Úradná správa č. 33, v Banskej Bystrici, 22.3.2019

Športovo-technická komisia – predseda Peter Mazúch

  1. Na základe vzájomnej dohody vzhľadom k nespôsobilej hracej plochy súhlasíme s odohratím MFS II. triedy skupiny A 14. kolo Selce B-Baláže – Staré Hory dňa 1. mája 2019 (streda – štátny sviatok) o 10,30 hodine na ihrisku v Balážoch.
  2. Na základe vzájomnej dohody vzhľadom k nespôsobilej hracej plochy súhlasíme s odohratím MFS II. triedy skupiny A 14. kolo Riečka – Dúbravica dňa 1. mája 2019 (streda – štátny sviatok) o 16,30 hodine na ihrisku v Riečke.
  3. Na základe vzájomnej dohody súhlasíme s odohratím MFS I. triedy mladších žiakov U13skupiny B 9. kolo Valaská – Partizán Čierny Balog dňa 3. apríla 2019 (streda) o 17,00 hodine na ihrisku vo Valaskej..

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Zmeny trestov:

D-I-64 DK berie na vedomie žiadosť o zmenu trestu hráča Tomáša Martinca, 1141553, FK Mičiná. DK z hľadiska povahy priestupku a článku 36/2a DP so zmenou trestu nesúhlasí. Poplatok za prerokovanie vo výške 10 € bol zahrnutý do mesačnej zbernej faktúry.

D-I-65 DK berie na vedomie žiadosť o zmenu trestu hráča Zdenka Bindera, 1143655, FK Mičiná. DK na základe článku 36/3,4 DP a článku 41/1,2 DP mení trest na podmienečný s lehotou účinnosti do 30. júna 2019. Poplatok 10 € bol zahrnutý do MZF..

Prerušené tresty a ich zostatky z jesennej časti súťažného ročníka:

Patrik Piliar, 1250139, FK Hronec, 1 stretnutie nepodmienečne;
Peter Nesteš, 1149875, FK Riečka, 2 a pol mesiaca nepodmienečne;
Tomáš Goceliak, 1154739, FK Pohronská Polhora, 3 mesiace nepodmienečne;
Jakub Strmeň, 1261205, FK Polomka, 2 stretnutia nepodmienečne;
Tomáš Martinec, 1141553, FK Mičiná, 1 mesiac nepodmienečne;
Peter Mokroš, 1047591, FK Brusno, 2 a pol mesiaca nepodmienečne;
Vladimír Čunderlík, 1008926, FK Selce B-Baláže, 1 mesiac nepodmienečne;
Michal Čunderlík, 1172115, FK Selce B-Baláže, 1 mesiac nepodmienečne;
Šimon Štulrajter, 1272946, FK Tatran Čierny Balog, 2 stretnutia nepodmienečne;
Ondrej Majer, 1174459, FK Poniky, 1 stretnutie nepodminečne;
Kristián Mazúch, 1242294, FK Poniky, 1 stretnutie nepodmienečne;
Jozef Vozár, 1171389, FK Brezno, 1 stretnutie nepodmienečne.

Všetky zostatky uvedených trestov platia s účinnosťou od 20. marca 2019.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 84 odstavec 1 DP).

Komisia rozhodcov – predseda Erik Gemzický

Zmeny v selegačnom liste č. 14: I. trieda: S. Ľupča – Priechod  R Čutka za Kamenského;
Valaská – Osrblie  AR1 Chládek za Ondruša;  Strelníky – Lučatín AR 1 Ondruš za Chládeka
Braväcovo – Hronec R Kamenský za Čutku.

II.trieda: H. Pršany – Harmanec AR1 Kalina za Čutka.

Stretnutia riadené SsFZ: 23.03. 2019 14:00 Braväcovo – Tornaľa AR 1 Čutka

Zaraďujeme na nominačnú listinu novovyškolených rozhodcov zo dňa 7. marca 2019:

Antonio Frehan – Roľnícka 4, Košice mobil: 0950 716169 mail: antosska1331@gmail.com, Tomáš Csányi – Podháj 37, BB mobil: 0917 855 338 mail: tomascsanyi123@gmail.com,
Radovan Pavelka – Tulská 68, BB mobil: 0905 304 938 mail: pavelka.radovan@gmail.com, Marek Baláž – Povstalecká 8, BB mobil: 0917 056 326 mail: marekbalaz95@gmail.com,
Erik Melicher – Sihla 76/2, Lom nad Rimavicou mobil: 0902 356 283 mail: erik.melicher@gmail.com,
Peter Sojka – Jilemnického 457, Hronec mobil: 0944 190 868 mail: petersojka963@gmail.com,
Can Yusuf Akcay – Tajovského 51, BB mail: canyusufakcay@gmail.com