Úradná správa č 36, v Banskej Bystrici, 12.4.2019

Športovo-technická komisia – predseda Peter Mazúch

1.Na základe stále nepostačujúceho počtu aktívnych rozhodcov, nariaďujeme vzhľadom k pokrytiu všetkých stretnutí rozhodcami odohrať MFS nasledovne: I. trieda 19. kolo Strelníky – Slovenská Ľupča dňa 28. apríla 2019 o 15,00 hodine; I. trieda 19. kolo Lučatín – Osrblie dňa 28. apríla o 17,30 hodine.

2.Opravujeme bod číslo 8 z Úradnej správy č. 35 nasledovne: nariaďujeme odohrať MFS II. triedy skupiny B 14. kolo Heľpa – Tatran Čierny Balog B dňa 14. apríla 2019 13,00 hodine.

3.Upozorňujeme futbalové kluby, štartujúce v II. triede skupine B, že všetky stretnutia posledného (14. kola) základnej časti súťaže sa odohrajú v jednom termíne 14. apríla 2019 o 15,30 hodine ÚHČ,  s výnimkou vyššie uvedeného stretnutia Heľpa – Tatran Čierny Balog B.

4.Upozorňujeme FK Partizán Hiadeľ na dodržiavanie Rozpisu súťaží ObFZ BB bod číslo 10 písmeno C a zmien uvedených v úradných správach (rešpektovanie a dodržiavanie farieb dresov domáceho družstva, ktoré sú uvedené v adresári klubov). V prípade opakovaného porušenia tohto nariadenia postúpime futbalový klub na riešenie DK.

5.Oznamujeme futbalovým klubom mládežníckych súťaží, že dňa 11. mája 2019 organizuje FK Podkonice turnaj prípraviek a dňa 25. a 26. mája 2019 dvojdňový turnaj mladších žiakov. Preto doporučujeme, aby si v týchto termínoch nedohodli vzájomné stretnutia a mohli sa organizovaných turnajov prípadne zúčastniť.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčení hráči po druhej ŽK:

Disciplinárna sankcia pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne podľa článku 9/2b DP a podľa článku 37/3 DP.

D-I-70Tomáš Tóth, 1228500, FK Horné Pršany, od 10. apríla 2019. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

Vylúčení hráči priamo po ČK:

Disciplinárna sankcia nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa článku 9/2b DP.

D-I-71 Martin Berčík, 1116730, FK Pohronská Polhora, DK udeľuje disciplinárnu sankciu (DS) 1mesiacnepodmienečne od 10. apríla 2019 s prerušením podľa článku 48/2b DP za porušenie článku 48/1c DP s použitím článku 36/2a DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

D-I-72  Zdenko Urva, 1068539, FK Harmanec, DK udeľuje DS 1 stretnutie  nepodmienečne od 10. apríla 2019 podľa článku 46/2 DP za porušenie článku 46/1bDP (zmarenie vyloženej gólovej príležitosti). Poplatok 10 € bol zahrnutý MZF.

D-I-73 Roman Puška, 1348823, FK Nemecká, DK udeľuje DS 2 stretnutianepodmienečne od 10. apríla 2019 podľa článku 45/2 DP za porušenie článku 45/1DP (zakázaná hra – skopnutie). Poplatok 10 € bol zahrnutý MZF.

D-I-74 Igor Štulajter, 13041963, FK Tatran Čierny Balog, DK udeľuje DS 1 mesiac nepodmienečne zákaz výkonu akejkoľvek činnosti v MFS podľa článku 48/2b DP za porušenie článku 48/1c DP od 10. apríla 2019 podľa 9/2c DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

Ostatné:

D-I-75Ivan Kováč, 1198685, FK Strelníky, DK udeľuje DS 1 stretnutie nepodmienečne od 10. apríla 2019 podľa 37/5a DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

D-I-76 Matej Vaník, 1150734, FK Lučatín, DK udeľuje DS 1 stretnutie nepodmienečne od 10. apríla 2019 podľa 37/5a DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-II-12 DK v zmysle článku 12/6 DP článku 5b Rozpisu majstrovských futbalových súťaží ukladá pokutu 80 € pre FK Dolná Lehota za porušenie článku 59 DP za nenastúpenie mužstva na stretnutie II. triedy skupiny B 12. kolo Heľpa – Dolná Lehota dňa 31. marca 2019.  Poplatok 10 € za prerokovanie priestupku bol zahrnutý do MZF.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 84 odstavec 1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Erik Gemzický

Zmeny v delegačnom liste  č. 17: Heľpa –Tatran Čierny BalogB 13:00 (Schober – Bošeľa, Sojka); Beňuš – Dolná Lehota (Matušík – Kamenský); Pohorelá – Pohronská Polhora (Bošeľa – Sojka); Braväcovo – Brusno (Čutka – Schober, Račák – Kotrán); U15 Selce – Poniky 10:30 (Höhn).

Stretnutia SsFZ: 13.4. 2019 12:30 Šalková – Žarnovica (AR1 Čutka); 15:30 Slovenská Ľupča – Pliešovce (AR1 Čutka);Podbrezová – Juventus Žilina (Matušík, Ondruš).

Na základe vlastných zistení odstupujeme DK DZ Milana Mojžiša za porušenie kódexu futbalovej etiky a štatútu delegáta SFZ.