Úradná správa č. 32, v Banskej Bystrici, 16. 3. 2018

Správy zo zasadnutia Výkonného výboru

Výkonný výbor na svojom zasadnutí okrem iných vecí rozhodol:

Súťaž starších žiakov sa odohrá podľa pôvodného vyžrebovania v ISSF trojkolove, nakoľko už vyžrebovaná a rozohratá súťaž sa v systéme ISSF nedá meniť ani upravovať. No oproti jesennej časti dochádza v súťaži starších žiakov k jednej novinke. Futbalové kluby už nebudú platiť za služby rozhodcov, tieto náklady bude znášať zväz zo svojich prostriedkov v rámci podpory a rozvoja mládežníckeho futbalu. No platí to len pre mládežnícke stretnutia, súťaž dospelých zostáva nezmenená, futbalové kluby dostanú vždy začiatkom mesiaca zálohovú faktúru klasickou poštou, ktorej splatnosť bude vždy k 20-temu dňu v príslušnom mesiaci.

Predpokladaná amnestia, o ktorej sa v zimnej prestávke hovorilo medzi futbalovými klubmi sa v podmienkach ObFZ neuskutoční, pretože na ňu nie sú splnené technické a normatívne podmienky. Nevykonané tresty udelené DK v jesennej časti (ich zostatky) ostávajú v platnosti. Ich zoznam je uvedený v správach disciplinárnej komisie.

Termín letného aktívu ŠTK spojeného s vyžrebovaním nového súťažného ročníka bol určený na sobotu 14. júla 2018. Miesto a čas aktívu bude určené dodatočne v priebehu jarnej časti súťaže.

Športovo-technická komisia – predseda Peter Mazúch

Upozorňujeme futbalové kluby 1. triedy, že FK Mladosť Pohorelá odohrá svoje domáce stretnutia vždy v nedeľu v ÚHČ.

Žiadame futbalové kluby 1. triedy a 2. triedy skupiny A, ktoré majú odohrať podľa vyžrebovania prvé jarné kolo v domácom prostredí, aby najneskôr do stredy 21. marca do 15,00 hodiny nahlásili predsedovi ŠTK alebo na mail ObFZ, stav hracej plochy svojho ihriska a možnosť odohratia stretnutia na ňom prípadne nahlásenia inej spôsobilej hracej plochy (umelá tráva).

V nedeľu 11. marca 2018 sa uskutočnil v telocvični ZŠ Nemecká posledný zimný halový turnaj mládeže v kategórii dorastu. Zúčastnili sa ho prihlásení účastníci: ŠK Selce, FK Baník Ľubietová, FK Sokol Braväcovo, FK 1928 Jasenie, FK 34 Brusno-Ondrej a OFK Slovan Valaská. Družstvá sa stretli medzi sebou systémom každého s každým a na základe tabuľky zo všetkých stretnutí bolo určené konečné poradie družstiev.

Výsledky stretnutí: Valaská – Selce 1 : 1; Ľubietová – Jasenie 1 : 1; Braväcovo – Brusno 3 : 1; Selce – Ľubietová 0 : 1; Brusno – Valaská 2 : 0; Jasenie – Braväcovo 0 : 1; Brusno – Selce 3 : 0; Braväcovo – Ľubietová 2 : 1; Valaská – Jasenie 2 : 4; Selce – Braväcovo 2 : 2; Jasenie – Brusno 3 : 1; Ľubietová – Valaská 0: 2; Jasenie – Selce 3 : 1; Valaská – Braväcovo 2 : 3;  Brusno – Ľubietová 1 : 4.

Poradie: 1. Braväcovo 13 bodov (skóre 11:6), 2. Jasenie 10 bodov (11:6), 3. Ľubietová 7 bodov (7:6), 4. Brusno 6 bodov (8:10), 5. Valaská 4 body (7:10), 6. Selce 2 body (4:10).

Víťazom turnaja dorastencov sa stal FK Sokol Braväcovo.

Zároveň boli vyhodnotení aj najlepší strelec turnaja – Dominik TRNKA (Jasenie) a aj najlepší hráč – Peter LAKOMČÍK (FK Brusno).

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Zostatok prerušených trestov udelených v jesennej časti súťažného ročníka 2017/2018:

Peter Hodál, 1270406, FK Staré Hory zostatok trestu 2 stretnutia nepodmienečne;

Milan Krupa, 1095383, FK Michalová, zostatok 3 stretnutia nepodmienečne;

Tomáš Kožiak, 1330210, FK Valaská U15, zostatok 3 stretnutia nepodmienečne;

Peter Ondruš, 1370926, FK Valaská U15, zostatok trestu 2 mesiace a 1 týždeň;

Matúš Janoška, 1272384, FK Pohorelá, 2 stretnutia nepodmienečne;

Richard Kopic, 1079130, FK Selce B-Baláže, 2 stretnutia nepodmienečne;

Tomáš Rosina, 1104623, FK Nemecká, 1 stretnutie nepodmienečne;

Jozef Vozár, 1171389, FK Brezno, 1 stretnutie nepodmienečne;

Miroslav Bartoš, 1267761, FK Nemecká, 3 stretnutia nepodmienečne;

Pavol Vaculčiak, 1182021, FK Braväcovo, 1 stretnutie nepodmienečne;

Ján Bednár, 1056328, FK Králiky, 1 stretnutie nepodmienečne;

Roland Saksa, 1339915, FK Horné Pršany, 4 stretnutia nepodmienečne;

Ján Šimčík, 1130458, FK Šalková B, 1 stretnutie nepodmienečne;

Ján Tešlár, 1231649, FK Braväcovo, 1 stretnutie nepodmienečne.

Účinnosť všetkých trestov platí od 21. marca 2018.

Odvolanie proti rozhodnutiu DK (okrem rozhodnutí podľa článku 37/3,5 alebo 8 DP) sa podáva na disciplinárnu komisiu ObFZ v lehote do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (článok 84 odstavec 1 DP).