Úradná správa  č. 33, v Banskej Bystrici, 23. 3. 2018

Športovo-technická komisia – predseda Peter Mazúch

Z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok (nespôsobilé hracie plochy) prekladáme MFS I. triedy 14. kolo nasledovne: Hronec – Braväcovo, Slovenská Ľupča – Brezno na 1. mája 2018 (utorok) o 16,30 hodine a po vzájomnej dohode MFS Osrblie – Valaská na 8. mája 2018 (utorok) o 16,30 hodine.

Z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok (nespôsobilé hracie plochy) rušíme všetky stretnutia II. triedy skupiny A 14. kolo a prekladáme ich na 8. mája 2018 (utorok) o 16,30 hodine. Nakoľko na 8. mája už bolo v jesennej časti súťaže nariadené MFS 13. kola Staré Hory – Tajov prekladáme toto stretnutie na sobotu 23. júna 2018 o 17,30 hodine, prípadne po vzájomnej dohode oboch futbalových klubov bude ŠTK akceptovať aj iný termín.

Z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok (nespôsobilé hracie plochy) prekladáme MFS I. triedy starších žiakov 9. kolo na 24. júna 2018 o 10,30 hodine s výnimkou stretnutia MFK Dukla Banská Bystrica B – Jasenie, ktoré sa odohrá v pôvodne vyžrebovanom termíne na umelej tráve v Radvani. Komisia mládeže upozorňuje na možnosť odohrať MFS I. triedy starších žiakov aj v iných termínoch ako je nariadené, musí to však byť po vzájomnej dohode oboch futbalových klubov, ktorú stačí nahlásiť predsedovi ŠTK prípadne KM kvôli zabezpečeniu delegovaného rozhodcu.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Zostatok prerušených trestov udelených v jesennej časti súťažného ročníka 2017/2018:

Peter Hodál, 1270406, FK Staré Hory zostatok trestu 2 stretnutia nepodmienečne;

Milan Krupa, 1095383, FK Michalová, zostatok 3 stretnutia nepodmienečne;

Tomáš Kožiak, 1330210, FK Valaská U15, 3 stretnutia nepodmienečne;

Peter Ondruš, 1370926, FK Valaská U15, 2 mesiace a 1 týždeň;

Matúš Janoška, 1272384, FK Pohorelá, 2 stretnutia nepodmienečne;

Richard Kopic, 1079130, FK Selce B-Baláže, 2 stretnutia nepodmienečne;

Tomáš Rosina, 1104623, FK Nemecká, 1 stretnutie nepodmienečne;

Jozef Vozár, 1171389, FK Brezno, 1 stretnutie nepodmienečne;

Miroslav Bartoš, 1267761, FK Nemecká, 3 stretnutia nepodmienečne;

Pavol Vaculčiak, 1182021, FK Braväcovo, 1 stretnutie nepodmienečne;

Ján Bednár, 1056328, FK Králiky, 1 stretnutie nepodmienečne;

Roland Saksa, 1339915, FK Horné Pršany, 4 stretnutia nepodmienečne;

Ján Šimčík, 1130458, FK Šalková B, 1 stretnutie nepodmienečne;

Ján Tešlár, 1231649, FK Braväcovo, 1 stretnutie nepodmienečne.

Účinnosť všetkých trestov platí od 21. marca 2018.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 84 odstavec 1 DP).