Úradná správa č. 31, v Banskej Bystrici, 8.3.2019

Správy zo sekretariátu

Oznamujeme futbalovým klubom, že v sobotu 23. marca 2019 sa bude konať konferencia ObFZ Banská Bystrica. Konferencia sa uskutoční v penzióne Olympia pri ihrisku v Radvani, jej začiatok je stanovený na 9,30 hodinu. Pozvánky, program konferencie a iné materiály budú futbalovým klubom doručené klasickou poštou.

Športovo-technická komisia – predseda Peter Mazúch

Upozorňujeme futbalové kluby, že v čase konania prvého jarného kola 24. marca 2019 odohrá naša reprezentácia kvalifikačné stretnutie ME vo Walese so začiatkom o 15,00 hodine. Preto ŠTK dáva možnosť v prípade dohody oboch klubov, preložiť si stretnutia prvého jarného kola na skoršiu hodinu (nedeľa 10,30, prípadne podľa dohody). V sobotu 23. marca sa bude konať Konferencia ObFZ, takže prekladanie na sobotu nebude veľmi vhodné. ŠTK bude akceptovať všetky vzájomné dohody, no musia byť predložené najneskôr 7 dní pred konaním stretnutia.

Opravujeme bod číslo 2 z Úradnej správy č. 29 takto: Na základe žiadosti FK Brezno (vyťaženosť umelej hracej plochy v Podbrezovej) nariaďujeme odohrať MFS I. triedy 14. kolo Brezno – Nemecká dňa 23. marca. 2019 (sobota) o 15,30 hodine na umelej tráve v Podbrezovej – Skalici.

Na základe vzájomnej dohody súhlasíme s odohratím MFS II. triedy skupiny A 14. kolo Horné Pršany – Harmanec dňa 24. marca 2019 (nedeľa) o 11,00 hodine na ihrisku v Horných Pršanoch.

Komisia rozhodcov – predseda Erik Gemzický

Zimný seminár R a DZ sa uskutoční v penzióne “Pod pyramídu” Kremnička 48 v Banskej Bystrici v dňoch 15. – 16. 3. 2019. Začiatok seminára 15.3 o 15:30-16:15 (Prezentácia + ubytovanie) koniec 16.3 o 11:15-11:45.

Školiace materiály na stiahnutie k semináru nájdete na nasledovných linkoch:

Videotest (https://www.dutchreferee.com/refereeing-assistance-programme/) Súbor – (UEFA-RAP 2018:2 for PC)

Pravidlá futbalu platné od 1.6.2018 (https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2018/07/984a63c7-6240-42ed-bc80-9c9798731a8b.pdf).

Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedenej akcie zúčastniť. Účasť je nutná.

Pozvánka na seminár:

Vážení rozhodcovia a delegáti, touto cestou si Vás dovoľujeme pozvať na odborný seminár rozhodcov a delegátov ObFZ Banská Bystrica, ktorý sa uskutoční v dňoch 15.03 -16.03.2019 v penzióne “Pod Pyramídou” Kremnička 48 v Banskej Bystrici začiatkom od 15:30 – 16:15 (Prezentácia R a DZ, ubytovanie).

Pri prezentácií účastníci uhradia účastnícky poplatok vo výške 10€. Na seminári budú podpisované nové dohody pre rok 2019.

Program seminára:

Piatok 15.03.2019

15:30 – 16:15 Príchod R a DZ + ubytovanie

16:15 – 16:30 Prezentácia + účastnícky poplatok

16:30 – 16:45 Otvorenie (Predseda KR + Predseda zväzu)

16:45 – 17:45 Písomný test + videotest

17:45 – 17:55 Prestávka

17:55 – 18:40 Prednáška (SFZ)

18:40 – 19:30 Večera

19:30 – 20:15 Prednáška (SFZ)

20:15 – 20:30 Prestávka

20:30 – 21:30 Osobné pohovory (vybraný R)

21:30 – 22:00 Osobné voľno

22:00 – Večierka

Sobota 16.03.2019

07:00 – 07:15 Prezentácia pred výklusom (vybraný R)

07:15 – 08:00 Výklus (vybraný R)

08:00 – 09:00 Raňajky

09:00 – 09:45 Prednáška (SFZ)

09:45 – 10:15 Odubytovanie (káva)

10:15 – 11:00 Prednáška (SFZ)

11:00 – 11:15 Vyhodnotenie testov (Legíň + Mikloš)

11:15 – 11:45 Vyhodnotenie seminára, pokyny pred JČ, diskusia, ukončenie seminára.