Úradná správa č. 31, v Banskej Bystrici, 13.3.2020

Správy zo sekretariátu

V súvislosti s rozhodnutím samosprávy a štátnych orgánov o preventívnych opatreniach pred šírením koronavírusu, rozhodol Výkonný výbor ObFZ BB o presunutí  plánovanej hodnotiacej konferencie na letný termín. Konferencia bude spojená  aktívom ŠTK a s vyžrebovaním nového súťažného ročníka, ktorý sa bude konať začiatkom júla 2020.

Z tohto dôvodu ako aj doporučenia SFZ  bude aj sekretariát počas karantény vykonávať svoju prácu „z domu“. Preto v prípade otázok a potreby kontaktujte pracovníka ObFZ buď mailom (obfzbb1@gmail.com) alebo na mobilné číslo 0905 728 487.

Komisia rozhodcov – predseda Erik Gemzický

Takisto aj komisia rozhodcov vzhľadom k vývoju situácie na Slovensku musela pristúpiť k nevyhnutným opatreniam. Seminár rozhodcov a delegátov, ktorý bol naplánovaný na piatok 20. marca 2020 sa prekladá. Predbežne je termín jeho konania stanovený na sobotu 28. 03. 2020 od 8:00 do 12:00, spolu so školením nových rozhodcov, ktoré bolo plánované v 12. pracovnom týždni. V prípade nových skutočností bude komisia rozhodcov  včas kontaktovať všetkých zainteresovaných.