Úradná správa č. 31, v Banskej Bystrici, 10.3. 2017

Správy zo sekretariátu

Upozorňujeme funkcionárov futbalových klubov, že sa blíži termín ukončenia zimného prestupového obdobia. Prestupy bez obmedzenia majú uzávierku v stredu 15. marca 2017 o polnoci, to znamená, že do tohto termínu musí byť v ISSF podaný nielen prestup, ale aj súhlas hráča. V prípade, že sa hráč vyjadrí až 16. marca, bude tento prestup zamietnutý. To isté platí aj pre prestupy s obmedzením, kde sa musia v termíne pred polnocou 30. marca 2017 stretnúť až tri súhlasy (materský klub, hráč a nový klub), v takomto prípade bude prestup s obmedzením zrealizovaný. Ak bude chýbať, čo len jedno súhlasné vyjadrenie, prípadne príde až po 24,00 hodine, prestup s obmedzením bude tiež zamietnutý.

Najbližšie prestupové obdobie po skončení zimného obdobia bude až v novom súťažnom ročníku, t. j. od 1. júla 2017.

Športovo-technická komisia – predseda Ivan Šimko

Na základe žiadosti ŠK Heľpa nariaďujeme odohrať neodohraté MFS z jesennej časti súťaže II. triedy skupiny B 6. kolo Heľpa – Pohorelá dňa 11. júna 2017 (nedeľa) o 17,00 hodine na ihrisku v Heľpe s podmienkou, že ak do polovice mája bude do súboja o postup do prvej triedy zainteresované aj iné družstvo, okrem spomínanej dvojice, vyhradzuje si ŠTK na základe Rozpisu súťaží ObFZ článok 3 odstavec 5 zmeniť termín stretnutia a nariadiť ho v termíne pred odohratím posledných dvoch kôl súťaže.

Komisia mládeže – predseda Martin Majling

Zmena termínu halového turnaja starších žiakov.

Vzhľadom k stavebným úpravám v telocvični SOŠ Pod Bánošom (výmena osvetlenia a okien) presúva komisia mládeže termín turnaja starších žiakov o týždeň neskôr na nedeľu 26. februára 2017. Propozície a rozpis stretnutí budú zúčastneným družstvám včas zaslané mailovou aj klasickou poštou.

Disciplinárna komisia – predseda Karol Bubniak

Prvé zasadnutie DK pred jarnou časťou súťaže bude v stredu 15. marca 2017 od 13,00 hodiny. Upozorňujeme funkcionárov, ak si chcú podať žiadosti o zmeny trestov, aby tak urobili cez systém ISSF do začiatku rokovania DK.