Úradná správa č. 32, v Banskej Bystrici, 20.3.2020

Správy zo sekretariátu

Z dôvodu rozhodnutia Vlády SR a Krízového štábu SR ako aj nariadenia SFZ  ohľadne zabráneniu šírenia nebezpečného vírusu bude sekretariát počas preventívnych opatrení a karantény vykonávať svoju prácu z domu. Preto v prípade otázok a potreby kontaktujte pracovníka ObFZ buď mailom (obfzbb1@gmail.com) alebo na mobilné číslo 0905 728 487.

Športovo – technická komisia – predseda Peter Mazúch

Mimoriadna situácia v súvislosti s koronavírusom na Slovensku pokračuje. Prijaté opatrenia príslušných orgánov a s najväčšou pravdepodobnosťou aj tie budúce, neumožňujú štandardný spoločenský a športový život. Preto odkladáme začiatok jarnej časti všetkých súťaží súťažného ročníka 2019/20 riadených ObFZ na neurčito.

Podľa aktuálneho vývoja budeme futbalové hnutie včas informovať, je potrebné počítať aj s najkrajnejším riešením, t. j. so zrušením jarnej časti všetkých futbalových súťaží.

Komisia rozhodcov – predseda Erik Gemzický

KR z dôvodu odloženia začiatku súťaží ObFZ  seminár R a DZ odkladá na neurčito. Ďalšie informácie budú zverejnené v nasledujúcich ÚS. Veríme, že čoskoro sa k futbalu budeme môcť vrátiť, avšak zdravie ľudí je pre nás prvoradé.