Úradná správa č. 36, v Banskej Bystrici, 13. 4. 2018

Športovo-technická komisia – predseda Peter Mazúch

Súhlasíme po vzájomnej dohode futbalových klubov s odohratím MFS II. triedy skupiny B 11. kolo Pohronská Polhora – Jasenie dňa 15. apríla 2018 (nedeľa) o 16,00 hodine na ihrisku v Pohronskej Polhore.

Súhlasíme po vzájomnej dohode futbalových klubov s odohratím MFS I. triedy starších žiakov U15 10. kolo Poniky – Valaská dňa 24. mája 2018 (štvrtok) o 16,30 hodine na ihrisku FK Poniky.

Nariaďujeme odohrať neodohraté MFS I. triedy starších žiakov 10. kolo Braväcovo – Pohronská Polhora a Slovenská Ľupča – MFK Dukla Banská Bystrica B dňa 1. mája 2018 (utorok) o 10,30 hodine.

Na základe požiadavky SsFZ (zasadnutie Výkonného výboru SFZ) nariaďujeme odohrať MFS I. triedy 24. kolo Tatran Čierny Balog – Hronec dňa 2. júna 2018 (sobota) o 15,30 hodine na ihrisku v Čiernom Balogu – Jánošovka.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčení hráči po druhej ŽK:

Disciplinárna sankcia pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne podľa článku 9/2b DP a podľa článku 37/3 DP.

D-I-91 Juraj Kocúr, 1140693, FK Hronec, od 11. apríla 2018. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

Ostatné:

D-I-92 Mário Gašperan, 1233414, FK Braväcovo, DK udeľuje DS 1 stretnutie nepodmienečne od 7. apríla 2018 podľa článku 37/5a DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-I-93 Martin Račko, 1257685, FK Poniky, DK udeľuje DS 1 stretnutie nepodmienečne od 11. apríla 2018 podľa článku 37/5a DP. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

D-II-14 DK berie na vedomie podanie DZ Milana Mojžiša, 1115701 a v zmysle článku 9/1a DP upozorňuje TJ Mladosť Pohorelá na povinnosť zotrvania funkcionárov v priestoroch futbalového areálu až do odchodu všetkých delegovaných osôb. Poplatok 10 € pre TJ Mladosť Pohorelá bol zahrnutý do MZF.

D-II-15 DK berie na vedomie podanie FK Sokol Braväcovo a odstupuje ho na riešenie komisii rozhodcov (nesúhlas s vyjadrením DZ).

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 84 odstavec 1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Jozef Medveď

Zmeny v delegačnom liste č. 17:

Brezno – Podkonice (Mikloš – AR 1, Medveď – AR 2), Valaská – T. Č. Balog (Ondruš – AR 2), Brusno – Šalková B (Štrba za Schobera, Schober – AR 2), Braväcovo – Strelníky SO (DZ Kosec V. za Kotrán), Harmanec – Ľubietová (Telúch), starší žiaci: Jasenie – P. Polhora (Ondruš za Kamenský).

Upozornenie pre DZ:

Upozorňujeme DZ na povinnosť zahliadnutia videa zo MFS v prípade spornej situácie: (PK, ČK, HMN, Gól – neuznanie regulárneho či uznanie neregulárneho.  Postup popísať v správe DP, DS. Za nerešpektovanie tohto nariadenie bude DZ potrestaný v zmysle zásad pre činnosť DZ.

Upozornenie pre R:

Upozorňujeme R na dôsledné vypisovanie v ZoS členov RT, ktorí sa nachádzajú na lavičke náhradníkov alebo podieľajú na organizácii MFS. /tréner, asistent, vedúci, doktor, masér, zdravotník, HÚ, videotechnik, ÚS, hlásateľ./ Na správne uvedenie skutočného  začiatok MFS. /viď. časový cyklus ISSF./ + odôvodnenie neskorého začiatku MFS.

Riešenie sťažností:

Osrblie – Braväcovo  (16 k) –  opodstatnená v celom rozsahu.