Úradná správa č. 38, v Banskej Bystrici, 15. 4. 2016

Správy zo sekretariátu

  1. Upozorňujeme futbalové kluby: ŠK Zornička Riečka, ŠK Sokol Staré Hory, Mladosť Pohorelá a Družstevník Šumiac, že ešte stále nemajú uhradené elektronické faktúry za mesiac marec. Okrem toho, že nevyhnú udeleniu pokuty od DK na jej najbližšom zasadnutí, hrozí im aj zastavenie činnosti až do doby úhrady faktúry, v prípade FK Šumiac zákaz prestupov jej hráčov v letnom prestupovom období, keďže sú momentálne nehrajúcim klubom.
  2. Na základe sťažnosti FK Jasenie na výkon rozhodcovskej trojice žiadame ŠK OPL Poniky predložiť videozáznam z MFS I. triedy 16. kolo Poniky – Jasenie v termíne do 20. apríla 2016 do 16,00 hodiny na sekretariát ObFZ.
  3. V pondelok 2. mája 2016 sa uskutoční tretie kolo výberu mladších žiakov ročníka narodenia 2004. Výber žiakov sa uskutoční na ihrisku v Radvani od 15,15 hodiny. Nominovaní hráči: Branislav Sokol, Jaromír Knoška, Thomas Krajčovic, Adam Lukáč, Marek Puškár, Martin Rendla, Dárius Rusko, Samuel Svetlík, Viktor Úradník, Benjamín Túry, Róbert Richter (všetci FK Dukla Banská Bystrica), Patrik Morong, Jakub Matula, Matúš Trnavský, Dominik Záhorský, Samuel Havlíček Filip Ambros, Martin Lupták, Adam Gbúr, Matej Kováčik, Pavol Kováčik, Jakub Kovalčík, Patrik Giertl, Peter Fialka, Marko Švantner (všetci ŽP Šport Podbrezová), Dominik Kováčik (Partizán Čierny Balog), Daniel Mondzo, Dominik Dupej, Tomáš Kapusta, Matej Mikuštiak, Jakub Chromek, Dominik Beňuš, Michal Studený, Patrik Chromek (FK Jupie BB-Badín), Rastislav Mucha, Daniel Vlček (Slovan Pohronská Polhora).

Športovo-technická komisia – predseda Ivan Šimko

  1. Na základe vzájomnej dohody futbalových klubov nariaďujeme odohrať MFS II. triedy skupiny A 18. kolo Malachov – Dúbravica dňa 24. apríla 2016 (nedeľa) o 10,30 hodine na ihrisku FK Malachov
  2. Oneskorené začiatky stretnutí: I. trieda – Poniky-Jasenie (D-internet), II. trieda – Hiadeľ-Staré Hory (H-nominácia hráčov), Horné Pršany-Mičina (H-porucha auta vedúceho mužstva), Ľubietová-Riečka (H-porucha autobusu), Harmanec-Hronsek (H-nominácia hráčov).

Komisia mládeže – predseda Martin Majling

Komisia mládeže oznamuje, že v stredu dňa 27. apríla bude o 17,00  vo veľkej  zasadačke ObFZ  stretnutie zástupcov klubov ohľadne mládežníckych súťaží ObFZ Banská Bystrica v novom súťažnom ročníku 2016/2017. Hlavný bod programu bude možnosť zostavenia okresnej súťaže dorastencov a dvojičkovej súťaže žiakov (SŽ+MŽ), prípadné iné varianty súťaží žiakov.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčení hráči po druhej ŽK:

Disciplinárne opatrenie nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne podľa článku 9/2 a,ii DP a podľa článku 71/1a, 71/2a,b a 37/3 DP.

D-I-93 Ján Grajzer, 1116555, FK Harmanec, 1 stretnutie nepodmienečne od 12. apríla 2016. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

Ostatné tresty:

D-I-94 Adam Zvara, 1245488, FK Strelníky, podľa článku 37/5a DP udeľuje DK DO 1 stretnutie nepodmienečne od 12. apríla 2016. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-95 Matúš Holécy, 1159418, FK Slovenská Ľupča, podľa článku 37/5a DP udeľuje DK DO 1 stretnutie nepodmienečne od 12. apríla 2016. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

DK k podnetu KR ObFZ Banská Bystrica na potrestanie rozhodcov a delegáta za chyby v ISSF zápisoch žiada doplnenie konkrétnych porušení resp. nedostatkov uvedených v úradnej správe č. 37/2016 u každého jednotlivého rozhodcu osobitne.

D-II-10 DK berie na vedomie žiadosť FK Mladosť Lučatín o zmenu DO uverejneného v ÚS č. 17 pod D – I – 82 Tomáš GREGOR 1239721 a zamieta ju. Poplatok 10 € bude zahrnutý do MZF.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 84 odstavec 1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Jozef Medveď

Zaraďujeme na nominačnú listinu rozhodcov ObFZ:  Michal Verdžák, 974 04 Banská Bystrica, Poľná 9, mobil : 0914/101 529.