Balog B 1:2, Braväcovo – Valaská 0:1.

Poradie: 1 – Partizán Čierny Balog A 12 bodov, 2 – Valaská 9 bodov, 3 – Partizán Čierny Balog B 6 bodov, 4 – Heľpa 1 bod (skóre 2:7), 5 – Braväcovo 1 bod (skóre 3:10).

  1. Žiadame vedúcich skupín nahlasovať výsledky turnajov prípraviek a mladších žiakov do najbližšej stredy po víkende, počas ktorého sa odohral turnaj na mail predsedu KM (martin.majling@gmail.com).

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

D-I-102 Ján Gaboň 1198099 FK Jasenie, podľa článku 49/2a DP udeľuje DK disciplinárne opatrenie (DO) 2 stretnutie nepodmienečne od 29. apríla 2015 za porušenie článku 49/1a (sotenie protihráča). Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

D-I-103 Jakub Tajboš 1229434 FK Strelníky, podľa článku 17 DP udeľuje DK DO pozastavenie športovej činnosti od 29. apríla 2015. Zároveň menovaného hráča predvolávame na zasadnutie DK dňa 6. mája 2015 o 15,00 hodine.

D-I-104 Vratislav Debnár 1201454 FK Strelníky, podľa článku 37/3 DP udeľuje DK DO 1 stretnutie nepodmienečne od 29. apríla 2015. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-105 Ján Tešlár 1231649 FK Braväcovo, podľa článku 37/5 DP udeľuje DK DO 1 stretnutie nepodmienečne od 29. apríla 2015. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-106 Tomáš Štulrajter 1215830 FK Tatran Čierny Balog, podľa článku 37/5 DP udeľuje DK DO 1 stretnutie nepodmienečne od 29. apríla 2015. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-107 Ivan Majer 1235832 FK Strelníky, DK dňom 29. apríla 2015 pozastavuje výkon športovej činnosti podľa článku 17 DP s použitím článku 8 odstavec 3 DP. Menovaného predvolávame na zasadnutie DK dňa 6. mája 2015 o 15,15 hodine.

DK predvoláva na deň 6. mája 2015 o 15,00 hodine rozhodcov stretnutia Strelníky – Poniky:

Miroslav Kalina, Milan Legíň, Peter Lakomčík a delegáta stretnutia: Miloš Mišány

za FK Poniky: kapitána mužstva Peter Zátroch 1144393.

Zároveň žiadame FK Strelníky o predloženie videozáznamu zo stretnutia Strelníky – Poniky najneskoršie do začiatku rokovania DK (streda 6. mája 2015 o 15,00 hodine).

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 84 odstavec 1 DP).

Dôrazne upozorňujeme všetkých rozhodcov a delegátov, ktorí majú platnú dohodu s ObFZ, aby akúkoľvek PN (aj krátkodobú) okamžite nahlásili našej externej mzdovej účtovníčke pani Mesíkovej na číslo telefónu 0918 333 379. Týka sa to aj všetkých zmien v osobných údajoch (zmena OP, trvalého bydliska, stavu). V prípade nedodržania včasného nahlásenia budú všetky finančné výlohy, spojené s týmito úkonmi vo vzťahu k príslušným poisťovniam, zosobnené tomu pracovníkovi, ktorý to zanedbá.

Delegačný list č. 21

I. trieda 13. kolo 8. 5. 2015 /piatok/ o 16,30
Osrblie – Jasenie (Krupík – Mereš, Godál – Sitarčík)

II. trieda skupina B 11. kolo 8. 5. 2015 /piatok/ o 11,00
Sihla – Heľpa (Godál – Krupík)

I. trieda 21. kolo 10. 5. 2010 o 16,30
Poniky – Hronec (Bulla – Majer M. – Pecník)
Brusno B – Jakub SO (Auxt – Bulla, Dorčiak – Prochádzka)
Strelníky – Osrblie (Dorčiak – Gajdoš – Sitarčík)
Nemecká – Jasenie (Sáliš – Godál – Kotrán)
Valaská – T. Č. Balog 8.5. o 17,00 (Auxt – Majer F., Majer I. – Pecník)
Lučatín – Braväcovo (Majer I. – Legíň – Piar)
Selce – Podkonice (Kubančík – Rumanovský – Kratochvíla)

II. trieda skupina A 30. kolo 8. 5. 2015 /piatok/ o 16,30
Hronsek – Malachov (Gajdoš – Slabej)
Dúbravica – Šalková B (Páleš – Snopko)
Baláže – Hiadeľ 10,30 (Páleš – Lakomčík)
Mičiná – Horné Pršany (Ivanič P. – Ivanič A.)
Riečka – Harmanec (Marček – Kalina)
Ľubietová – Tajov (Kováč – Lakomčík)
Králiky – Staré Hory (Sáliš – Kubančík)

II. trieda skupina A 23. kolo 10. 5. 2015 o 16,30
Horné Pršany – Hronsek (Páleš – Snopko)
Hiadeľ – Harmanec (Kováč – Lakomčík)
Dúbravica – Tajov (Marček – Slabej)
Malachov – Králiky 10,30 (Majer F. – Majer I.)
Savon BB – Ľubietová 10,30 (Kováč – Lakomčík)
Šalková B – Riečka SO (Páleš – Kováč)
Selce B – Mičiná odložené na 13. mája

II. trieda skupina B 14. kolo 10. 5. 2015 o 16,30
Sihla – Pohr. Polhora (Mereš – Krupík)
Pohorelá – Šumiac SO (Krupík – Mereš)
Heľpa – Dolná Lehota (Auxt – Bošeľa)
Michalová – Polomka SO (Kubančík – Sáliš)

Mládežnícke stretnutia:

I. trieda starší žiaci 14. kolo 10.5. 2015
Šalková – Valaská 9. 5. o 14,30 (Kováč)
Priechod – Hrochoť 10,30 (Gajdoš)
Jasenie – Sásová 10,30 (Kubančík)
Dohrávka z jesene 3. kolo 8. 5. 2015 o 10,30
Šalková – Jasenie (Snopko)

Stretnutia riadené SsFZ:

IV. liga dorast skupina JUH 21. kolo 10. 5. 2015 o 16,00
Kremnička – Bzovík (AR – Majer F.)

III. liga SŽ skupina C 21. kolo 10. 5. o 12,30
Slovenská Ľupča – Hriňová (Legíň)

servisobfzbb