Úradná správa č 37, v Banskej Bystrici, 18.4.2019

Športovo-technická komisia – predseda Peter Mazúch

  1. Vyžrebovanie nadstavbovej časti súťaže II. triedy skupiny B:

Prvé kolo:28. apríla 2019 o 16,00 hodine: skupina o postup (SOP): Beňuš – Michalová (10,30), Heľpa – Tatran Čierny Balog B; skupina o umiestnenie (SOU): Pohorelá – Polomka (13,30), Dolná Lehota – Pohronská Polhora.

  1. kolo 5. mája 2019 o 16,30 hodine SOP: Beňuš – Heľpa (10,30), Michalová – Tatran Čierny Balog B; SOU: Pohorelá – Dolná Lehota (13,30), Polomka – Pohronská Polhora.
  2. kolo 12. mája 2019 o 16,30 hodine SOP: Tatran Čierny Balog B – Beňuš (sobota 11.5. o 16,30), Heľpa – Michalová; SOU: Dolná Lehota – Polomka, Pohronská Polhora – Pohorelá.
  3. kolo 19. mája 2019 o 17,00 hodine SOP: Tatran Čierny Balog B – Heľpa (sobota 18.5. o 17,00), Michalová – Beňuš; SOU: Polomka – Pohorelá, Pohronská Polhora – Dolná Lehota.
  4. kolo 25. mája 2019 (sobota) o 17,00 hodine SOP: Tatran Čierny Balog B – Michalová, Heľpa – Beňuš; SOU: Pohronská Polhora – Polomka, Dolná Lehota – Pohorelá.
  5. kolo 1. júna 2019 (sobota) o 17,00 hodine SOP: Michalová – Heľpa, Beňuš – Tatran Čierny Balog B; SOU: Polomka – Dolná Lehota, Pohorelá – Pohronská Polhora.
  6. Upozorňujeme FK Nemecká na dodržiavanie Rozpisu súťaží ObFZ BB časti Športovo – technické zásady bod číslo 3 (nakrúcanie videozáznamu). V prípade opakovaného nedodržania týchto zásad postúpime klub na riešenie DK.
  7. Upozorňujeme futbalové kluby, aby si do ISSF v priebehu jarnej časti súťažného ročníka nahrali kontá osôb zainteresovaných na stretnutí cez „Elektronickú podateľňu – registrácia osoby/príslušnosti“ (vedúci mužstva, zdravotník, masér, tréner, asistenti trénera), pretože od nového súťažného ročníka 2019/2020 sa im nebude dať bez týchto údajov uzatvoriť zápis o stretnutí.
  8. Na základe stále nepostačujúceho počtu aktívnych rozhodcov, nariaďujeme vzhľadom k pokrytiu všetkých stretnutí rozhodcami odohrať MFS I. triedy 21. kolo Brusno – Brezno dňa 12. mája 2019 o 17,15 hodine.
  9. Oznamujeme futbalovým klubom mládežníckych súťaží, že dňa 11. mája 2019 organizuje FK Podkonice turnaj prípraviek a dňa 25. a 26. mája 2019 dvojdňový turnaj mladších žiakov. Preto doporučujeme, aby si v týchto termínoch nedohodli vzájomné stretnutia a mohli sa organizovaných turnajov prípadne zúčastniť.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčení hráči po druhej ŽK:

Disciplinárna sankcia pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne podľa článku 9/2b DP a podľa článku 37/3 DP.

D-I-76 Miroslav Brna, 1152034, FK Hiadeľ, od 17. apríla 2019. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

D-I-77 Ján Gajdoš, 1273792, FK Poniky, od 17. apríla 2019. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

Ostatné:

D-I-78 Filip Slabecius, 1280790, FK Jasenie (3 ŽK udelené v jesennej časti za FK Brusno), DK udeľuje DS 1 stretnutie nepodmienečne od 17. apríla 2019 podľa 37/5a DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

D-I-79 Tomáš Kováč, 1180290, FK Nemecká, DK udeľuje DS 1 stretnutie nepodmienečne od 17. apríla 2019 podľa 37/5a DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-80 DK berie na vedomie žiadosť hráča Romana Pušku, 1348823, FK Nemecká, o zmenu trestu. Na základe článku 41/1,2 DP trest mení na podmienečný do 30. júna 2019. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

DK podnet od komisie rozhodcov berie na vedomie a vzhľadom na to, že pán Milan Mojžiš, 1115701, delegát ObFZ BB, sa dňom 12. apríla 2019 vzdal všetkých funkcií, týkajúcich sa futbalového diania, DK neprijíma žiadne disciplinárne sankcie.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 84 odstavec 1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Erik Gemzický

Zmeny v delegačnom liste  č. 18:

Ľubietová – Staré Hory (Pavúk), Horné Pršany – Hronsek (Jurčák – Sojka, Račák),

Osrblie – Jasenie (Páleš – Höhn  – Kotrán), Slovenská Lupča – Braväcovo DZ Kotrán za Uhrína.

Upozorňujeme R a DZ aby sa na lavičke náhradník zdržiavali len osoby uvedené v ZoS!!!