Úradná správa č. 34, v Banskej Bystrici, 5.6.2020

Správy zo sekretariátu

V utorok 9. júna 2020 sa uskutoční zasadnutie Výkonného výboru ObFZ Banská Bystrica, na ktorom budú prerokované konštruktívne návrhy predsedu zväzu a členov VV ohľadne nového súťažného ročníka. O konkrétnych výsledkoch rokovania budeme futbalové kluby informovať v najbližšej úradnej správe.

Upozorňujeme futbalové kluby, že tento týždeň boli v systéme ISSF otvorené všetky súťaže ObFZ Banská Bystrica pre nový súťažný ročník 2020/2021, vrátane súťaže dorastu U19 a žiackych súťaží  U15,  U13 a prípraviek. Pripomíname, že pred vyplnením prihlášky do súťaže, ktorá sa nachádza v elektronickej podateľni, je potrebné najskôr vytvoriť nové družstvo v novej sezóne, ktorého názov do prihlášky doťahuje (v prípade nevytvorenia nového družstva sa prihláška nedá celá vyplniť a tým pádom aj odoslať). Upozorňujeme, že prihláška sa odosiela za každé prihlásené družstvo zvlášť, to znamená, že futbalový klub, ktorý prihlasuje aj dospelých aj napr. žiakov musí vyplniť a odoslať dve prihlášky do súťaže. Uzávierka prihlášok je do 30. júna 2020 do 24,00 hodiny u súťaží dospelých  Uzávierka prihlášok mládežníckych družstiev je plánovaná do konca júla.

Z dôvodu objektívneho predčasného ukončenia súťažného ročníka 2019/2020 a následného neuplatnenia postupov a zostupov družstiev vo všetkých súťažiach, vedenie ObFZ rozhodlo ponechanie počtu družstiev v súťažiach ObFZ dospelých aj pre súťažný ročník 2020/2021. Z tohto dôvodu sa aktív ŠTK pred začiatkom súťažného ročníka neuskutoční a štartové čísla budú FK pridelené aj pre nový súťažný ročník také ako boli vyžrebované pre súťažný ročník 2019/2020. Upozorňujeme však, aby futbalové kluby nezabudli uviesť do prihlášky aj svoje výnimky ÚHČ, pretože tie na rozdiel od pridelených čísiel sa neprenášajú automaticky z minulého súťažného ročníka.

Pridelené čísla pre nový súťažný ročník 2020/2021:

Prvá trieda: 1 – Heľpa, 2 – Tatran Čierny Balog, 3 – Osrblie, 4 – Nemecká, 5 – Beňuš, 6 – Lučatín, 7 – Slovenská Ľupča, 8 – Jasenie, 9 – Hronec, 10 – Valaská 11 – Brusno, 12 – Braväcovo, 13 – Strelníky, 14 –Poniky.

Druhá trieda skupina A: 1 – Tajov, 2 – Ľubietová, 3 – Dúbravica, 4 – Šalková B, 5 – Staré Hory, 6 – Riečka, 7 – Harmanec, 8 –Selce B-Baláže, 9 – voľné číslo, 10 – Mičiná, 11 – Hiadeľ, 12 – Horné Pršany, 13 – Malachov, 14 – Rakytovce B.

V prípade neprihlásenia sa FK Hiadeľ, prípadne aj iných futbalových klubov, upraví ŠTK čísla spôsobom, aby nebola narušená kontinuita s vyššími súťažami.

Druhá trieda skupina B: 1 – Pohronská Polhora, 2 – Tatran Čierny Balog B), 3 – Dolná Lehota, 4 – Polomka, 5 – Michalová, 6 – Pohorelá, 7 – Braväcovo B.

V prípade neprihlásenia sa FK Pohorelá, prípadne aj iných futbalových klubov, upraví ŠTK čísla spôsobom, aby nebola narušená kontinuita s vyššími súťažami.

Štartovné čísla je možné zmeniť len po vzájomnej dohode oboch zainteresovaných futbalových klubov.

V prípade neprihlásenia sa družstva dospelých do príslušnej súťaže v ktorej pôsobil v ročníku 2019/2020, bude sa na uvoľnené miesto dopĺňať družstvo z nižšej súťaže v zmysle územnej príslušnosti, podľa poradia v tabuľkách po jesennej časti 2019, ktoré v tejto mimoriadnej situácii berieme ako pomocné kritérium.