Úradná správa č. 4, v Banskej Bystrici, 31. 7. 2015

Športovo-technická komisia – predseda Ivan Šimko

1. Súhlasíme po vzájomnej dohode futbalových klubov s odohratím MFS 1. triedy 1. kolo Šalková B – Slovenská Ľupča dňa 1. augusta 2015 (sobota) o 19,30 hodine na ihrisku v Šalkovej.

2. Na základe žiadosti FK Pohronská Polhora ohľadom kolidácie domácich stretnutí FK Michalová a FK Pohronská Polhora v jeden deň a rovnakú hodinu nariaďujeme odohrať MFS FK Slovan Pohronská Polhora nasledovne:

Prvé kolo 16. augusta 2015 Polomka – Pohronská Polhora na ihrisku v Pohronskej Polhore,
2. kolo 22. augusta 2015 (sobota) Pohronská Polhora – Tatran Čierny Balog B na ihrisku v Čiernom Balogu – Jánošovke,
3. kolo 30. augusta 2015 Dolná Lehota – Pohronská Polhora na ihrisku v Pohronskej Polhore,
4. kolo 6. septembra 2015 Pohronská Polhora – Sihla na ihrisku v Sihle,
5. kolo 13. septembra 2015 Heľpa – Pohronská Polhora na ihrisku v Pohronskej Polhore,
6. kolo 20. septembra 2015 Pohronská Polhora – Beňuš na ihrisku v Beňuši,
7. kolo 27. septembra 2015 Pohorelá – Pohronská Polhora na ihrisku v Pohronskej Polhore,
8. kolo 3. októbra 2015 (sobota) Pohronská Polhora – Šumiac na ihrisku na Šumiaci.
Stretnutia v jarnej časti súťažného ročníka 2015/2016 odohrá FK Pohronská Polhora opäť v opačnom poradí oproti vyžrebovaniu, uvedenému v rozpise súťaží.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

D-I-1 Martin Gregor 1199286 FK Lučatín, na základe žiadosti o určení pokuty DK uvoľňuje hráčovi činnosť dňom 29. júla 2015 (hráč mal zastavenú činnosť za 5 ŽK). Poplatok vo výške 20,00 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

D-I-2 Jozef Paršo, 700214 tréner FK Šalková, na základe žiadosti DK mení trest uvedený pod bodom D-I-160 s použitím článku 40/1 DP na 4 mesiace podmienečne (zákaz výkonu funkcie trénera mužstva) od 29. júla 2015 do 30. novembra 2015. Poplatok za prerokovanie bol zahrnutý do MZF.

Pokračovanie prerušených trestov z minulého súťažného ročníka s účinnosťou od 1. augusta 2015:
Martin Rumanovský 1239711 FK Harmanec 3 stretnutia nepodmienečne (neodohraté stretnutie Hronsek – Savon BB zo dňa 14. júna 2015 sa nezaratúva do plnenia trestu),
Viktor Valent 1277828 FK Šalková B 3 stretnutia nepodmienečne,
Michal Šárik 1272925 FK Šalková B 3 stretnutia nepodmienečne,
Jaroslav Veľký 1182566 FK Jasenie 3 stretnutia nepodmienečne,
Maroš Bardejovský 1249265 FK Osrblie 1 stretnutie nepodmienečne,
Miroslav Debnár 1240256 FK Strelníky 1 stretnutie nepodmienečne,
Miroslav Majer 660325 FK Strelníky 1 stretnutie nepodmienečne.

Oznámenie:
Oznamujeme, že v prípade prerušenia disciplinárneho opatrenia (DO) sa výkon DO prerušuje v období od posledného súťažného stretnutia ročníka 2014/2015 do začiatku nového súťažného ročníka 2015/2016.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 84 odstavec 1 DP).