Úradná správa č. 30, v Banskej Bystrici, 2. 3. 2018

Správy zo sekretariátu

V tomto období končí platnosť veľkého počtu plastových kariet (preukazov) hráčov a futbalové  kluby žiadajú o vydanie nových. Prosíme všetkých klubových ISSF manažérov, aby k žiadostiam v podateľni nahrávali aktuálne fotografie hráčov, hlavne tých, ktorých plastové karty budú mať platnosť 10 rokov. Každý matrikár je oprávnený a povinný zamietnuť žiadosť o vydanie registračného preukazu v prípade, že fotografia nemá požadovanú kvalitu (600×800 pixelov), alebo ak má mať nový registračný preukaz rovnakú fotografiu, ako mal preukaz, ktorý stráca platnosť.

Športovo-technická komisia – predseda Peter Mazúch

V nedeľu 25. februára 2018 zorganizovala komisia ŠTK v telocvični SOŠ Pod Bánošom zimný halový turnaj starších žiakov. Prihlásených bolo osem futbalových družstiev, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín po štyroch účastníkoch. Družstvá odohrali stretnutia v skupine systémom každý s každým a podľa umiestnenia v skupine potom záverečné stretnutie o konečné umiestnenie na turnaji.

Výsledky: A – skupina: Selce – Brusno 0 : 0, Valaská – Braväcovo 0 : 1, Brusno – Valaská 2 : 0, Braväcovo – Selce 0 : 0, Braväcovo – Brusno 0 : 5, Selce – Valaská 1 : 0.

Poradie: 1. Brusno 7 bodov (skóre 7:0), 2. Selce 5 bodov (1:0), 3. Braväcovo 4 body (1:5), 4. Valaská 0 bodov (0:4).

B – skupina: Poniky – Pohronská Polhora 1 : 3, Jasenie – Ľubietová 1 : 1, Pohronská Polhora -Jasenie 0 : 0, Ľubietová – Poniky 5 : 0, Ľubietová – Pohronská Polhora 1 : 0, Poniky – Jasenie 0 : 4.

Poradie: 1. Ľubietová 7 bodov (skóre 7:1), 2. Jasenie 5 bodov (5:1), 3. Pohronská Polhora 4 body (3:2), 4. Poniky 0 bodov (1:12).

Stretnutia o konečné umiestnenie:

o 7. miesto Valaská – Poniky 3 : 4; o 5. miesto Braväcovo – Pohronská Polhora Polhora 1 : 1 (1:2) na pokutové kopy; o 3. miesto Jasenie – Selce 8 : 0; o 1. miesto Brusno – Ľubietová 0 : 3.

Víťazom turnaja starších žiakov sa stal FK Baník Ľubietová.

Zároveň boli vyhodnotení aj najlepší strelec turnaja – Peter Kobzoš (ŠK CVČ Brusno) a aj najlepší hráč – Branislav Skaloš (FK 1928 Jasenie).

Posledný zimný halový turnaj mládeže:

V nedeľu 11. marca 2018 sa uskutoční v  telocvični ZŠ Nemecká posledný zimný halový turnaj mládeže v kategórii dorastu. Prihlásení sú naň účastníci: Selce, Ľubietová, Braväcovo, Jasenie, Brusno a Valaská.

Družstvá sa stretnú medzi sebou systémom každého s každým, body sa im započítajú do tabuľky, ktorá určí celkové poradie zúčastnených družstiev.

Program turnaja: 9:00 Valaská-Selce; 9:15 Ľubietová-Jasenie; 9:30 Braväcovo-Brusno; 9:45 Selce-Ľubietová;, 10:00 Brusno-Valaská; 10:15 Jasenie-Braväcovo; 10:30 Brusno-Selce;, 10:45 Braväcovo-Ľubietová; 11:00 Valaská-Jasenie; 11:15 Selce-Braväcovo;, 11:30 Jasenie-Brusno; 11:45 Ľubietová-Vaaská; 12:00 Jasenie-Selce; 12:15 Valaská-Braväcovo; 12:30 Brusno-Ľubietová.