Úradná správa č. 34, v Banskej Bystrici, 29.3.2019

Športovo-technická komisia – predseda Peter Mazúch

Na základe vzájomnej dohodysúhlasíme s odohratím MFS I. triedy 15. kolo Braväcovo – Valaská dňa 31. marca 2019 (nedeľa) o 16,00 hodine na ihrisku v Braväcove.

Schvaľujeme súpisky A mužstiev FK Tatran Čierny Balog, ŠK Selce a FK Šalková bez pripomienok.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Vylúčení hráči priamo po ČK:

Disciplinárna sankcia nepodmienečné pozastavenie výkonu športovej činnosti podľa článku 9/2b DP.

D-I-66 DK berie na vedomie udelenie ČK hráčovi: Marek Vaňo, 1252840, FK Slovenská Ľupča, v MFS I. triedy 14. kolo Slovenská Ľupča – Priechod  a na základe odborného stanoviska KR upúšťa od potrestania hráča (nebolo zmarenie vyloženej gólovej príležitosti, ale len sľubne sa rozvíjajúcej akcie, za čo sa udeľuje ŽK).

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 84 odstavec 1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Erik Gemzický

Dôrazne upozorňujeme R a DZ na uvádzanie v ZoS u R resp. v správe DS u DZ, či bola riadne umiestnená reklama sponzora.

R ktorí budú rozhodovať svoje stretnutia  31. 3. žiadame uzatvoriť ZoS promptne v mieste konania stretnutia, nakoľko je posledný deň MZF.

Zmeny v delegačnom liste číslo 15:

I.Trieda Lučatín Brusno R Tokár za Štrbu; Hiadeľ – Selce B Matušík za Ríšu

  1. trieda: Pohorela – Polomka Račák za Chládeka; Heľpa – D- Lehora AR1 Račák za Chládeka

Stretnutia riadené SsFZ: 30.3.19 15:00 Braväcovo – Brezno (Matušík -Čutka);30.3.19 12:00 Šalková – Hrochoť (Petrík – Gajdoš); 30.3.19 15:00 Slovenská Ľupča – Žarnovica (Žubor – Gajdoš).