Úradná správa č. 40, v Banskej Bystrici, 11.5.2018

Športovo-technická komisia – predseda Peter Mazúch

Súhlasíme po vzájomnej dohode futbalových klubov s odohratím MFS II. triedy skupiny A 21. kolo Selce-B-Baláže – Malachov dňa 13. mája 2018 (nedeľa) o 16,30 hodine a s odohratím I. triedy 24. kolo Braväcovo – Brezno dňa 3. júna 2018 (nedeľa) o 17,00 hodine (kolidácia s B družstvom v sobotnom termíne).

Kontumujeme MFS I. triedy dohrávané 15. kolo Tatran Čierny Balog – Pohorelá podľa článku 82/1b SP (hostia vzdali stretnutie pre nedostatok zdravých hráčov v prospech domácich). Priznávame 3 body a skóre 3 : 0 v prospech FK Tatran Čierny Balog. Prípad postupujeme na DK.

Kontumujeme MFS II. triedy skupiny A 20. kolo Malachov – OZ Králická Tiesňava podľa článku 82/1b SP (hostia vzdali stretnutie pre nedostatok zdravých hráčov v prospech domácich). Priznávame 3 body a skóre 3 : 0 v prospech FK Slovan Malachov. Prípad postupujeme na DK.

Kontumujeme MFS I. triedy starších žiakov U15 15. kolo Jasenie – Slovenská Ľupča podľa článku 82/b SP (hostia sa na stretnutie nedostavili). Priznávame 3 body a skóre 3 :0 v prospech FK Jasenie. Prípad postupujeme na DK.

Kontumujeme MFS I. triedy starších žiakov U15 dohrávané 8. kolo Braväcovo – Selce podľa článku 82/b SP (hostia sa na stretnutie nedostavili). Priznávame 3 body a skóre 3 :0 v prospech FK Braväcovo. Prípad postupujeme na DK.

Na základe správy DZ z MFS I. triedy 20. kolo Pohorelá – Brezno ŠTK prerokovala chybné konanie videotechnika stretnutia a nakoľko sa jedná o opakované previnenie, prípad odstupujeme na DK.

Na základe podnetu DZ z MFS I. triedy 20. kolo Osrblie – Brusno predvolávame na deň 16. mája 2018 (streda) o 15,15 hodine rozhodcov stretnutia: Viktor Tóth a Vladimír Ondruš, delegáta stretnutia: Milan Mojžiš.

o 15,30 hodine: za FK Osrblie: hlavný usporiadateľ: Milan Spišiak st., 05081965, vedúci mužstva Pavol Beraxa, 1170232 a kapitán mužstva Matej Trnik, 1218395.

za FK 34 Brusno – Ondrej: vedúci mužstva Michal Núdzik, 1172931 a kapitán mužstva Peter Kajda, 1133948.

Zároveň žiadame o predloženie videozáznamu z uvedeného stretnutia v termíne najneskôr do 15. mája 2018 (utorok) do 17,00 hodiny.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčení hráči priamo po ČK:

Disciplinárna sankcia nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa článku 9/2b DP.

D-I-119 Adam Pokoš, 1369998, FK Slovenská Ľupča U15, DK udeľuje disciplinárnu sankciu (DS) 4 stretnutia  nepodmienečne od  9. mája 2018 podľa článku 49/2a DP za porušenie článku 49/1a DP. Poplatok 5 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

D-I-120 Ján Dvorovenko, 1065978, FK Dúbravica, DK udeľuje DS 4 týždne  nepodmienečne od  9. mája 2018 podľa článku 48/2b DP za porušenie článku 48/1c DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-121 Ján Gálik, 1181802, FK Pohorelá, DK udeľuje DS 2 stretnutia  nepodmienečne od  7. mája 2018 podľa článku 45/2a DP za porušenie článku 45/1 DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-122 Kristián Mazúch, 1242294, FK Poniky, DK udeľuje DS 2 stretnutia  nepodmienečne od  7. mája 2018 podľa článku 46/2 DP za porušenie článku 46/1a DP s použitím článku 36/2a DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

Ostatné:

D-I-123 Matej Zelenčík, 1174244, FK Braväcovo,. DK udeľuje DS 1 stretnutie nepodmienečne od 9. mája 2018 podľa článku 37/5a DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-124 Michal Klinčík, 1253075, FK Osrblie, DK udeľuje DS 1 stretnutie nepodmienečne od 9. mája 2018 podľa článku 37/5a DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF

D-I-125 Peter Nesteš, 1149875, FK Lučatín, DK udeľuje DS 1 stretnutie nepodmienečne od 7. mája 2018 podľa článku 37/5a DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF

D-I-126 Peter Dobrota, 1232704, FK Malachov, DK udeľuje DS 1 stretnutie nepodmienečne od 9. mája 2018 podľa článku 37/5a DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF

D-I-127 DK berie na vedomie žiadosť o odpustenie zvyšku trestu hráča Tomáša Martinca, 1141553, FK Mičiná a z dôvodu povahy previnenia v súčinnosti s článkom 36/2a DP s odpustením zvyšku trestu DK nesúhlasí. Poplatok 10 € za prerokovanie bol zahrnutý do MZF.

D-I-128 Peter Jendrál, 08121969, vedúci mužstva FK Hronec, DK na základe zápisu o stretnutí a správy delegáta v zmysle článku 9/1a DP upozorňuje menovaného na nevhodné správanie počas MFS I. triedy Poniky – Hronec. V prípade opakovania sa takéhoto správania DK uloží sankciu v zmysle DP.

D-II-15 DK v zmysle článku 12/6 DP ukladá pokutu vo výške 40 € pre FK Slovan Tajov za porušenie článku 59 DP za nenastúpenie mužstva na MFS II. triedy Lučatín – Tajov. Pokuta + poplatok za prerokovanie vo výške 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-II-16 DK v zmysle článku 12/6 DP ukladá pokutu vo výške 30 + 30  € pre FK Slovan Pohronská Polhora za porušenie článku 59 DP za nenastúpenie mužstva na MFS I. triedy starších žiakov U15 v Braväcove a v Selciach. Pokuta + poplatok za prerokovanie vo výške 5 € bol zahrnutý do MZF.

DK berie na vedomie podnety delegátov Milana Mojžiša a Vojtecha Kotrána a odstupuje ich na riešenie ŠTK.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 84 odstavec 1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Jozef Medveď

1. Zmeny v DL č. 21I. trieda: Brezno – T. Č. Balog A ( Gemzický za Faška) a DZ (Čunderlík za Gemzického), Slovenská Ľupča – Pohorelá AR 2 – Faško, I. trieda skupina A: Baláže – Malachov o 16,30 (Páleš sám), Riečka – Mičiná (Krupa – Jurčák), Dúbravica – Králiky (Marček sám), II. trieda skupina B Pohronská Polhora – Michalová DZ Sitarčík; I. trieda SŽ U15 Jasenie – Dukla BB-B  (Telúch za Ondruša), Poniky – Selce SO 10,30 (Fuchs za Sáliša).