Úradná správa č. 30, v Banskej Bystrici, 1.3.2019

Správy zo sekretariátu

Oznamujeme futbalovým klubom, že v sobotu 23. marca 2019 sa bude konať konferencia ObFZ Banská Bystrica. Konferencia sa uskutoční v penzióne Olympia pri ihrisku v Radvani, jej začiatok je stanovený na 9,30 hodinu. Pozvánky, program konferencie a iné materiály budú futbalovým klubom doručené klasickou poštou v priebehu týždňa.

Športovo-technická komisia – predseda Peter Mazúch

Upozorňujeme futbalové kluby, že v čase konania prvého jarného kola 24. marca 2019 odohrá naša reprezentácia kvalifikačné stretnutie ME vo Walese so začiatkom o 15,00 hodine. Preto ŠTK dáva možnosť v prípade dohody oboch klubov, preložiť si stretnutia prvého jarného kola na skoršiu hodinu (nedeľa 10,30, prípadne podľa dohody). V sobotu 23. marca sa bude konať Konferencia ObFZ, takže prekladanie na sobotu nebude veľmi vhodné. ŠTK bude akceptovať všetky vzájomné dohody, no musia byť predložené najneskôr 7 dní pred konaním stretnutia.

Na základe žiadosti OFK Slovenská Ľupča nariaďujeme odohrať MFS I. triedy 14. kolo Slovenská Ľupča – Priechod dňa 24. marca 2019 (nedeľa) o 13,00 hodine na ihrisku v Slovenskej Ľupči.

Na základe vzájomnej dohody súhlasíme s odohratím MFS II. triedy skupiny A 14. kolo Malachov – Ľubietová dňa 24. marca 2019 (nedeľa) o 11,00 hodine na ihrisku v Malachove.

V sobotu 23. februára 2019 sa v telocvični ZŠ v Nemeckej odohral zimný halový turnaj mladších žiakov o „Pohár Jána Šutku“, ktorý má u nás najdlhšiu tradíciu a konal sa už jeho 26. ročník. Keďže sa naň prihlásilo až 10 záujemcov, boli rozdelení do dvoch skupín po piatich účastníkoch, v ktorých odohrali stretnutia každého s každým.

A – skupina – výsledky: Jasenie-Brusno 0:7, Selce-Bacúch 4:0, Jakub-Selce 0:2, Bacúch-Jasenie 0:4, Brusno-Bacúch 5:2, Jasenie-Jakub 5:0, Selce-Jasenie 0:0, Jakub-Brusno 0:5, Bacúch-Jakub 3:1, Brusno-Selce 1:3.

Poradie: 1 – Selce 10 bodov (skóre 9:1), 2 – Brusno 9 b. (18:5), 3 – Jasenie 7 b. (9:7), 4 – Bacúch 3 b. (5:14), 5 – Jakub 0 b. (1:15).

B – skupina – výsledky: Podkonice-Badín 0:2, Jupie-Slovenská Ľupča 0:1, Braväcovo-Jupie 0:2, Slovenská Ľupča-Podkonice 1:0, Badín-Slovenská Ľupča 0:5, Podkonice-Braväcovo 2:0, Jupie-Podkonice 1:0, Braväcovo-Badín 0:1, Slovenská Ľupča-Braväcovo 3:0, Badín-Jupie 1:0.

Poradie: 1 – Slovenská Ľupča 12 bodov (skóre 10:0), 2 – Badín  9 b. (4:5), 3 – Jupie FAMH 6 b. (3:2), 4 – Podkonice 3 b. (2:4), 5 – Braväcovo 0 b. (0:8).

Zápasy o konečné umiestnenie:

o 3. miesto – Brusno – Badín 7 : 0; o 1. miesto – Selce – Slovenská Ľupča 4:2.

Víťazom turnaja mladších žiakov sa stal ŠK Selce.

Individuálne ocenenia: najlepší strelec – Peter VOJVODA (Brusno) – 12 gólov, najlepší hráč – Adam Matúš SOLÁRIK (Slovenská Ľupča), najlepší brankár – Peter BOJSA (Selce).

Posledný mládežnícky halový turnaj sa odohrá v kategórii dorastu dňa 10. marca 2019 v telocvični ZŠ v Nemeckej. Prihlásení sú: Badín, Braväcovo, Ľubietová, Slovenská Ľupča, Brezno, Brusno a Jasenie.

Komisia rozhodcov – predseda Erik Gemzický

Zimný seminár R a DZ sa uskutoční v penzióne “Pod pyramídu” Kremnička 48 v Banskej Bystrici v dňoch 15. – 16. 3. 2019. Začiatok seminára 15.3 o 15:30-16:15 (Prezentácia + ubytovanie) koniec 16.3 o 11:15-11:45 (Vyhodnotenie seminára). Pozvánky a kompletný program seminára bude rozposielaný týždeň pred konaním seminára.

Školiace materiály na stiahnutie k semináru nájdete na nasledovných linkoch:

Videotest (https://www.dutchreferee.com/refereeing-assistance-programme/) Súbor – (UEFA-RAP 2018:2 for PC)

Pravidlá futbalu platné od 1.6.2018 (https://mediamanager.sportnet.online/media/csm/f/futbalsfz.sk/2018/07/984a63c7-6240-42ed-bc80-9c9798731a8b.pdf).

Žiadame Vás o naplánovanie si súkromných a pracovných záležitostí tak, aby ste sa mohli uvedenej akcie zúčastniť. Účasť je nutná.

Žiadame R a DZ ktorý sa seminára nezúčastnia aby svoje ospravedlnenia zaslali na mail: kr.obfzbb@gmail.com najneskôr do 7.3.2019. Účastnícky poplatok za seminár vo výške 10 € sa týka aj tých R a DZ ktorý sa nezúčastnia seminára v riadnom termíne. Poplatok uhradia na náhradnom seminári o ktorého mieste a čase konania budú včas informovaný.

Dňa 7. marca 2019 sa v priestoroch ObFZ BB uskutoční školenie začínajúcich rozhodcov. Začiatok školenia je o 12:00.

Žiadame prípadných záujemcov o dochvíľnosť.