Úradná správa č. 39, v Banskej Bystrici, 4.5.2018

Športovo-technická komisia – predseda Peter Mazúch

Nariaďujeme odohrať MFS I. triedy 20. kolo Šalková B – Nemecká dňa 6. mája 2018 (nedeľa) o 16,30 hodine na základe článku 35/5 SP (kolidácia termínu s A družstvom Šalkovej); I. triedy 15. kolo Slovenská Ľupča – Šalková B dňa 8. mája 2018 (utorok) o 17,00 hodine; I. triedy 23. kolo Hronec – Pohorelá dňa 27. mája 2018 (nedeľa) o 17,30 hodine; II. triedy skupiny A 13. kolo Staré Hory – Tajov dňa 23. mája 2018 (streda) o 17,30 hodine (oprava úradnej správy číslo 33 zo dňa 23. marca 2018).

Na základe žiadosti FK Osrblie upravujeme bod č. 1 z úradnej správy číslo 38 za dňa 27. apríla 2018 a nariaďujeme odohrať MFS 23. kola I. triedy Osrblie – Šalková B dňa 27. mája 2018 (nedeľa) o 14,30 hodine.

Kontumujeme MFS II. triedy skupiny A 19. kolo Lučatín – Tajov podľa článku 82/1b SP (hostia vzdali stretnutie pre nedostatok zdravých hráčov v prospech domácich). Priznávame 3 body a skóre 3 : 0 v prospech FK Mladosť Lučatín. Prípad postupujeme na DK.

Na základe chyby riadiaceho orgánu (zmena hracieho času nevyšla v úradnej správe) nariaďujeme odohrať MFS II. triedy skupiny A 19. kolo Hiadeľ – Selce B-Baláže dňa 25. mája 2018 (piatok) o 17,30 hodine. Opakované cestovné náklady hosťujúceho mužstva budú uhradené a preplatené oblastným zväzom na základe vystavenej faktúry.

Kontumujeme MFS I. triedy starších žiakov U15 10. kolo Braväcovo – Pohronská Polhora podľa článku 82/b SP (hostia sa na stretnutie nedostavili). Priznávame 3 body a skóre 3 :0 v prospech FK Braväcovo. Prípad postupujeme na DK.

Kontumujeme MFS I. triedy starších žiakov U15 14. kolo Selce – Pohronská Polhora podľa článku 82/b SP (hostia sa na stretnutie nedostavili). Priznávame 3 body a skóre 3 :0 v prospech ŠK Selce. Prípad postupujeme na DK.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčení hráči po druhej ŽK:

Disciplinárna sankcia pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne podľa článku 9/2b DP a podľa článku 37/3 DP.

D-I-112 František Kohút, 1111070, FK Polomka, od 2. mája 2018. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

Ostatné:

D-I-113 Jaroslav Baran, 1110427, FK Šalková B,. DK udeľuje DS 1 stretnutie nepodmienečne od 2. mája 2018 podľa článku 37/5a DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF

D-I-114 Miroslav Komora, 1281783, FK Selce B-Baláže, DK udeľuje DS 1 stretnutie nepodmienečne od 25. apríla 2018 podľa článku 53/2b DP s použitím článku 36/1a,h DP a článku 39/2 DP za porušenie článku 53/1 DP.. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF

D-I-115 Marwan Mohamed Lasheen, 1281827, FK Selce B-Baláže, DK udeľuje DS 1 stretnutie nepodmienečne od 25. apríla 2018 podľa článku 53/2b DP s použitím článku 36/1a,h DP a článku 39/2 DP za porušenie článku 53/1 DP.. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-116 Jozef Strečok, 1280630, FK Selce B-Baláže, DK udeľuje DS 1 stretnutie nepodmienečne od 25. apríla 2018 podľa článku 53/2b DP s použitím článku 36/1a,h DP a článku 39/2 DP za porušenie článku 53/1 DP.. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF

D-I-117 Vladimír Čunderlík, 1008926, vedúci mužstva FK Selce B-Baláže, DK udeľuje DS 4 mesiace nepodmienečne zákaz výkonu funkcie vedúceho mužstva od 25. apríla 2018 podľa článku 53/3a DP  za porušenie článku 53/1 DP.. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-118 Michal Čunderlík, 1172115, kapitán mužstva FK Selce B-Baláže, DK udeľuje DS 4 mesiace nepodmienečne zákaz výkonu funkcie kapitána mužstva od 25. apríla 2018 podľa článku 53/3a DP  za porušenie článku 53/1 DP.. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 84 odstavec 1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Jozef Medveď

Zmeny v DL č. 20 6. 5 a 8. 5. 2018: Podkonice – Hronec (Páleš – Kliment – Sitarčík);

Valaská – Braväcovo  (Sališ – Kamenský – Čunderlík); Šalková B – Nemecká 6. 5. 2018 (nedeľa) o 16,30 (Chromč – A. Jekkel), II. trieda skupina B NE 6. 5. 2018 Polomka – Braväcovo B (Godál), Jasenie – Heľpa (Ondruš – Mojžiš).

Starší  žiaci 8. kolo 8. 5. 2018 o 10,30:

Poniky – Dukla BB B (Petrovič); Braväcovo – Selce (Chromč); P. Polhora – Valaská (Kliment);

Valaská – P. Polhora 6.mája o 14,00  (Kamenský za Klimenta).

Upozornenie pre R a DZ:

– Upozorňujeme R na dôsledné vypisovanie v ZoS členov RT, ktorí sa nachádzajú na lavičke náhradníkov alebo podieľajú na organizácii MFS. /tréner, asistent, vedúci, doktor, masér, zdravotník, HÚ, videotechnik, ÚS, hlásateľ./ Na správne uvedenie skutočného začiatok MFS. /viď. časový cyklus ISSF./ + odôvodnenie neskorého začiatku MFS a neskoré uzavretie ZoS, Správa DS a DP. Všetkým R a DZ, ktorí mali chyby v ZoS v mesiaci marec a apríl boli chyby poslané e-mailom aby sa poučili, kde mali nedostatky. Od 1.5. 2018 všetky chyby a nedostatky v ZoS  R a DZ budú trestané pokutou v zmysle Zásad pre činnosť KR a DZ.

– Upozornenie pre R na včasné ospravedlnenie sa na MFS  najneskôr v pondelok do 12,00 hod.. Po tomto termíne bude KR postupovať v zmysle RS.