Úradná správa č. 35, v Banskej Bystrici, 6. 4. 2018

Športovo-technická komisia – predseda Peter Mazúch

Súhlasíme po vzájomnej dohode futbalových klubov s odohratím MFS nasledovne: I. trieda 15. kolo Braväcovo – Podkonice dňa 6. apríla 2018 (piatok) o 17,00 hodine na ihrisku v Braväcove, Slovenská Ľupča – Šalková B dňa 8. mája 2018 (utorok) o 16,30 hodine na ihrisku v Slovenskej Ľupči, 18. kolo Podkonice – Slovenská Ľupča dňa 21. apríla 2018 (sobota) o 16,00 hodine na ihrisku v Podkoniciach.

Nariaďujeme odohrať neodohrané MFS I. triedy 15. kolo Poniky – Hronec a Tatran Čierny Balog – Pohorelá dňa 8. mája 2018 (utorok) o 16,30 hodine.

Nariaďujeme odohrať neodohraté MFS II. triedy skupiny A 15. kolo dňa 1. júna 2018 (piatok) o 17,30 hodine. ŠTK bude po vzájomnej dohode akceptovať aj skorší termín odohratia stretnutí.

KM vyzýva futbalové kluby I. triedy starších žiakov na predloženie vzájomných dohôd termínov neodohratých MFS 10. kola Poniky – Valaská, Braväcovo – Pohronská Polhora a Slovenská Ľupča – MFK Dukla Banská Bystrica B do najbližšieho zasadnutia komisie (11. apríla 2018 do 15,00 hodiny). V prípade nepredloženia vzájomných dohôd KM určí termín dohrávok podľa vlastného uváženia.

Na základe žiadosti FK Jasenie súhlasíme s odohratím MFS II. triedy skupiny B 12. kolo Jasenie – Polomka dňa 21. apríla 2018 (sobota) o 16,00 hodine na ihrisku FK Jasenie.

Súhlasíme po vzájomnej dohode futbalových klubov s odohratím MFS II. triedy skupina A 17. kolo Horné Pršany – Riečka dňa 15. apríla 2018 (nedeľa) o 12,00 hodine na ihrisku FK Horné Pršany.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčení hráči po druhej ŽK:

Disciplinárna sankcia pozastavenie výkonu športovej činnosti na 1 stretnutie nepodmienečne podľa článku 9/2b DP a podľa článku 37/3 DP.

D-I-88 Ivan Klinčík, 1167938, FK Osrblie, od 3. apríla 2018. Poplatok 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry (MZF).

D-I-89 Robert Elek, 1189056, FK Osrblie, od . apríla 2018. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF.

Ostatné:

D-I-90 Peter Mokroš, 1047591, FK Brusno (asistent trénera), DK na základe zápisu o stretnutí a oznámenia o nedostatkoch v stretnutí v zmysle článku 9/1a DP upozorňuje menovaného na nevhodné správanie sa počas MFS I. triedy 15. kola Brezno – Brusno. V prípade opakovania sa takéhoto správania DK uloží sankciu v zmysle DP.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 84 odstavec 1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Jozef Medveď

Zmeny v delegačnom liste č. 16:

Braväcovo – Podkonice (R Páleš); Hronec  – Brezno (Majer- Kamenský), Šalková B – Slovenská Ľupča (Gajdoš za Petroviča); II trieda skupina B  Pohronská  Polhora – Dolná  Lehota (Ondruš za Čutku)), Tatran Čierny Balog B – Braväcovo B streda 11.4. o 17,00 (Čutka – Ondruš); I. trieda starší žiaci  SO 10,30 Braväcovo – Slovenská Ľupča (Ondruš za Čupku).

Upozorňujeme rozhodcov a dôslednosť kontrolovania lavičky náhradníkov, žiadne netolerovanie NS resp. HNS správania sa hráčov resp. trénerov a osôb na LN, v prípade netrestania bude KR riešiť pochybenie podľa interných zásad KR. Výlučne v takomto prípade je nutné používať tlačivo OZNÁMENIE O NEDOSTATKOCH V STRETNUTÍ!!!

Upozorňujeme delegátov zväzu na dôsledné upozornenie R na skutočnosť o správanie sa LN. Pri  PK,ČK a dosiahnutí resp. nedosiahnutí gólu utvrdiť si správnosť rozhodnutia R na videozázname a túto skutočnosť uviesť v správe delegáta stretnutia.- bezpodmienečne !